Hur relaterar vi till kulturer som skiljer sig från vår?

Hur relaterar vi till kulturer som skiljer sig från vår?

Senaste uppdateringen: 07 oktober, 2022

Det talas väldigt lite om kulturell intelligens och mycket om emotionell intelligens. Det senare anses vara förmågan att uppfatta, assimilera, förstå och reglera ens egna och andras känslor, vilket främjar emotionell och intellektuell tillväxt. Med denna information tolkar vi världen som omger oss, vilket fastslår vårt sätt att tänka och bete oss. Stor vikt ges generellt till relationer mellan personer, men när dessa etableras mellan personer från olika kulturer måste vi ha en annan typ av intelligens i åtanke: kulturell intelligens.

Kulturell intelligens är förmågan att anpassa sig till andra kulturer

Men vad är kulturell intelligens? Det är inget annat än förmågan att anpassa sig när man interagerar med personer från andra kulturer. När vi till exempel reser till länder som talar andra språk så vill vi att de anpassar sitt språk så att vi förstår dem. Gör du samma sak?

Färgglada händer

Beståndsdelar i kulturell intelligens

Kulturell intelligens består av fyra delar: en motivationsdel, en kognitiv del, en metakognitiv del och avslutningsvis en beteendemässig del.

  • Motivationsdelen betonar det inre intresset av att uppleva andra kulturer och interagera med andra människor. Den där önskan att känna till och förstå annorlunda saker.
  • När det kommer till den kognitiva komponenten så inkluderar den kunskapen om normer i andra kulturer. Känner du till de ekonomiska och juridiska systemen i andra kulturer? Vet du hur man beter sig med personer från andra kulturer i enlighet med deras sociala normer?
  • Den metakognitiva komponenten är den som refererar mellankulturell medvetenhet – att förstå kulturella aspekter när folk gör bedömningar om sina och andras tankar. Kort sagt att förstå andra personers idéer från deras kulturella synvinkel.
  • Avslutningsvis refererar beteendekomponenten till förmågan att tala och gestikulera korrekt, i enlighet med normerna i andra kulturer. Det är nödvändigt för oss att fråga oss själva hur mycket vi vet om andra kulturer. Kan du ett annat språk? Känner du till ritualerna i andra religiösa utövanden? Vilka gester använder de för att säga “ok”? Är vi å andra sidan kapabla att anpassa vårt språk när vi talar med någon från andra kulturer? Respekterar vi deras handlingar? Kan vi finna likheter mellan våra kulturer?

“När jag släpper vad jag är, blir jag vad jag kan vara.”

-Lao-tse-

Kulturell intelligens

I denna era av globalisering kanske vi utöver att insistera på utvecklingen av vår emotionella intelligens även bör lägga fokus på att lära oss kulturell intelligens. På så sätt kan vi bättre förstå varandras kulturer och, vid dagens slut, lära känna oss själva bättre, eftersom att känna någon annan inte är något annat än att lära känna oss själva.

“Han som inte förstår en blick kommer heller inte förstå en lång förklaring.”

Arabiskt ordspråk

Kulturell intelligens i Afghanistan

Vad skulle du tänka om någon sparkade på dörren till ditt hem? Detta skulle vara ett irriterande beteende, men kanske inte lika mycket som det vore för boende i Afghanistan, som ser denna gest som mer än en förolämpning.

En situation som belyste de kulturella skillnaderna och ledde till att armén började tänka på kulturell intelligens var kriget i Afghanistan.

En konstant gest från soldaterna som blev väldigt dåligt mottagen av invånarna i Afghanistan var att de släppte in hundar i husen. I USA kanske detta inte är något större problem (även om det skiljer sig från person till person), men om man istället för en hund skickade in en gris i huset, skulle detta garanterat orsaka mer oro.

De amerikanska soldaterna var inledningsvis inte medvetna om att man såg ned på hundar och inte såg på dem som husdjur, vilket gjorde att de släppte in dem i folks hus.

“En hund är en hund såvida han inte är vänd mot dig; då är han Herr Hund.”

-Arabiskt ordspråk-

Dessa är exempel på hur samma beteende uppfattas på olika sätt av personer från två olika kulturer. Lyckligtvis insåg David Petraeus, truppernas befäl, felen som hans soldater begick i koppling till kulturell intelligens, och kunde kompensera för dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.