Kulturell appropriering - vad är det?

Om du analyserar begreppet kulturell appropriering djupgående ser du att denna idé också omfattar maktdynamik. Med andra ord anammar en dominerande kultur delar av kulturer som de systematiskt har förtryckt.
Kulturell appropriering - vad är det?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Konst är en blandning av influenser som innehåller många imitativa aspekter. Problemet med kulturell appropriering ligger i skillnaden mellan detta sätt att skapa och begreppen kopiering, stöld och plagiering.

Vid denna tidpunkt utspäds upphovsrätten i de kollektiva identiteterna, vilket bereder plats för traditioner som har sitt ursprung i maktförhållanden där de starkare utnyttjar de svagare.

Det har förekommit ett betydande antal protester angående detta faktum. Till exempel var förekomsten av tatueringar med polynesiska stammotiv ett tag mycket populärt och ledde till viss kontrovers. På samma sätt kritiserade många sångerskan Rosalías användning av romska symboler för inte så länge sedan.

En grupp kvinnor som dansar

Vad är egentligen kulturell appropriering?

Som vi nämnde ovan, kulturell appropriering är anammandet av uttryck, bilder och symboler som tillhör en kultur som skiljer sig från den egna.

Runt denna definition finns frågan om det verkligen handlar om orättvis appropriering eller om det, vilket oftast är fallet, bara är en hyllning till andra kulturer.

Om du vidare analyserar begreppet  ser du att idén också omfattar närvaron av maktdynamik. Det vill säga att folk klandrar den dominerande kulturen för att använda delar av de kulturer som de systematiskt har förtryckt.

Begreppet kulturell appropriering är föremål för mycket debatt, trots att detta inte är något nytt. Globalisering och teknologiska framsteg gör det möjligt för oss att få tillgång till en stor mängd information med bara ett klick. Även om kulturell appropriering inte är ett nytt begrepp, så har det en global dimension. Men vad skiljer exakt kulturell appropriering från en hyllning som är förankrad i beundran av en kultur?

De två viktiga punkterna för att besvara denna fråga är samtycke och fördelning av fördelarna. Detta är för att det finns ett tydligt ekonomiskt intresse för vissa former av imitation, särskilt inom det musikaliska området.

I den meningen kan du använda kulturell appropriering för att beteckna utnyttjandet av vissa symboler från kulturindustrin. Denna exploatering sker ofta utan att uppmärksamma den ursprungliga kulturen på ett symboliskt eller ekonomiskt plan.

Kulturell appropriering kontra assimilering

Detta är en komplicerad fråga med sitt ursprung i sammanflödet av allas berättelser. Därför måste du förstå hur internationell maktdynamik fungerar för att analysera den på djupet.

Först måste du hänvisa till andra synpunkter på ämnet. Vissa hävdar till exempel att icke-västerländska människor som bär jeans eller ursprungsbefolkningar som pratar mer dominanta kulturers språk på något sätt approprierar de dominerande kulturerna.

Men argumentet mot detta är att marginaliserade grupper inte har tillräckligt med makt för att avgöra om de ska hålla sig till sina traditionella sedvänjor eller inte. Således sker assimilering när människor som tillhör marginaliserade grupper adopterar element av de dominerande kulturerna för att överleva.

Exempel på kulturell assimilering

Musikvärlden erbjuder några tydliga exempel på kulturell appropriering. Populariseringen av afroamerikansk musik av Elvis Presley och “twerking”, som tills nyligen var förknippat med icke-vita grupper i lägre samhällsklasser, är bara några exempel.

Det finns också exempel från buddhismen, en religion som vanligtvis är associerad med fred på grund av stereotyperna kring meditation.

Således är kulturell appropriering ett sätt att kommersialisera saker som en gång befunnit sig utanför marknadens marginaler men som sedan införts i den.

Kulturell appropriering kan vara ett sätt att kommersialisera saker

Är kulturell appropriering ett verkligt problem?

Kulturell appropriering är ett problematiskt begrepp som vissa människor förnekar. Detta beror på flera skäl:

  • Många hävdar att kulturell appropriering finns men att detta inte utgör ett problem.
  • Deras argument fokuserar på idén att kulturer ständigt förändras och inte har några gränser. Alltså att gränserna är rörliga och går från en trend till en annan.
  • För att det ska vara kulturell appropriering måste det finnas kulturella element som enbart tillhör några få individer.
  • Överträdelse inträffar när en person inte längre kan dra fördelar av någonting de tidigare dragit fördelar av på grund av någon annans handlingar. Kulturell appropriering är däremot när något som tidigare bara använts av en liten grupp människor blir moderiktigt.
  • Icke-rasistisk rasism? Man måste komma ihåg att inget kulturelement är 100 % rent eller olämpligt.

Aktivister blir ofta överbeskyddande av kulturer, ett renhetstänkande som inte kännetecknar den sociala miljö där varje människa utvecklar tillvaro.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.