Olika kulturer har olika villkor för kreativitet

Olika kulturer har olika villkor för kreativitet

Senaste uppdateringen: 27 november, 2018

Med en växande “kreativ grupp”  försöker många företag att kapitalisera fantasi och innovation. Men när det kommer till kreativitet har vissa samhällen en snabbare process än andra. Kreativitet beror på vart du kommer ifrån – din kultur har villkor för kreativitet.

Detta eftersom kreativitet är starkt kopplad till kulturen. Det är åtminstone vad en ny studie från Concordia University i Montreal, Kanada, påstår.

En nyligen utförd studie i Journal of Bussiness Research jämförde nära 300 taiwaneser – ett kollektivistiskt samhälle – med kanadensare – ett mer individualistiskt land.

Resultatet visade att folk som tillhör individualistiska samhällen generar en större uppsättning idéer jämfört med sina kollektivistiska kollegor. Denna jämförelse möter samma villkor när det gäller evalueringen av den kreativa produktionen.

Samhället sätter villkor för kreativitet

Forskarna teoretiserade att när ett land har styrs av individualism skapar det en miljö där kreativt flöde är “tillåtet”.

villkor för kreativitet

“Brainstorming används ofta för att mäta kreativitet, så vi beslutade att utföra brainstormande uppgifter där vi använde kulturellt neutral stimulans i Taiwan och Kanada,” uppgav Gad Saad. Saad är lärare på John Molson School of Business vid Concordia University och medskapare av undersökningen.

Tänka utanför ramarna

Saad och hans kollegor trodde att medlemmar av ett individualistiskt samhälle skulle lyckas särskilt väl med uppgifter som innebar att tänka utanför ramarna. Till exempel att komma på en idé som kan ge en miljon dollar. Medlemmarna av den kollektivistiska gruppen ville helst inte delta i sådana tankebanor. De var mer tveksamma mot att stå ut i gruppen.

Forskarna rekryterade studenter från två universitet, från Taipei i Taiwan och Montreal i Kanada. De samlade in följande data:

  • Antalet idéer som genererats.
  • Kvaliteten på idéerna, enligt en bedömning gjord av fristående bedömare.
  • Antalet negativa kommentarer gjorda i brainstorming grupperna. Det kunde röra sig om kommentarer som”det här är en dum idé, jag tror att det är ett misstag”.
  • Hur negativa kommentarerna var. Till exempel så är “det här är den värsta idén i världshistorien” mer negativt än “den här iden är riktigt tråkig”.
  • Graden av tillit yttrad av gruppmedlemmarna när de tillfrågades att utvärdera deras prestation jämfört med de andra grupperna.

När det gäller kreativitet är kvalitet bättre än kvantitet

“Undersökningen stödde i stort vår hypotes,” sade Saad. Forskaren förklarade att individualisterna genererade fler idéer. De levererade även fler negativa omdömen. Den kanadensiska gruppen visade även mer förtroende än sina taiwanesiska kollegor.

“När det kom till kvaliteten av de producerade idéerna så var kollektivisternas idéer bättre än individualisternas.”

Saad förklarar att detta ligger i linje med andra viktiga kulturaspekter i kollektivistiska samhällen. Dessa tenderar att vara mer eftertänksamma. Individualister är mer handlingskraftiga och tänker länge innan de utför en handling.

Kreativitetens roll i kultur och business

Studier som denna är fundamentala för att förstå kulturella skillnaderDet är mer och mer viktigt eftersom världsekonomins centrum rör sig mer och mer mot Östasien.

Kreativt barn

“För att maximera produktiviteten i internationella termer behöver internationella företag förstå de grundläggande kulturella skillnaderna mellan öst och västs tankesätt”, säger Saad.

Brainstorming är en teknik som ofta används för att generera nya idéer såsom nya produkter. Men den kanske inte fungerar lika bra i alla kulturella sammanhang. Att förstå att varje plats har olika villkor för kreativitet hjälper den gemensamma skaparprocessen.

Saad säger även att även om individerna i ett kollektivistiskt samhälle skapar färre produktiva idéer, är kvaliteten lika bra eller bättre som de av deras individualistiska kollegor.

Detta kanske intresserar dig
Känslornas påverkan på kreativiteten
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
Känslornas påverkan på kreativiteten

Att välkomna smärta och negativa känslor generellt och se dem som en fundamental del av vår existens är en integrerad egenskap hos kreativiteten.