Terapier

Terapier för samman tekniker och mekanismer för att hjälpa till att åstadkomma förändringar hos någon. I denna sektion kommer du få reda på de mest relevanta terapierna, vilka metoder de använder samt verktygen som främst nyttjas.

Kontroll av stimuli vid beroende

Kontroll av stimuli är en fundamental teknik för att bli av med destruktiva vanor. Syftet med dessa tekniker är att ta bort den typ av stimuli som orsakar beroendet. Denna artikel handlar mer om beroende, men du bör vara medveten…

Fakta om kognitiv beteendeterapi

Psykologin har anammat många tillvägagångssätt för att förstå och adressera mänskligt beteende. Varje metod har en teoretisk grund och praktiska användningar, och idag ska vi ge dig fakta om kognitiv beteendeterapi. Psykologer har använt den framgångsrikt under lång tid för…

Effekten av musikterapi på din kropp

Effekten av musikterapi är nära kopplad till den effekt som musik har på människor i allmänhet. Tänk på saken. Hur många viktiga ögonblick i ditt liv är förknippade med musik? Hur många situationer förvandlas till något unikt och speciellt på…