Filosofi och psykologi

Filosofi och psykologi är två olika kunskapsområden, men de delar ofta en gemensam bakgrund. Författare som Carl Jung, utövanden såsom buddhism och österländska filosofier är några av de saker som du kommer lära dig om i denna sektion.

Tio andliga världar och zenbuddhism

Enligt buddhistisk kosmologi finns det tio andliga världar som blir till tio olika sinnestillstånd. Därmed gäller att dessa tillstånd utsätter sinnet för vissa känslor i var och en av dem. Med andra ord dominerar förutbestämda aspekter i varje ögonblick. Buddhister…

Sammanträffanden och möjligheter

Vissa sammanträffanden och möjligheter går längre än bara slumpen för många personer. Det är ödet som lägger fram en rutt med synkroniserade bitar som ofta förvånar oss eftersom det inte finns någon logisk förklaring för varför det händer. Alla har…

Informerat samtycke inom psykologin

Informerat samtycke inom psykologin har att göra med en persons autonomi. Det är ett av de viktigaste kraven när man utövar sitt yrke, och det bör förekomma innan psykologiska utvärderingar och behandlingar. Efter att man har läst eller hört någon…

Umberto Eco: författare och filosof

Umberto Eco var en italiensk författare och filosof. Eco är känd för sin novell Rosens Namn. Det är en historisk mysterienovell som kombinerar fiktion, biblisk analys, medeltidshistorier och litteraturteori. Han föddes den 5 Januari 1932 i Piedmont i norra Italien.…