Terapier

Terapier för samman tekniker och mekanismer för att hjälpa till att åstadkomma förändringar hos någon. I denna sektion kommer du få reda på de mest relevanta terapierna, vilka metoder de använder samt verktygen som främst nyttjas.

EMDR-terapi och mindfulness för att hjälpa med PTSD

Idag kommer vi att prata om hur effektivt EMDR-terapi och mindfulness vid posttraumatisk stress är. EMDR står för ”eye movement desensitization and reprocessing) och är ett kliniskt utövande som påbörjades som en behandling för trauma. Målet var att reducera symptom…

Psykosocialt ingripande inom mental hälsa

Vad är psykosocialt ingripande och varför är det så viktigt för mental hälsa? Enligt världshälsoorganisationen (WHO) så inkluderar hälsoaspekter även fysiska, mentala och sociala faktorer, och handlar inte bara om sjukdomar. För att kunna uppnå eller bevara detta tillstånd så…

Tics under barndomen: kännetecken och behandling

Tics under barndomen brukar ofta förvärras av stress eller ilska, men kan minskas med hjälp av distraktion eller koncentration. Tics är ofrivilliga, återkommande, icke-rytmiska muskelrörelser som temporärt kan kontrolleras med viljan. Faktum är att tics är en av de vanligaste…

Hundar är terapeutiska för personer med borderline

Idag vill vi tala om varför hundar är terapeutiska för personer med borderline personlighetsstörning (BPD). Personer med borderline personlighetsstörning (BPD) tender att känna sig tomma inombords. Detta kommer ofta från dysfunktionella upplevelser under barndomen. Då dessa personer berättar om sina…

Tekniker för rådgivning inom psykoterapi

Det är viktigt att terapeuter lär sig tekniker för rådgivning. Psykologer och psykoterapeuter måste därför implementera dem i sina sessioner. De lär sig dessa precis på samma sätt som de lär sig psykologiska tekniker. Konceptet terapeutisk relation kom från den…

Depression under barndomen – effektiva ingripanden

Depression under barndomen är lika vanligt som depression hos vuxna. Det är dock viktigt att man är medveten om hur man ställer en bra diagnos rörande de beteendestörningar som kan uppstå. Under barndomen manifesterar sig depressionen vanligtvis mer som irritation…

Fem vanligt förekommande misstag inom terapin

Det är många faktorer som påverkar utvecklingen och resultaten vid terapeutiska behandlingar, inkluderat dessa fem vanligt förekommande misstag inom terapin. Det finns en vanlig övertygelse om att det är den som söker hjälp som har ansvaret för att han eller…

Effekten av musikterapi på din kropp

Effekten av musikterapi är nära kopplad till den effekt som musik har på människor i allmänhet. Tänk på saken. Hur många viktiga ögonblick i ditt liv är förknippade med musik? Hur många situationer förvandlas till något unikt och speciellt på…

3 övningar baserade på compassionfokuserad terapi

Övningar som baseras på compassionfokuserad terapi (eller medmänsklighetsfokuserad terapi) har kraften att fördjupa dina relationer. Ett av målen är att uppmuntra välmående och balans. Det kan vara som en stor, fantastisk våg som sköljer över dig och ger dig stöd,…

Inre barn-terapi: vad är fotometoden?

Vad är inre barn-terapi och varför kan den vara så användbar? Man säger att vi alla bär ett barn inom oss, och visst har alla världens vuxna människor en gång varit barn. Precis som alla andra föddes de med specifika…

Integrerad psykologisk terapi för schizofreni?

I dagsläget finns det många olika typer av psykologisk hjälp för schizofrena personer. En av de senaste är integrerad psykologisk terapi för att behandla schizofreni, men vad är det exakt? På senare år är behandlingsmetoderna dominerats av den pessimistiska och…

Viktiga strategier för acceptans- och åtagandeterapi

Idag kommer vi pratar om strategier för acceptans- och åtagandeterapi som man kan använda sig av inom terapeutiska behandlingar. Acceptans- och åtagandeterapi tillhör ”tredje generationens terapier”. Dessa terapier skiljer sig från konventionella psykologiska behandlingar eftersom de lägger mer vikt vid…

Motstånd inom terapi: vad kan man göra åt det?

Motstånd inom terapi refererar till attityder, beteenden, och kognition hos patienten som kan förlänga eller motarbeta den terapeutiska förändringen. Det visar sig vanligtvis under de första utvärderingsstegen eftersom det är då patienten kan börja ifrågasätta behandlingen. Personen ifråga kan även…

Exponering och responsprevention för tvångssyndrom

Exponering och responsprevention är en effektiv metod för behandlingen av tvångssyndrom. Men vad går den ut på och varför fungerar den? Tvångssyndrom är en psykisk sjukdom som involverar besattheter (tankar, bilder eller impulser) samt tvångstankar. Tvångstankar är de mentala eller…

Använd lagen om minsta ansträngning mot stress

Lagen om minsta ansträngning för att hantera stress kan vara väldigt användbar. Det är en väldigt enkel resurs från Deepak Chopras bok Framgångens sju spirituella lagar. Enligt detta tillvägagångssätt bör människan följa en livsväg som låter honom spara energi, leva…

Fyra metaforer hos acceptans- och åtagandeterapi

Acceptans- och åtagandeterapi är ett värdefullt redskap för terapeuter, men vad är det egentligen? Inom psykoterapin är det väldigt vanligt att man använder metaforer för att hjälpa personerna att förstå sina problem bättre, samt att förstå vad terapeuten försöker säga.…

Jeffrey Youngs modell för schematerapi

Jeffrey Youngs modell för schematerapi är väldigt effektiv för kroniska psykologiska störningar. Den är också användbar i fall där patienterna inte svarar på andra terapier. Denna intressanta metod integrerar tillgivenhetsteorin, gestaltteorin, konstruktivismen, vissa element av psykoanalysen och den kognitiva beteendeterapin.…

Fakta om Stanislav Grof: hans liv och arbete

Stanislav Grof är en av de mest inflytelserika figurerna inom psykologin. Han har skapat sig ett namn genom sin fascinerande forskning kring förändrade medvetandetillstånd och holotropisk andning. Han är också en av grundarna till en av de största trenderna inom…