Experiment

Under historien har psykologin utfört ett stort antal experiment som har förändrat vetenskapen för alltid. I denna sektion kommer du få reda på mer om de mest välkända experimenten, såväl som nya experiment som erbjuder intressanta resultat.

Blå ögon och bruna ögon: Jane Elliotts experiment

Professor Jane Elliotts experiment ägde rum direkt efter mordet på Martin Luther King Jr., och syftet var att med hjälp av det minimala grupparadigmet lära de deltagande eleverna om rasdiskriminering. Det minimala grupparadigmet ligger till grund för all metodik inom…

Validitet: samtidig validitet och begreppsvaliditet

Konceptet validitet har utvecklats under åren. Tidigare trodde experter att ett test var giltigt för allt det var korrelerat med (2). Som vi redan sett i andra artiklar finns det fyra typer av validitet: innehållsvaliditet, prediktiv validitet, samtidig validitet och begreppsvaliditet.…

Egas Moniz och lobotomins fantastiska historia

Lobotomi är en av de mest kontroversiella procedurerna inom den mentala hälsans historia. Den ”uppfanns” av Egas Moniz på 30-talet och blev sedan populär runt om i världen. Det utfördes tusentals lobotomier fram till 50-talet. Man slutade då att använda…