Experiment

Under historien har psykologin utfört ett stort antal experiment som har förändrat vetenskapen för alltid. I denna sektion kommer du få reda på mer om de mest välkända experimenten, såväl som nya experiment som erbjuder intressanta resultat.

Optografi: 1800-talets makabra ”vetenskap”

Märkliga övertygelser och experimentering har lett till många mörka inslag i historien, såsom optografi – en ”vetenskap” med vilken man trodde sig kunna fånga mördare. 1800-talet var en av de mest intressanta perioderna i historien. Sociala rörelser, industrialisering, ökad skolgång…

Lilla Albert-experimentet: märkligt och kontroversiellt

Lilla Albert-experimentet är en av de mest förvirrande och kontroversiella berättelserna i psykologins historia. Det leddes av John B. Watson, som många betraktar som behaviorismens far. I allmänna termer föreslog han att vi kan forma mänskligt beteende enligt stimuli och…

Vad vi lärde oss av råttparksexperimentet

Det berömda råttparksexperimentet gav oss en del fascinerande insikter i beroendets natur. Man använder sig ofta av råttor i ”psykologiska experiment” eftersom de påminner mycket om människor i sin genetiska uppsättning. Nittiofem procent av det mänskliga genomet är identiskt med…

Det fascinerande experimentet med stimoceiver-chippet

Experimentet med stimoceiver-chippet är ett av de mest kontroversiella neurovetenskapliga experimenten någonsin. Det är dock även väldigt fascinerande. För att kunna utföra sådana experiment implanterade den spanske forskaren José Manuel Rodríguez Delgado en apparat i hjärnan på ett djur för…

Blå ögon och bruna ögon: Jane Elliotts experiment

Professor Jane Elliotts experiment ägde rum direkt efter mordet på Martin Luther King Jr., och syftet var att med hjälp av det minimala grupparadigmet lära de deltagande eleverna om rasdiskriminering. Det minimala grupparadigmet ligger till grund för all metodik inom…

Teorin om ondskans vetenskap och dess egenskaper

Många forskare har försökt komma närmre ett koncept som kallas för ondskans vetenskap för att hitta roten till onda beteenden. Neurovetenskapen har forskat rörande hjärnorna hos personer som gör onda saker, och många socialpsykologer har också utvecklat experiment med samma…

Validitet: samtidig validitet och begreppsvaliditet

Konceptet validitet har utvecklats under åren. Tidigare trodde experter att ett test var giltigt för allt det var korrelerat med (2). Som vi redan sett i andra artiklar finns det fyra typer av validitet: innehållsvaliditet, prediktiv validitet, samtidig validitet och begreppsvaliditet.…

Egas Moniz och lobotomins fantastiska historia

Lobotomi är en av de mest kontroversiella procedurerna inom den mentala hälsans historia. Den ”uppfanns” av Egas Moniz på 30-talet och blev sedan populär runt om i världen. Det utfördes tusentals lobotomier fram till 50-talet. Man slutade då att använda…

Undvik dåliga undersökningsmetoder: förregistrering

Undersökningar inom forskning måste utföras på ett etiskt sätt. Forskare måste gå med på etiska grundprinciper som försäkrar giltigheten i deras forskning. Förr i tiden använde dock vissa forskare tvivelaktiga och dåliga undersökningsmetoder. Dessa metoder består i huvudsak av att begå…

Epistemologi: kunskapsteori styr vår syn på vetenskap

Du har säkert redan stött på termen ”epistemologi”. Ordet i sig är svårbegripligt och verkar därför centralt, vilket det också är. Många har studerat och debatterat termen. Men vad är epistemologi? Epistemologi är den gren inom filosofin som studerar kunskap. …

Vad är egentligen noceboeffekten?

Alla har vi hört talas om den berömda ”placeboeffekten”. Du kanske till och med har upptäckt den själv. Det finns många studier som stödjer konceptet, men samma sak gäller inte dess motpart – noceboeffekten. Den inträffar under liknande omständigheter, men det finns…

Blind lydnad: resultaten av Milgrams experiment

Varför lyder en person? Till vilken grad kan en person följa en order som går emot personens moral? Resultaten av Milgrams experiment kan ha svarat på dessa frågor. Detta är ett av de mest berömda experimenten inom psykologins historia. Den…

Robbers cave-experimentet: grupprelatering

Robbers cave-experimentet var ett av de mest klassiska inom socialpsykologin. Det utfördes 1942 av Muzafer Sherif och Carolyn Sherif – två lärare vid universitet i Oklahoma, USA. De ville identifiera element som bättre låter oss förstå sociala fördomar. Robbers cave-experimentet fokuserade på…

Hur goda blir onda: Stanfords fängelseexperiment

”Lucifereffekten: att förstå hur goda personer blir onda” är titeln på en bok av Philip Zimbardo. I den presenterar han Stanfords fängelseexperiment – ett av de mest betydelsefulla i psykologins historia. Resultaten förändrade hur vi ser människan, och de influerade…

5 vetenskapliga experiment som manipulerar sinnet

Det mänskliga sinnet upphör aldrig att förvåna. Forskare har spenderat åratal med att studera det, men vi är fortfarande långt från att känna till dess djupaste hemligheter. Ju djupare man går, desto fler pussel dyker upp. Det finns dock vissa…