Teorin om parallella universum – 3 intressanta idéer

Teorin om parallella universum – 3 intressanta idéer
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Nästan alla har hört talas om den storslagna teorin om parallella universum. Även om hypotesen hör hemma inom fysiken så har tankarna så stor betydelse att de berör praktiskt taget alla ämnesområden.

Faktum är att när teorin om parallella universum diskuteras, aktualiseras ofta frågan om livets meningDetta beror på att teorin ifrågasätter våra grundläggande antaganden om livet och döden.

“Allt tyder på att Gud var en storspelare, och universum är ett gigantiskt kasino, där tärningar kastas och rouletthjul ständigt snurrar.”

-Stephen Hawking-

Teorin om parallella universum är en unik kombination av relativitetsteorin och kvantfysik. Idén som framläggs är i grova drag att det inte bara finns ett universum, utan att flera universum existerar samtidigt i samma tid och rum. Det förekommer flera intressanta tankar kring ämnet. Låt oss ta en titt på tre av dessa.

1. Alla har ett oändligt antal liv

Enligt teorin om parallella universum kan varje människas existens utvecklas på ett oändligt antal olika sätt. Som i berättelserna “Välj ditt eget äventyr”: om en person kommer till ett vägskäl och går till höger, möts denne av en viss rad upplevelser. Går personen ifråga istället till vänster blir raden av erfarenheter totalt annorlunda, och varje val ger upphov till ett nytt universum.

Enligt denna hypotes lever alla människor ett oändligt antal samtidiga liv. Samma person kan vara förmögen i ett universum och utfattig i ett annat. Eller så kan personen vara död i somliga universum men levande i andra.

Parallella universum interagerar aldrig

Sett ur detta perspektiv är döden egendomligt nog obefintlig. Om en människa dör i ett universum fortsätter hon att leva i många andra. Om det finns ett oändligt antal universum, är livet också oändligt. Detta är kanske en av de mest förbryllande slutsatser som kan dras från teorin om parallella universum.

2. Parallella universum är oupptäckbara

En del fysiker tror att vår oförmåga att uppfatta parallella universum helt enkelt förklaras av våra begränsade sinnen. Människan har bara ett visst antal sinnen, och inget kan användas för att upptäcka alternativa verkligheter.

De mänskliga sinnena gör att vi kan interagera i tre dimensioner. Men enligt teorin om parallella universum finns det många fler dimensioner. Kort sagt har vi inte förmågan att uppfatta eller upptäcka andra dimensioner.

Det har även spekulerats om att alternativa universum skulle kunna ha helt andra fysiska lagar. Tyngdkraft och elektromagnetism skulle t.ex. kunna fungera annorlunda. Om så är fallet skulle alltså vår förståelse av världen vara meningslös eller irrelevant. Det betyder att det praktiskt taget är omöjligt att upptäcka alternativa eller parallella universum.

3. Parallella universum interagerar aldrig

Precis som namnet antyder existerar parallella universum parallellt med varandra. Liksom parallella linjer kommer de aldrig i beröring med varandra, även om de samexisterar. Det har hävdats att en kollision av parallella universum skulle kunna leda till ett slags Big Bang, vilket innebär en omätbart kraftfull explosion som ger upphov till ännu fler universum.

Ett team av fysiker har lagt fram den s.k. M-teorin, enligt vilken universum existerar i tredimensionella membran, eller “bran”. I illustrativt syfte kan man föreställa sig en biograf. Biobesökarna befinner sig i en tredimensionell värld, men på filmduken syns en tvådimensionell verklighet. Om en åskådare kunde träda in i filmen skulle han befinna sig i en tredimensionell verklighet, men de övriga åskådarna skulle fortsätta att se filmen i en tvådimensionell form.

Parallella universum kan ha olika fysiska lagar

Sett utifrån M-teorin kan universum liknas med en biograf där en ofantlig mängd filmer projiceras. Olika filmer projiceras samtidigt, men de är helt oberoende av varandra. Enligt samma princip är ett multiversum en grupp av universum som samexisterar men är oberoende av varandra.

Naturligtvis är detta en grovt förenklad redogörelse av teorin om parallella universum. Det är en mycket komplex teori som många ser mer som science fiction än verklighet. Men flera framstående moderna fysiker har ägnat år att forska i ämnet. En av dessa forskare var Stephen Hawking, som höll på att studera teorin när han plötsligt dog – åtminstone i vårt universum.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.