Filosofi och psykologi

Filosofi och psykologi är två olika kunskapsområden, men de delar ofta en gemensam bakgrund. Författare som Carl Jung, utövanden såsom buddhism och österländska filosofier är några av de saker som du kommer lära dig om i denna sektion.

Medard Boss: Dasein-filosofin och psykoanalysen

Medard Boss var en schweizisk psykoanalytisk psykiatriker som utvecklade en form av psykoterapi som blev känd som Dasein-filosofin. Denna analys arbetade med den psykoterapeutiska sidan av psykoanalysen och Heideggers fenomenologiska och existentiella filosofi. Termen Dasein är en vanlig filosofisk term;…

Sammanträffanden och möjligheter

Vissa sammanträffanden och möjligheter går längre än bara slumpen för många personer. Det är ödet som lägger fram en rutt med synkroniserade bitar som ofta förvånar oss eftersom det inte finns någon logisk förklaring för varför det händer. Alla har…

Psykoterapins historia från antiken till idag

Psykoterapins historia har många intressanta aspekter trots att detta är en relativt ny gren av psykologin. Den existerade faktiskt inte ens förrän vid det sista kvartsseklet av 1800-talet, när människor äntligen slutade tro att psykiska sjukdomar orsakades av övernaturliga krafter.…

Aspekter hos människan och dödligheten

Människan är den enda arten som förstår att livet någon gång tar slut. Människan har även skapat ett helt ämne för att studera människan och dödligheten, vilket kallas filosofi. Vi spenderar mycket tid med att reflektera över människan och döden.…

Informerat samtycke inom psykologin

Informerat samtycke inom psykologin har att göra med en persons autonomi. Det är ett av de viktigaste kraven när man utövar sitt yrke, och det bör förekomma innan psykologiska utvärderingar och behandlingar. Efter att man har läst eller hört någon…

Umberto Eco: författare och filosof

Umberto Eco var en italiensk författare och filosof. Eco är känd för sin novell Rosens Namn. Det är en historisk mysterienovell som kombinerar fiktion, biblisk analys, medeltidshistorier och litteraturteori. Han föddes den 5 Januari 1932 i Piedmont i norra Italien.…

David Hume: biografi, arbete och filosofi

Filosofi är en lära som försöker lösa mysterierna i livet, vår värld och orsakerna till vår existens. Innan vetenskapen försökte mänskligheten svara på vissa frågor på väldigt annorlunda sätt. I begynnelsen uppkom det en våg av myter och idéer om…

Ignacio Martín-Baró och frigörelsepsykologin

Ignacio Martín-Baró var fadern till frigörelsepsykologin – en rörelse som helt förändrade vår förståelse av social psykologi. Inspirerad av andra frigörelse rörelser,  Martín-Baró fokuserade på att studera människors problem och omständigheter. Samhällspsykologi stammar från hans idéer. Den fokuserar på att…