Vad händer om du blir kär i din psykoterapeut?

Förälskelse är ett relativt vanligt förekommande fenomen i terapi. Den intima atmosfären och den känslomässiga anknytningen brukar kunna främja det. Men vad är det rekommenderade tillvägagångssättet om det händer?
Vad händer om du blir kär i din psykoterapeut?
Gorka Jiménez Pajares

Skriven och verifierad av psykologen Gorka Jiménez Pajares.

Senaste uppdateringen: 31 januari, 2024

Vad innebär det att bli kär? Det är en process som är både naturlig och komplex. Det kan definieras som ett tillstånd av befrielse, men också av minskad frihet, eftersom du, i praktiken, kidnappas av dina känslor. Att bli kär är en intim och subjektiv upplevelse där du skapar nya och delade universum. Att vara kär får dig att känna dig pånyttfödd, och du börjar uppleva livet på ett annat sätt. Det känns vackert och att vara en del av det verkar vara perfekt. Du blir kär i människor som väcker denna känsla i din själ. Men vad händer om du blir kär i din psykoterapeut?

Att bli kär är både en känslomässig och psykologisk process som är unikt mänsklig. När du blir kär upplever du både dig själv och personen du är kär i på ett speciellt sätt.

Patient som är intresserad av sin psykolog
Enligt Bordes blir klienter ofta kära i sina terapeuter. Det är en situation som man måste hantera på ett öppet sätt.

Förälskelse

Förälskelse är ett tillstånd som vem som helst av oss kan uppleva när som helst i livet. Det händer oförutsägbart och är ohanterligt. Men hur påverkar det dig?

  • Både dina sensoriska och fysiska upplevelser intensifieras. Din uppfattning expanderar. Du uppfattar allt som personen förmedlar till dig: ljud, dofter, färger… Allt blir mer intensivt.
  • Du känner dig extatisk. Din vardag upplevs som annorlunda och extraordinär.
  • Du projicerar dina känslor in i framtiden. Att vara kär är verkligen en impuls och en resa mot framtiden. Det är en framtid som du vill dela med din älskade. Att vara kär är startpunkten mot en hoppfull morgondag med personen.
  • Förälskelse skapar en känsla av begär inom dig som är centrerad på personen du är kär i.

“Längtan efter interpersonell sammankoppling är den kraftfullaste impulsen som finns hos människan. Den utgör hennes mest grundläggande passion, kraften som upprätthåller människosläktet.”

-Fromm-

Vad händer om du blir kär i din psykoterapeut?

Att bli kär i en psykoterapeut är långt ifrån trivialt. Den terapeutiska relationen är en av intimitet, acceptans och tillit. Du går i terapi för att du vill bli omhändertagen och läkt. Att bli kär i terapeuten är något som kan hända eftersom det finns en rad tillstånd som främjar detta. Till exempel situationen, regelbundna möten, rummet, den privata miljön och intimiteten i samtalet.

Att lyssna på din terapeut och låta denne intressera sig för ditt välbefinnande är faktiskt en så speciell upplevelse att det kan få dig att bryta den professionella hållningen och bli kär i personen. Vi bör vara tydliga med att förälskelse i en psykoterapeut kan vara lika vanligt förekommande som att bli kär i en vän, kollega eller granne.

“Jag tänkte att det är just detta som är anledningen till att terapeuter inte ska bli känslomässigt involverade i sina patienter. På grund av deras privilegierade roller, genom sin tillgång till djupa känslor och hemlig information, får deras reaktioner alltid en överdriven betydelse. Det är nästintill omöjligt för patienten att se terapeuten som han eller hon är.”

-Yalom-

Patient med psykolog
Det är nödvändigt att veta hur man arbetar med känslor av förälskelse hos patienten.

Psykoterapeuter måste veta hur man arbetar med klienter som blir kära i dem. De måste ta ansvar för att deras klienter känner så och analysera vissa aspekter, till exempel om de uppmuntrat deras beteende på något sätt. De behöver också ta reda på vad som ligger bakom och om det är ett upprepat beteendemönster hos klienten. I själva verket är detta bara några av de frågor de behöver hantera.

De bör också öka sin uppmärksamhet på de små detaljerna. Detta eftersom det är dessa som kommer att ge dem de första tecknen på att patienten kan ha blivit kär i dem. Vissa psykoterapeuter kan bli förvånade över att höra vad deras patient har att säga och ha svårt att hantera situationen. Titta på följande uttalande från en nybliven psykoterapeut:

“När jag började ta in vad som hände mig insåg jag att det var hotfullt för mig att möta situationen. Jag ville på något sätt inte ta in det uppenbara.”

-Bordes-

Om förälskelse hindrar den terapeutiska relationen och påverkar klienten negativt, bör följaktligen den terapeutiska relationen avslutas och ärendet hänvisas till en annan terapeut. Annars kan klientens intresse för terapeuten bli större än själva terapin.

Som avslutning kommer här är ett annat citat från ovan nämnda terapeut:

“Det kom en tid då hans intresse låg mer i att få min uppmärksamhet och tycka om mig än att vara sig själv. Jag kände att han hade tappat all objektivitet i sin egen uppväxt. Det var ett ömsesidigt slöseri med tid ur min synvinkel.”

-Bordes-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.