Personlig utveckling

Att nå mål, övervinna motgångar, förbättra dina färdigheter, finna dina styrkor… Alla dessa aspekter och många fler utgör en av de mest intressanta delarna av psykologin: personlig utveckling.

Elasticitet under coronaviruskrisen

Det är ett modernt koncept, vi vet, men det är fortfarande nödvändigt och inspirerande. Att tillämpa elasticitet under coronaviruskrisen är inte bara ett förslag eller ett meddelande att dela på sociala medier. Vi har att göra med en psykologisk hälsoövning…

Är kreativitet medfött eller inlärt?

När du tänker på kreativitet kanske du ser framför dig en musa som inspirerar en ”utvald” individ att skapa fantastiska konstverk. Men hur är det egentligen – är kreativitet medfött eller inlärt? Även om det manifesteras spontant i vissa människor,…

Att fly bort genom att resa

Vi människor lever i en komplex värld. En värld där obehagliga upplevelser är en grundmurad del av verkligheten. Även om obehag är en naturlig del av livet insisterar vissa tankeskolor på att man kan släppa sitt ok och lämna det…