5 tips för att bemästra det icke-verbala språket

5 tips för att bemästra det icke-verbala språket

Senaste uppdateringen: 13 april, 2024

Det är inte bara orden som är viktiga för att kommunicera med och relatera till andra. Det icke-verbala språket är avgörande i många situationer, och hur vi säger något är lika viktigt som själva orden. Den som lär sig bemästra det icke-verbala språket kan avslöja både ord och människor.

I denna artikel kommer vi att ge dig 5 tips för att bemästra det icke-verbala språket. Tänk på att din kropp och din attityd säger mycket om dig och en god lyssnare kan tolka dina gester för att få reda på vad du verkligen tänker.

Lär känna dig själv för att bemästra det icke-verbala språket

En viktig vana att behärska när det kommer till det icke-verbala språket är att veta hur man själv är. Detta är det bästa sättet att reda ut vem man själv är.

Om man tittar noga så kan man se ett par ledtrådar. Hur rör sig dina ögon? Tänk på vad som uppstår i ditt sinne vid denna tidpunkt och hur detta gör att du rör ögonen på ett visst sätt.

Fjäril

Det kan tyckas som en simpel övning men det är det inte. Det är något som kommer att vara till nytta för dig i arbetslivet liksom i ditt personliga liv.

“Människor säger ofta att de inte har funnit sig själva, men det är inte något som de ska finna utan något som de ska skapa.”

-Thomas Szasz-

Ansiktet speglar själen

Det sägs att ansiktet är själens spegel och dess verkliga bild. Det finns personer som kan behärska det icke-verbala språket till den grad att andra inte kan se vad han eller hon verkligen tänker på. Men generellt så kan du många gånger se vad människor tänker på genom deras uttryck.

Ansiktet har ett stort antal muskler med specifika uppgifter. De visar vårt verkliga humör och det finns faktiskt en vetenskap som är baserad på detta. Du kan därför veta mycket om en person genom att observera ansiktet.

Hur kan man då behärska det icke-verbala språket så att man visar den information man vill? Detta är mycket svårt eftersom vårt ansikte har skapats för att visa fundamentala känslor som ilska, sorg, förvåning och glädje. I vart och ett av dessa fall finns det olika mekanismer involverade, och att styra dem är en svår uppgift.

Det enda vi kan göra i detta fall är att visa falska känslor som en sorts kamouflage.

För att uppnå detta behöver du titta dig i spegeln under en lång tid för att bemästra dina uttryck. Öva med de muskler som är involverade så att du till slut kan kontrollera dem ordentligt.

Regnbåge

Titta i ögonen

En bra teknik för att bemästra det icke-verbala språket är att ha ögonkontakt. Att ständigt undvika ögonkontakt med andra visar att du är en osäker person.

Genom att du ser din partner direkt i ögonen visar du att ni är jämlika. Det är viktigt att behärska det icke-verbala språket så att du sänder ut de signaler du verkligen vill.

Var naturlig för att bemästra det icke-verbala språket

För att behärska det icke-verbala språket måste du vara naturlig. Ju bättre du känner till hur du själv är, desto lättare kommer det bli att vara naturlig, och du kommer att ha lättare för att bygga relationer med andra.

Lär dig att vara dig själv för att kunna lyfta fram de gester som är unika för dig och för att röja bort det som inte tillhör din sanna natur; detta eftersom dessa dåliga vanor lätt kan tolkas utav andra.

Dansar

Behåll lugnet

Att visa sig som avslappnad och lugn är ett enkelt sätt att bemästra det icke-verbala språket. Om man har ångest eller är arg kommer detta att visa sig på långt håll.

“Den som inte är tillfreds med sig själv kommer att söka förgäves efter tillfredsställelse på annat håll.”

-La Rochefoucauld-

Glöm inte bort att alltid vara dig själv, att vara naturlig och lugn och att försöka lära känna den du är och hur du agerar. Om du kan klara av detta så kommer det inte vara svårt att bemästra det icke-verbala språket.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.