Albert Einstein: biografi om ett revolutionärt geni

Albert Einstein använda fantasiexperiment för att testa sina teorier. Han var den förste som pratade om universums expansion och dess oändliga förflutna.
Albert Einstein: biografi om ett revolutionärt geni
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Albert Einstein var en vetenskap och en inspirerande visionär. Han fann skönhet i mörkret, revolutionerade fysiken och hjälpte oss att förstå universum på nya sätt. Han sade ofta att han saknade talang och att han helt enkelt var en nyfiken person. Nyfikenhet och kreativitet var utan tvekan hans grundläggande principer.

Albert Einstein är en av de mest karismatiska figurerna från 1900-talet. Vi känner alla till hans berömda ekvation E = mc². Han lade dock även grunden till kosmologin, statistisk fysisk och kvantfysik.

Många personer ser honom också som atombombens fader eftersom hans arbete var till stor hjälp vid utvecklingen av “The Manhattan Project”. Einstein såg dock sig själv som pacifist. Han sade ofta att han ångrade att han hade övertygat Roosevelt att finansiera hans forskning. Hans framsteg och upptäckter har dock förändrat historien på många sätt.

Einsteins arbete var viktigt för Stephen Hawking. Hans arv är så stort och inspirerande att mycket av det han förutsåg fortfarande bekräftas än idag, som exempelvis fallet med gravitationsvågor.

Albert Einstein – en pojke som fick världen att häpna

Einstein som liten.

Einstein föddes i Ulm i Tyskland i en judisk familj. Hans far, Hermann Einstein, var företagare och hans mor Pauline Koch var pianist. Musik var en stor del av Einsteins liv redan vid en tidig ålder.

Det bör betonas att Einstein började prata ganska sent och det också tid för honom att lära sig läsa och skriva. Han var också ganska tyst och introvert. Allt detta gjorde att hans föräldrar och lärare trodde att han hade någon form av inlärningssvårighet.

Han beskrev dock denna tid i livet som en reträtt där han började fundera över saker som ingen annan funderade över vid hans ålder. Vid sex års ålder började han ifrågasätta saker rörande tid och rytm. Med hjälp av sin musikinlärning, tålmodiga syster och farbror Jakob (som hade en passion för algebra och forskning) så började Einstein öppna upp sig själv för världen.

Vid femton års ålder påbörjade han självstudier inom infinitesimal kalkyl. Då han blev sjutton började han studera fysik och matematik vid det schweiziska federala teknologiinstitutet i Zurich. Kort därefter träffade han sitt livs kärlek, Mileva Marić, en enastående serbisk klasskamrat som han till slut fick två barn med.

Hans vetenskapliga arv

1905 publicerade han flera studier som blev fundamentala för hans arv som forskare. I den första studien undersöker han Brownsk rörelse (den slumpartade rörelsen av partiklar i en vätska). Den andra tog upp viktiga förekomster, som exempelvis den fotoelektriska effekten och speciell relativitet.

1921 fick han Nobelpriset i fysik för den fotoelektriska effekten. Einstein arbetade som professor vid universitet i Bern, Prag och Berlin, men flydde 1933 till USA då Hitler kom till makten. Där spenderade han sedan sina sista 25 år.

Han gick bort den 16:e April 1955 och blev 76 år gammal.

“Jag vill gå då jag vill. Det är smaklöst att förlänga livet artificiellt. Jag har gjort min del; det är dags att gå. Jag kommer göra det med stil.”
-Albert Einstein-

Albert Einstein var ett innovativt geni

Han var ett innovativt geni och använde ofta det som han kallade för “tankeexperiment”. Han spenderade mycket tid med att tänka på olika aspekter av sina teorier. Einstein föreställde sig exempelvis en man som reste genom rymden i en hiss. Han föreställde sig också blinda skalbaggar som kravlade på kurviga ytor.

Hans experiment lät honom förklara olika aspekter när det gällde graviditeten eller det sätt som fotoner springer längs en böjd yta och inte i en rak linje som många trott förr.

Många av hans teorier bevisas än idag.

Einstein undervisar.

Den fotoelektriska effekten

Många tror att Einstein fick Nobels fredspris för hans teori rörande relativiteten. Han fick det dock för den fotoelektriska effekten. Faktum är att vi tack vare denna utveckling nuförtiden har många viktiga teknologier som televisionen, solpaneler, mikrochipp, rörelsedetektorer, kopieringsmaskiner, digitalkameror och automatiska lampor.

Man och kosmos.

Relativitetsteorin

1915 presenterade Albert Einstein vid den kungliga preussiska vetenskapsakademin. Han försökte motbevisa Newtons gravitationslag.

Andra bidrag från Albert Einstein

Einstein har ett stort arv och det började med hans första publiceringar 1905. Hans unifierade teori tog upp mycket av tiden under hans senare år, eftersom han ville förena sina studier rörande gravitation med elektromagnetism. Detta är hans mindre kände bidrag.

Många av hans frågor saknar svar än idag. Albert Einstein var en pionjär när det gällde att undanröja universums hemligheter och mysteriet med atomen.

Hans kreativitet och nyfikenhet hade inte några gränser. Han utmanade det som andra tog för givet. I slutändan så är det vad en riktig vetenskapsman gör: utmanar det etablerade.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Einstein, A. (1956). Investigations on the Theory of the Brownian Movement. Courier Corporation.
  • Einstein, A. (2011). The Theory of Relativity: And Other Essays. Open Road Media.
  • Einstein, A. (1905). Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen. Annalen der physik322(8), 549-560.
  • Einstein, A. (1905). Zur elektrodynamik bewegter körper. Annalen der physik322(10), 891-921.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.