Social psykologi

Social psykologi hjälper oss förstå hur samhället fungerar. I denna sektion kommer du få reda på teorier och metoder för att gå djupare i dina interakioner och få reda på mer om aspekter i folks personligheter som hjälper och stjälper er samlevnad.

Socialarbetarnas roll i kriminalvårdsanstalter

Socialarbetarnas roll i kriminalvårdsanstalter är av stor betydelse eftersom de har till uppgift att verkställa de målsättningar som konstitutionen föreskriver. Även om du kanske inte vet det så har USA – med 716 intagna per 100 000 invånare – fler…

Skolfobi: när skolan blir ett problem

Det finns en rädsla som verkligen är svår för många barn att hantera. Rädslan för att gå till skolan. Denna rädsla kan bli så påfrestande att den kan klassas som en ren fobi, som kallas just för skolfobi. Många människor…

Sexism i det moderna samhället

Sexism i det moderna samhället innebär bland annat att man antar att kvinnor som grupp är underlägsna män. Människor har hållit fast vid denna attityd och utvecklat den genom tiden av många sociologiska anledningar. Men sexism har historiskt sett ofta…

Den flytande moderniteten & konsumism: varför vi köper

I dagens samhället är allt i ständig förändring: politik, värderingar, tankesätt, interaktioner, utbildning och arbetsvärlden. Detta är den flytande moderniteten. Just nu lever vi i ett globaliserat samhälle som kännetecknas av konsumism. Detta har lett till känslor av ovisshet, mållöshet och…

Lär dig om psykologin bakom övertalning

I många år ha socialpsykologin studerat övertalningstekniker som kan användas för att få folk att ändra sin attityd. Vi talar givetvis om psykologin bakom övertalning. Forskningen vill inte bara skapa attraktiva reklamkampanjer, utan även främja förändringar mot hälsosammare och lämpligare attityder. Att…

Socialarbetarnas viktiga roll i nödsituationer

Vid en katastrof som drabbar många måste ett stort antal personer involvera sig. Socialarbetarnas viktiga roll vid en krissituation är att holistisk lösa de problem som tenderar att uppstå genom sociala ingripanden. Det bör finnas en uppsättning protokoll som socialarbetaren…

Noam Chomsky om fejknyheter och postfaktisk sanning

Även om fejknyheter inte är något nytt fenomen har det nyligen blivit ett verktyg för postfaktisk politik. Postfaktisk politik går ut på att förvränga verkligheten för att förändra och forma människors uppfattning och åsikt. Fejknyheter gör att dessa snedvridningar blir…

Instagram och varför det är skadligt för barn

Vi vet inte om sociala medier om några år kommer rankas som ett av de mest skadliga och meningslösa inslagen på internet. Kanske kommer studier fortsätta att avslöja att sociala medieplattformar som Instagram är dåliga för den fysiska och mentala hälsan.…

Psykologiska fördelar med att läsa biografier

Denna artikel diskuterar de psykologiska fördelarna med att läsa biografier. Alla vet vi att läsande rent generellt har många psykologiska och emotionella fördelar. Det är ett väldigt effektivt sätt att hålla hjärnan aktiv och förbättra vår empati samt kreativitet. Den…