Varför Tuskegee-experimentet aldrig bör glömmas

En vetenskaplig studie om syfilis, känd som det ökända Tuskegee-experimentet, varade i mer än 30 år. I dag, även med hänsyn till de sociala omständigheterna under vilka det genomfördes, är det häpnadsväckande att det var tillåtet genomföra det.
Varför Tuskegee-experimentet aldrig bör glömmas

Senaste uppdateringen: 28 februari, 2024

Tuskegee-experimentet i Macon County, Alabama har beskrivits som ett allvarligt fall av rasism inom vetenskapen. Denna studie fungerade faktiskt som en exposé på det amerikanska vetenskapssamfundet. Den föranledde också revidering och förstärkning av tidens etiska normer.

Tuskegee-experimentet gick ut på att analysera utvecklingen av syfilis hos svarta män med låg socioekonomisk status. Forskarna fick blodproverna under hälsomyndighetens slogan om att förbättra “ont blod” och främja god hälsa.

Det verkliga målet med forskningen var dock inte att förbättra deltagarnas hälsa. Dess syfte var att bekräfta en rad rasistiska fördomar om hälsan hos den afroamerikanska befolkningen, med särskild tonvikt på deras bristande omsorg och promiskuitet. Faktum är att när man till slut fann behandling för syfilis, fick deltagarna inte medicinen.

Tuskegee-experimentet

År 1932 tog sexhundra afroamerikanska män från Macon County, Alabama värvning för att delta i ett vetenskapligt experiment på syfilis. Tuskegee-studien av syfilis utvecklades av United States Public Health Service. Den inkluderade blodprover, röntgenbilder, lumbalpunktion och obduktioner av alla försökspersoner som dog.

Syftet var att “observera den naturliga historien av obehandlad syfilis” hos den svarta befolkningen. Men deltagarna var inte medvetna om detta. De trodde att de fick medicin mot “ont blod”. Ändå fick de faktiskt ingen behandling. Till och med efter att man konstaterat att penicillin är ett säkert och pålitligt botemedel mot syfilis, hade de flesta av dem ingen tillgång till det.

Att förstå dåtidens Amerika

Under och efter inbördeskriget i USA delades föreställningen om att afroamerikaner representerade en annan art än vita amerikaner av en stor del av befolkningen. Samtidigt trodde man att barn av blandras var benägna att få många medicinska problem.

Dessutom hävdade många medlemmar av det vetenskapliga samfundet att afroamerikanernas hjärnor var underutvecklade. De menade att beviset för detta påstående var att deras könsorgan var överutvecklade. Dessutom hävdade de att svarta män hade en medfödd perversion för vita kvinnor och en tendens att vara omoraliska, med en omättlig sexuell aptit.

Detta är viktigt eftersom det var med grund i dessa fördomar om ras, sexualitet och hälsa som forskarna genomförde Tuskegee-experimentet. De ansåg att svarta människor var extremt predisponerade för sexuellt överförbara infektioner. I verkligheten tillskrivs låga födelsetal och höga missfall allmänt sett till sexuellt överförbara infektioner (STI).

Motivering till Tuskegee-experimentet

Medicinska myndigheter antog att alla svarta människor, oavsett utbildning, bakgrund, ekonomisk eller personlig status, inte kunde övertygas om att ta emot behandling för syfilis. Detta motiverade syftet med experimentet. Det var helt enkelt en fråga om att observera den naturliga utvecklingen av syfilis inom en befolkningsgrupp som inte skulle söka behandling.

United States Public Health Service genomförde studien i Macon County på grund av den höga smittfrekvensen i staden. Det talades om att 35 procent av befolkningen skulle drabbas. År 1932 rekryterade man de första patienterna mellan 25 och 60 år under sken av att de fick gratis vård för “ont blod”.

“Ont blod” var en vardagsterm som omfattade anemi, syfilis, trötthet och andra tillstånd. Forskarna genomförde fysiska undersökningar, röntgen, lumbalpunktion och, om deltagarna dog, obduktioner.

Patient i medicinsk konsultation
Specialisterna antog att afroättlingar på grund av bristande utbildning inte skulle vara övertygade om behovet av medicin mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Rasistisk grymhet

Flera gånger under experimentet ingrep forskarna aktivt för att säkerställa att deras försökspersoner inte fick syfilisbehandling. År 1934 försåg de till exempel Macon Countys läkare med listor över sina försökspersoner och bad dem att inte behandla dem. 1940 gjorde de samma sak med Alabama Department of Health.

Tuskegee-experimentets sanna natur

Den verkliga naturen av Tuskegee-studien var att istället för att bara observera och dokumentera utvecklingen av syfilis i samhället, som ursprungligen planerades, tillåta specialister att ingripa.

De berättade för deltagarna att de behandlades (en lögn). Detta innebar att de hindrades från att söka medicin som kunde rädda deras liv. Faktum är att de bevisade den ursprungliga hypotesen som var att befolkningen i Macon County förmodligen inte skulle söka behandling. Följaktligen skulle deras syfilis utvecklas. Som sådan blev studien en självuppfyllande profetia.

Upptäckten av penicillin

År 1947 blev penicillin standardbehandlingen för syfilis. Detta fick United States Public Health Service att öppna flera snabbbehandlingscenter för att motverka sjukdomen med detta antibiotikum. Men samtidigt hindrade de aktivt 399 män från att få läkemedlet.

Institutionen menade att dessa personer inte skulle komma att efterfråga penicillin eller följa föreskrivna behandlingsplaner. De hävdade att urvalet, alla svarta män, var för konservativa för att besöka en läkare. Dessa människor trodde dock att de fick vård, så varför skulle de be om en annan behandling?

År 1965 hävdade forskarna att det var för sent att ge försökspersonerna penicillin. De hävdade att deras syfilis var för långt gången och att läkemedlet inte skulle hjälpa dem. Detta trots att penicillin är rekommenderat i alla stadier av infektionen, så det kunde ha stoppat utvecklingen av sjukdomen.

År 1947 utvecklade forskare Nürnbergkoden. Senare, 1964, publicerade Världshälsoorganisationen Helsingforsdeklarationen. Båda var avsedda att skydda människor från experiment. Men trots detta beslutade Centers for Disease Control and Prevention att fortsätta Tuskegee-studien till 1969.

Syfilisbehandling
Även om penicillin var den indikerade behandlingen mot sexuellt överförbara sjukdomar, gav forskarna aldrig det till deltagarna.

Slutet på Tuskegee-experimentet och början på anklagelserna

Experimentet slutade inte förrän Peter Buxtun läckte information till New York Times. Detta startade en debatt. Faktum är att nyheten hamnade på tidningens förstasida den 16 november 1972.

National Association for the Advancement of Colored People lämnade in en stämningsansökan mot United States Public Health Service. Den gick igenom två år senare till en summa av tio miljoner dollar. Man kom överens om att medicinsk behandling skulle ges till alla överlevande deltagare och infekterade familjemedlemmar. Det sista offret dog 2009.

Som ett svar på händelserna i Macon Country antog kongressen 1974 National Research Act. Dessutom inrättade man Office of Human Research Protection för att övervaka kliniska studier. Dessutom blev det nödvändigt att inhämta informerat samtycke för alla mänskliga experiment. Än idag har dock ingen åtalats för sitt ansvar i Tuskegee-fallet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.