Sökandet efter mening enligt Viktor Frankl

Meningen med livet ligger just i att vara på jakt efter något som kan ge oss mening.
Sökandet efter mening enligt Viktor Frankl
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 20 februari, 2024

Ofta är vi så fokuserade på att förändra våra omständigheter att det blir lätt att glömma hur mycket makt vi har över att njuta av nuet oavsett vad framtiden erbjuder. En av de största förespråkarna av denna idé var den österrikiske neurologen och psykiatrikern Viktor Frankl, som hade mycket att säga om sökandet efter mening.

I sin bok Livet måste ha mening förklarar han de upplevelser som ledde till att han skapade samtalsterapi. Samtalsterapi är en typ av psykoterapi där sökandet efter mening ses som människans huvudsakliga motivation i livet. Viktor Frankl var själv fånge under många år och kände att den bästa existensen är en naken existens.

Hur kunde Frankl acceptera att livet var värt att leva efter att ha varit fängslad så länge? Han hade förlorat allt, sett allt han brydde sig om förstöras, genomlidit hunger, kyla och ändlös brutalitet, och var nära att dö. Men Frankl lyckades finna mening i sin existens.

“Någon som har anledning att leva kommer nästan alltid finna ett sätt att göra det.”

-Nietzche-

Sökandet efter mening är själva meningen

Enligt psykiatrikern är sökandet efter mening i livet själva meningen med livet. När människan inser detta faktum kommer han sträva efter att finna andra människor på samma jakt efter mening.

När vår känsla av existens är frustrerande och ologisk så suktar vi efter maktVi önskar oss makt och njutning, och dessa önskningar tar över vårt beteende helt och hållet. Sökandet efter lycka blir således till ett mål i sig självt, vilket ger upphov till mer frustration.

Viktor Frankl

Hur kan vi förvandla vår existens enligt Viktor Frankl?

En sak som ger oss lycka är att nå ett mål vi själva sätter upp. Vad som ger oss lycka är att direkt söka efter lycka. Dörren till lycka öppnar sig utåt och de som försöker slå in den blir därmed utelåsta.

Optimism är nyckeln hos Frankls idé. I hans filosofi är nämligen livet en serie möjligheter vi måste svara på. Det är alltså nödvändigt att leta efter de bästa valen i livet och jobba med vad vi får. Vissa personer ser på “vad” som den mest definierande delen av livet, men Frankl säger att den viktigaste delen är “hur”.

“Tror du att livets mening inte är något annat än passion, som en dag fyller våra hjärtan, vår själ och vår kropp, och sedan brinner för alltid, till döden? Om vi har levt med denna passion så kanske vi inte har levt förgäves.”

-Sandor Marai-

Viktor Frankls aspirationer

Enligt Frankl så är kärlek det högsta målet vi kan sträva mot i livet. Denna fundamentala tro låter oss nämligen väga upp för alla misslyckade ansträngningar, beslut och handlingar i våra liv. Enligt Frankl lägger vi störst vikt vid hur vi svarar på frågorna livet ställer oss, inte på vad som frågas. Lycka är resultatet av att ha mening.

Värderingar spelar en fundamental roll i Frankls teorier. Värderingar som är speciellt viktiga inkluderar attityd, skapelse och erfarenhet, speciellt erfarenheter inom kärlek.

Dessa värderingar möjliggör en inre resaNär vi beger oss ut på denna resa så måste vi placera vår tilltro på framtiden och potentialen för att finna kärlek och mening i våra personliga liv.

Denna koppling mellan inre styrka (värderingar, tro, kärlek, mening) och framtiden är länken som definierar individen. Den låter oss erkänna oss själva som unika varelser.

“Utvärderingen av en själv är startpunkten för sökandet efter mening.”

-Viktor Frankl-

Sol i händer

Vad säger Viktor Frankl om inre attityd?

Vår inre attityd är resultatet av våra personliga val. Det är friheten av att bli den typ av person man vill bli. Vår attityd sträcker sig bortom människans begränsningar.

För att människor ska utveckla den bästa attityden ger Frankl oss därför en serie fundamentala lärdomar.

Frankls nio viktigaste idéer i sökandet efter mening:

  • Välj att ha hopp: vi kan inte alltid förändra våra omständigheter, men vi kan alltid välja vår attityd i den situation som uppstår. När vi inte kan förändra en situation så utmanas vi att förändra oss själva.
  • Känn till dina varför: fråga dig själv varför du lever. Varje dag bör du således stiga upp och fråga dig själv varför du stiger upp och varför du är här. “De med ett ‘varför’ kan tolerera nästan alla ‘hur'”.
  • Lär dig att gråta: tårar är inte ett tecken på svaghet. De kommer nämligen från en själ som inte är rädd för att brytas. “Det finns ingen anledning att skämmas för tårar. De vittnar om att en man har det största modet, modet att lida.”
  • Nöj dig inte med att vara en i mängden: världen är uppochned. Ibland är det därmed galenskap att göra vad alla andra gör. “En onormal reaktion på en onormal situation är normal.”
  • Lev med känsla: sökandet efter mening behöver inte bli långt om vi inser att vi ger livet mening genom hur vi svarar på frågorna det ställer till oss. Livet utgör en utmaning för varje person. Varje person kan dock endast svara med sina egna handlingar.
  • Fyll din dag med handlingar av vänlighet. Vänlighet har ett syfte. Vi har chansen att utföra hundratals små altruistiska handlingar varje dag. Dessa handlingar fyller våra liv med mening.
  • Se bortom dig själv: vi finner sann mening när vi höjer oss över våra egna gränser. Ju mer en person glömmer sig själv genom att överlämna sig till ett syfte eller annan person, desto mer växer han som person.
  • Känn andras smärta: lidande är smärtsamt, oavsett hur irrelevant någons problem kan verka för en utomstående. Du ska ha empati för andras smärta, även om deras tragedi inte verkar tragisk för dig.
  • Vi kan förändras även när livet är svårt: vi kan skapa ett betydelsefullt liv fullt av mening, kärlek och syfte.

“Jag har min egen version av optimism. Om jag inte kan öppna en dörr så öppnar jag en annan eller skapar en annan dörr. Något fantastiskt kommer komma oavsett hur mörkt nuet är.”

-Rabindranath Tagore-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.