Sexualiteten varar en livstid för varje person

Sexualiteten är inte begränsad till vuxenlivet; den varar hela livet. Som många sexkoncept så har detta förändrats över tid, tills meningen i princip har försvunnit. Genom att reflektera över sexualiteten kommer du förstå varför det är en inneboende del av människans natur.
Sexualiteten varar en livstid för varje person
Alberto Álamo

Skriven och verifierad av psykologen Alberto Álamo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Folk anser ofta att sexualiteten är “vuxensaker”. Det stämmer att detta förekommer under vuxenlivet, men den förekommer inte bara under denna period. Sexualiteten varar en livstid.

Det kan vara enklare att förstå om du känner till sexualitetens definition. Sextermer används ofta, men de har också omformats om och om igen.

Det är anledningen till varför vissa av dem kräver en djupare reflektion, som exempelvis själva konceptet “sex”.

Vad är sexualitet och vad är inte sexualitet?

Sexualitet är inte synonymt med sexuell läggning. Många tenderar att blanda ihop dessa två termer. Faktum är att sexualitet ofta används för att prata om sexuell läggning när det gäller erotisk lust.

Men sexuell läggning är inte ett val, för om det hade varit ett val så hade det inneburit att du hade kunnat välja, och man “väljer” såklart inte sin sexuella läggning.

Par som blundar.

Sexualitet är det sätt folk manifesterar sina sexuella lustar på. I grund och botten handlar det om hur män och kvinnor uttrycker hur de mår och lever.

Människan har både könsidentitet och kön när det kommer till den sexuella identiteten. Det finns oändliga sätt att vara man på (lika många som det finns män i världen), och detsamma gäller för kvinnor.

Sexualiteten definierar hur du uttrycker dig själv sexuellt.

Sexualitet och kön

Sexologin har i teorin att göra med att forma detta samt många andra koncept. Det handlar om att hålla dem sammanhängande och riktiga.

Det är anledningen till varför både sexualiteten inte alltid definieras på samma sätt som många kanske tror.

Sexualiteten är mer relaterad till andra koncept, som kön, som är den pågående processen med att omdefiniera sig själv som man, kvinna eller något annat.

Det börjar innan man ens har fötts och upphör då man inte längre är i livet.

Kön är inte endast en biologisk process, utan även biografisk. Det är något som påverkas från olika håll och gör dig till den sexuella varelse som du är.

Kön och sexualitet är därför en del av ditt hela varande p.g.a. det enkla faktumet att du har ett kön. Och detta innebär att både kön och sexualitet varar under hela ditt liv.

Sexualiteten varar en livstid: under barndomen och på ålderns höst

Då vi nu har tagit upp att detta koncept inte är vad folk oftast tror att det innebär, kommer vi nu dyka djupare ned i ämnet.

Man vet att folk har ett genus (socialt kön) under hela livet, men tänk på att detta kan förändras i enlighet med det skede av livet som de befinner sig i.

Ingen tittar vanligtvis på sexualiteten under barndomen eller under ålderdomen p.g.a. anledningar som har en sak gemensamt: okunnighet.

Om du förstår vad detta koncept verkligen innebär så verkar det inte förnuftigt att inte prata om sexualiteten under barndomen eller ålderdomen.

Äldre par.

Sexualiteten under ålderdomen

Sexualitet under ålderdomen är ett vackert uttryckssätt för äldre män och kvinnor, och de upplever med ett visare perspektiv i livet.

Det stämmer att folk ofta inte tänker på detta p.g.a. den kultur som vi har vuxit upp i.

I västvärlden så finns det fortfarande mycket kvar att förbättra när det gäller synlighet och respekt gällande äldre personer och deras sexualitet.

Om man kanske tittar på andra kulturer och hur de upplever detta stadie i livet så kanske vi kan förändra vårt eget synsätt.

Sexualitet under barndomen

Sexualiteten under barndomen är å andra sidan lika vackert, men av andra anledningar.

Precis som att äldre människor ser det från ett mer erfaret perspektiv så har barndomens sexualitet att göra med oskyldighet och utforskning.

Den vackraste aspekten är att man vid den åldern inte är kontaminerad av social influens.

Faktum är att barn uttrycker sig själva utan tabun eller filter; det är nyfikna på världen omkring sig, och behöver därför vägledning i form av sexualundervisning när de är redo.

För att få slut på stereotyper och tabun rörande sexualitet och andra koncept, är det viktigt att du förstår och analyserar dem.

Det är en absolut nödvändighet att förbättra sexualundervisningen så att samhället kan avstigmatisera människors sexuella uttryck. Det kommer också hjälpa folk att förstå att sexualiteten varar en livstid.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.