Filosofi och psykologi

Filosofi och psykologi är två olika kunskapsområden, men de delar ofta en gemensam bakgrund. Författare som Carl Jung, utövanden såsom buddhism och österländska filosofier är några av de saker som du kommer lära dig om i denna sektion.

David Hume: biografi, arbete och filosofi

Filosofi är en lära som försöker lösa mysterierna i livet, vår värld och orsakerna till vår existens. Innan vetenskapen försökte mänskligheten svara på vissa frågor på väldigt annorlunda sätt. I begynnelsen uppkom det en våg av myter och idéer om…