Terapier

Terapier för samman tekniker och mekanismer för att hjälpa till att åstadkomma förändringar hos någon. I denna sektion kommer du få reda på de mest relevanta terapierna, vilka metoder de använder samt verktygen som främst nyttjas.

Fobi för sprutor: trypanofobi och dess behandlingar

Du har en specifik fobi om din rädsla eller avsky för en situation blir paralyserande. En fobi för sprutor stör till exempel det dagliga livet för de drabbade. Deras begränsningar är många eftersom de inte kan genomgå vissa undersökningar. De…

Fakta om kognitiv beteendeterapi

Psykologin har anammat många tillvägagångssätt för att förstå och adressera mänskligt beteende. Varje metod har en teoretisk grund och praktiska användningar, och idag ska vi ge dig fakta om kognitiv beteendeterapi. Psykologer har använt den framgångsrikt under lång tid för…

Robotar och barn med autism: hur kan de hjälpa?

Vad är kopplingen mellan robotar och barn med autism? Det ska vi utforska idag. Robotar börjar bli så avancerade att vissa har tagit steget till att bli en normal del av vår vardag (matlagningsrobotar, robotdammsugare, etc.). Vissa börjar till och med…

Vikten av psykosocialt stöd efter katastrofer

Psykosocialt stöd efter katastrofer har som syfte att minimera de psykologiska och sociala konsekvenserna under och efter en katastrofhändelse. Team för psykosociala ingripanden består oftast av koordinatorer, psykologer och frivilliga med en speciell typ av utbildning. De arbetar vid två…

Psykologiska behandlingar för alkoholism

De flesta psykologiska behandlingar för alkoholism har den kognitiva beteendemodellen som grund. Denna modell behandlar drickandet av alkohol som en kraftfull förstärkningsmekanism som upprätthåller en persons vana att använda alkohol för självbehandling. Den kognitiva beteendemodellen erbjuder en alternativ metod till…

Holistisk psykologi för att förstå beteende

Holistisk psykologi fokuserar på att observera hur alla de olika delarna i en individ fungerar tillsammans för att förstå beteende, utan att separera dem i specifika processer. Holism inom psykologin är en term som menar att folk är mycket mer…

Psykosocial rehabilitering: att återkonstruera våra liv

Idag kommer vi prata om att återkonstruera våra liv – en terapeutisk strategi som har hjälpt många personer som lider av psykologiska problem. Psykosocial rehabilitering har blivit känt för att motivera patienterna att kontrollera sina symptom. Patienter som provar social…

EMDR-terapi och mindfulness för att hjälpa med PTSD

Idag kommer vi att prata om hur effektivt EMDR-terapi och mindfulness vid posttraumatisk stress är. EMDR står för ”eye movement desensitization and reprocessing) och är ett kliniskt utövande som påbörjades som en behandling för trauma. Målet var att reducera symptom…

Psykosocialt ingripande inom mental hälsa

Vad är psykosocialt ingripande och varför är det så viktigt för mental hälsa? Enligt världshälsoorganisationen (WHO) så inkluderar hälsoaspekter även fysiska, mentala och sociala faktorer, och handlar inte bara om sjukdomar. För att kunna uppnå eller bevara detta tillstånd så…

Tics under barndomen: kännetecken och behandling

Tics under barndomen brukar ofta förvärras av stress eller ilska, men kan minskas med hjälp av distraktion eller koncentration. Tics är ofrivilliga, återkommande, icke-rytmiska muskelrörelser som temporärt kan kontrolleras med viljan. Faktum är att tics är en av de vanligaste…

Hundar är terapeutiska för personer med borderline

Idag vill vi tala om varför hundar är terapeutiska för personer med borderline personlighetsstörning (BPD). Personer med borderline personlighetsstörning (BPD) tender att känna sig tomma inombords. Detta kommer ofta från dysfunktionella upplevelser under barndomen. Då dessa personer berättar om sina…

Tekniker för rådgivning inom psykoterapi

Det är viktigt att terapeuter lär sig tekniker för rådgivning. Psykologer och psykoterapeuter måste därför implementera dem i sina sessioner. De lär sig dessa precis på samma sätt som de lär sig psykologiska tekniker. Konceptet terapeutisk relation kom från den…

Depression under barndomen – effektiva ingripanden

Depression under barndomen är lika vanligt som depression hos vuxna. Det är dock viktigt att man är medveten om hur man ställer en bra diagnos rörande de beteendestörningar som kan uppstå. Under barndomen manifesterar sig depressionen vanligtvis mer som irritation…

Fem vanligt förekommande misstag inom terapin

Det är många faktorer som påverkar utvecklingen och resultaten vid terapeutiska behandlingar, inkluderat dessa fem vanligt förekommande misstag inom terapin. Det finns en vanlig övertygelse om att det är den som söker hjälp som har ansvaret för att han eller…

Effekten av musikterapi på din kropp

Effekten av musikterapi är nära kopplad till den effekt som musik har på människor i allmänhet. Tänk på saken. Hur många viktiga ögonblick i ditt liv är förknippade med musik? Hur många situationer förvandlas till något unikt och speciellt på…

3 övningar baserade på compassionfokuserad terapi

Övningar som baseras på compassionfokuserad terapi (eller medmänsklighetsfokuserad terapi) har kraften att fördjupa dina relationer. Ett av målen är att uppmuntra välmående och balans. Det kan vara som en stor, fantastisk våg som sköljer över dig och ger dig stöd,…

Inre barn-terapi: vad är fotometoden?

Vad är inre barn-terapi och varför kan den vara så användbar? Man säger att vi alla bär ett barn inom oss, och visst har alla världens vuxna människor en gång varit barn. Precis som alla andra föddes de med specifika…

Integrerad psykologisk terapi för schizofreni?

I dagsläget finns det många olika typer av psykologisk hjälp för schizofrena personer. En av de senaste är integrerad psykologisk terapi för att behandla schizofreni, men vad är det exakt? På senare år är behandlingsmetoderna dominerats av den pessimistiska och…