Personlig utveckling

Att nå mål, övervinna motgångar, förbättra dina färdigheter, finna dina styrkor... Alla dessa aspekter och många fler utgör en av de mest intressanta delarna av psykologin: personlig utveckling.

 
 
 
Att fly bort genom att resa
Att fly bort genom att resa

Vi människor lever i en komplex värld. En värld där obehagliga upplevelser är en grundmurad del av verkligheten. Även om obehag är en naturlig del av livet insisterar vissa tankeskolor…