Personlig utveckling

Att nå mål, övervinna motgångar, förbättra dina färdigheter, finna dina styrkor… Alla dessa aspekter och många fler utgör en av de mest intressanta delarna av psykologin: personlig utveckling.

Vishet ur ett psykologiskt perspektiv

I denna artikel ska vi diskutera vishet ur ett psykologiskt perspektiv för att bredda våra vyer angående detta fascinerande koncept. Intelligensexperter och psykologer har studerat konceptet vishet under lång tid. Den har en vetenskaplig definition som går bortom allmänhetens uppfattning…

Två livsregler för personlig kraft

De österländska filosoferna har ett speciellt sätt att se på livet. De säger att dina tankar skapar din värld, men reglerna för personlig kraft avgör vad som händer och inte händer. Idag tar vi upp två livsregler för personlig kraft.…

Grunden till barns empatiska utveckling

Innan vi redogör för barns empatiska utveckling bör vi klargöra termens ursprung. Begreppet ”empati” härrör från det som under den skotska upplysningen kallades ”sympati”. David Hume beskrev det som ett naturligt kommunikationsmedel i sin avhandling om den mänskliga naturen, och så…

Vetenskapen bakom personligt välmående

Vetenskapen bakom personligt välmående är en ganska intressant sådan. År 2000 publicerade Martin Seligman från University of Pennsylvania och Mihaly Csikszentmihalyi från University of Clarenot en artikel vid namn ”Happiness, excellence, and optimal human functioning”. Den kretsade kring ett nytt…

Fem av de dygder som lugna sinnen har

Lugna sinnen är inte bara fokuserade, utan även disciplinerade. Utan tvivel pressas vi idag ständigt att göra flera saker samtidigt och slutföra allt omedelbart. Så vilka dygder har då lugna sinnen? Att nå inre balans och ha tankar, känslor och beteenden…

Förtvivlan minskar med åldern enligt studie

Tidens gång lämnar ett djupt märke hos oss alla. Att bli äldre verkar göra många ledsna, men en studie som studerade personlighetens fyra dimensioner visar att förtvivlan faktiskt minskar med åldern i många fall. Personlighetens fyra dimensioner som forskarna fokuserade på…

Det tysta sinnet: hemligheten till avslappning

Det tysta sinnet är viktlöst, transparent, fritt och lika blankt som ett stilla hav. Själviskhet försvinner, extern press löses upp och de inre virvelvindarna av besatt och negativa tankar stillas. Inget är lika hälsosamt som att göra våra sinnen avslappnade och…

Fem citat från Don Juan Manuel

Don Juan Manuel var en författare som levde under medeltiden. Många ser på honom som den första representanten för medeltida skönprosa. Idag listar vi några minnesvärda citat från Don Juan Manuel. Innan dess är det dock viktigt att påpeka att Don…