Hur länge varar känslan av förälskelse?

Vi har alla förälskat oss någon gång, och det är absolut en otrolig känsla. Men det kan också vara plågsamt om kärleken inte besvaras. I den här artikeln förklarar vi vad som händer när vi förälskar oss, enligt forskning.
Hur länge varar känslan av förälskelse?
María Vélez

Skriven och verifierad av psykologen María Vélez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Förälskelse är en stark känsla som kännetecknas av glädje, tillfredsställelse och lycka som kommer av att man är attraherad av en annan person. Det påverkar både kropp och själ så pass att man ibland kanske tar beslut som man senare ångrar. Men hur länge varar känslan av förälskelse?

Fysisk attraktion kommer innan känslan av förälskelse. Du lustar efter den andra personen när vissa delar av hjärnan aktiveras som en reaktion på feromoner som den av den andra personen utsöndrar. Du upplever samtidigt också andra biologiska förändringar i din kropp.

Kärleksfullt par

Sexuell attraktion och känslan av förälskelse

Din kropp utsöndrar olika substanser när du stöter på någon som attraherar dig. (Det kan vara en person eller tanken på att ha den personen nära dig). Kroppens testosteron- och östrogennivåer ökar och detta leder i sin tur till ökad lust. Denna lust leder till ökade adrenalin-, glukos- och fenetylaminnivåer.

Din kropp aktiverar dessa neurotransmittorer när du känner dig sexuellt attraherad av någon. De leder i sin tur till ökad puls, svettning och att förbereder dina organ på sexuell kontakt och njutning.

Enligt vissa forskare kan denna okontrollerbara lust för en annan pågå under cirka två år. Därefter börjar en minskning av hormonerna som kopplas till lust. Dock kan detta sammanfalla med ökningen av ett annat hormon, känt som “lyckohormonet” oxytocin.

Känslan av förälskelse

När man förälskar sig i någon kan man känna sig pirrig i kroppen, och man kan även uppvisa en rodnad eller en blekhet i hyn. Samtidigt kan man också känna sig obekväm, börja stamma och förlora kontrollen över sina känslor. Vad är det som gör att detta händer?

Flera studier bekräftar att förälskelse på många sätt är som ett drogberoende. Detta på grund av att det på ett liknande sätt kan ge upphov till abstinensbesvär och missbruk.

Neurovetenskap

När du lustar efter någon aktiverar ditt nervsystem ditt endokrina system som en förberedelse för sex. Men personens frånvaro, och den resulterande oförmågan att tillfredsställa din lust, leder till att hämma lusten.

Den prefrontala hjärnbarken hämmar impulsen och, med ökningen av bland andra fenetylamin och a ntidiuretiskt hormon, produceras dopamin i stora mängder tills endorfiner börjar utsöndras.

Allt detta leder till en obalans i flera kroppsliga system, bland annat dopaminets nervbanor. Denna oförmåga att tillfredsställa din lust leder till att kroppen producerar mindre serotonin. Detta ger i sin tur ger upphov till bristande intresse för aktiviteter, insomnia, minskad aptit och dålig koncentration, bland annat.

Ökningen av signalsubstansen acetylkolin leder även till tvångsmässiga och återkommande tankar om den eftertraktade personen. Vi pratar här om tvångsmässiga beteenden som att hela tiden titta på bilder av personen eller dubbelkolla ifall personen har skrivit något meddelande till dig.

Oxytocin

Oxytocin är ett hormon som utsöndras av hypotalamus i hjärnan. Både män och kvinnor producerar oxytocin, men substansen produceras i större mängder hos kvinnor. Mängden ökar dessutom under orgasm, förlossning och amning.

Substansen är kopplad till tillgivenhet hos både människor och djur, så ju mer oxytocin som förekommer i kroppen desto mer beskyddande blir den personen eller det djuret.

När oxytocin kommer in i bilden är attraktion inte längre det enda du känner, utan även tillgivenhet och ömhet gentemot personen. Du börjar känna ett behov av att vara tillsammans under längre perioder, för att vaka över den andra personen och för att han eller hon ska kunna besvara dina känslor. Om du får det gensvar du önskar från denna person, börjar ni båda uppleva dessa starka känslor bara av att vara nära varandra.

Par håller hand

Hur länge varar känslan av förälskelse?

Med hänsyn till alla processer som spelar en roll i förälskelse beräknar man att känslan av förälskelse vanligtvis bara varar en kort period, allt från några veckor till upp till ett år. Intressant nog verkar det finnas en koppling mellan ålder och hur länge förälskelsen varar; ju yngre man är desto kortare varar förälskelsen, men den är också desto mer intensiv.

Men känslan av förälskelse kan också hålla längre. I och med att det är en blandning av sexuell lust och äkta tillgivenhet vill den som upplever dessa känslor självklart hålla dessa aspekter av förälskelsen vid liv så länge som möjligt.

Men det behöver inte betyda att du, när kärleken väl övergår till en mer etablerad kärlek, inte kan fortsätta att reagera starkt och känna samma starka lust efter den andra personen som i början av relationen.

Förälskelse är en kombination av stark fysisk attraktion och kroppsliga obalanser. Ju mer tid du spenderar med den andra personen desto djupare blir bandet mellan er. Du börjar lära känna personen bättre och kan börja fundera över om du vill fortsätta med relationen eller inte.

Enligt experter är det efter förälskelsefasen som du, efter att ha övervägt den andres värderingar och ifall dennes personlighet överensstämmer med din, kan börja känna äkta kärlek gentemot denna människa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Pinto, B. (2002). La psicología del amor. Departamento de Psicología de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.