Hjälteresan, enligt Joseph Campbell

Hjälteresan är ett äventyr. En resa som var och en av oss skulle kunna göra. Den handlar om att gå igenom olika svårigheter för att uppnå ett mål. Vad består den av egentligen?
Hjälteresan, enligt Joseph Campbell

Senaste uppdateringen: 01 januari, 2024

Skriver vi alltid samma historia? Vad bestämmer vår utvecklingsväg? Det finns olika teorier, och en av dem föreslogs av Joseph Campbell. Den beskriver en väg för personlig utveckling som han kallade Hjälteresan, som var och en av oss genomlever vid olika tidpunkter i våra liv.

Valet av väg beror mycket på människors energetiska resonans, deras kurage och deras mod inför de utmaningar de antar. I detta avseende, medvetet eller inte, kan vi alla se oss själva reflekterade i samma grundläggande modell av historien, och Campbell föreslår en struktur med 17 faser för att förstå den.

Vem är Joseph Campbell?

Joseph Campbell (1904-1987) var en amerikansk författare och professor, specialiserad på studier av mytologi och religion. Han upptäckte upprepningen av ett grundläggande mönster av erfarenheter genom att studera många berättelser från hela världen som hänvisar till en gud, gudomlighet, frälsare eller hjälte.

Campbell beskriver de stadier som en karaktär eller hjälte går igenom (monomyten) och som återfinns i både västerländska och österländska religioner. Han förklarade det utförligt i sin bok Hjälten med tusen ansikten (1949), ett av de mest inflytelserika verken i 1900-talets litteratur. Sammanfattningsvis försöker han förklara det mycket enkla och grundläggande konceptet “strävan efter lycka“, som människor längtar så mycket efter.

“Ditt liv är frukten av ditt eget arbete; du har ingen att skylla på förutom dig själv.”

-Joseph Campbell-

Hjälteresan

Hjälteresan är en struktur som är känd för sin flexibilitet eftersom den kan mutera utan att offra sin magi. De olika faserna beskriver den cirkulära berättelsen där en protagonist påbörjar en resa som kommer att förändra dennes liv genom olika svårigheter att nå ett mål och kunna återvända hem.

Hjälteresans cirkulära karaktär efterliknar världens traditionella kompass: liv och död, ordning och kaos, medvetenhet och omedvetenhet. Huvudpersonen går igenom flera faser som tar handlingen till slutet, och fullbordar det som kallas hjälteresan: dennes utveckling.

“Grottan du är rädd för att gå in i innehåller skatten du söker.”

-Joseph Campbell-

De 17 faserna av Hjälteresan

Campbell beskriver sjutton faser eller steg längs denna resa, även om väldigt få genomgår alla sjutton. Vissa genomgår många av etapperna och andra bara några. De sjutton etapperna går att organisera på olika sätt.

Man delar vanligtvis in dem i tre kapitel: Avfärd, invigning och återkomst.

Avfärd

Detta kapitel handlar om hjältens äventyr innan uppdraget fullföljs. Här belyser man följande aspekter:

 • Kallelsen till äventyret: Mitt i en kontext av normalitet händer något som fungerar som en uppmaning till handling.
 • Kallelsen avvisas: Plikter, osäkerhet, svaghet och rädsla påverkar hjälten att avvisa kallelsen eftersom personen föredrar att förbli så som denne är. Men till sist är personen så illa tvungen att ge sig ut på äventyret.
 • Övernaturlig hjälp: Guiden eller instruktören dyker upp som kommer att introducera hjälten till denna nya värld. Denna person förbereder ofta hjälten för vad som komma skall och erbjuder honom eller henne verktyg och skyddande amuletter. På så sätt är huvudpersonen beredd att ta sig över gränsen från den vanliga världen till den extraordinära världen.
 • Färden över den första tröskeln: Hjälten ger sig ut på äventyret, ut i okänd och farlig terräng där inga regler eller begränsningar är kända. Han eller hon har klivit över tröskeln. Hjälten är nu redo att agera och påbörja sitt sökande på riktigt, oavsett om det är fysiskt, andligt eller emotionellt.
 • I valfiskens buk: Detta representerar hjältens slutliga separation från det kända jaget och världen. Genom att gå in i denna fas visar personen sin vilja att genomgå en metamorfos.

Invigning

Invigningen handlar om hjältens olika äventyr längs vägen:

 • Prövningarnas väg: Denna fas involverar olika uppgifter som till synes är omöjliga, som hjälten måste övervinna. Personen gör följaktligen misstag och upptäcker sina svagheter, styrkor och talanger genom dem.
 • Mötet med gudinnan: Hjälten upptäcker hur gränslös och kraftfull kärlek och villkorslös överlåtelse är. Sann kärlek personifierad.
 • Kvinnan som fresterska: Många aktiviteter, nöjen och belöningar frestar hjälten att ge upp.
 • Försoningen med fadern: Hjälten konfronterar vem det än är som har den ultimata makten i hans eller hennes liv och blir invigd.
 • Upphöjelsen: Den ultimata metamorfosen eller transformationen lyfter hjälten till ett högre plan.
 • Den yttersta gåvan: Detta symboliserar uppnåendet av uppdraget, klimaxen. Alla föregående steg tjänade till att förbereda hjälten för detta ögonblick då han eller hon uppnår det värdefulla transcendentala målet. Detta är höjdpunkten i hjältens berättelse där allt denne älskar sätts på spel.
En spiraltrappa

Återkomst

Återkomsten handlar om hjältens återkomst med de kunskaper och färdigheter som han eller hon har förvärvat under resan.

 • Vägran att återvända: Efter att ha funnit lycka och upplysning i den andra världen tvivlar, tror inte hjälten på eller vägrar att återvända till den vanliga världen för att skänka den förvärvade gåvan till sina medmänniskor.
 • Den magiska flykten: Ibland måste hjälten fly med den erhållna gåvan, flyendes från gudar och faror.
 • Räddningen utifrån: Precis som hjälten behövde initiativtagare och guider för att starta äventyret, behöver denne assistenter eller räddare för att initiera återvändandet, eftersom denne förmodligen är sårad, svag eller desillusionerad av upplevelsen.
 • Färden över återkomstens tröskel: Syftet med återvändandet är att bevara den visdom som man vunnit i sökandet. Att införliva denna visdom i ett mänskligt liv och sedan hitta ett sätt att dela den med resten av världen.
 • Herre över de två världarna: Hjälten uppnår en balans mellan det materiella och det andliga. Att få känna sig uppfylld och kompetent i båda världarna, den vanliga och den exceptionella, insidan och utsidan.
 • Frihet att leva: Balans och förståelse leder till befrielse från rädslan för döden. Hjälten, med sin mäktiga prestation, väljer därmed att leva i nuet.

Efter att ha återvänt till den vanliga världen kommer karaktären följaktligen ha vuxit som person och fått många lärdomar. Personen kommer att ha mött många fruktansvärda faror, inklusive döden. Nu ser denne således fram emot att påbörja ett nytt liv. Personen upptäcker äntligen skatten i sin egen identitet.

Hjälteresan representerar tre saker: Förändring, framgång och prövningen som resan innebär. Till sist kommer hjälten att återvända till utgångspunkten, men ekosystemet kommer helt klart aldrig att bli detsamma igen.

“Vad är det som gör dig lycklig? Stanna med det, oavsett vad folk säger till dig. Det här är vad jag kallar ‘följa din lycka’.”

-Joseph Campbell-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Campbell, J. (1990). El viaje del héroe. EU Editorial: Harper Collins.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.