Social psykologi

Social psykologi hjälper oss förstå hur samhället fungerar. I denna sektion kommer du få reda på teorier och metoder för att gå djupare i dina interakioner och få reda på mer om aspekter i folks personligheter som hjälper och stjälper er samlevnad.

Social lättja och hur man undviker den

Social lättja är när vi anstränger oss mindre i en gruppuppgift för att det förmodligen inte kommer att märkas, jämfört med när samma uppgift utförs ensam. Erfarenheten av att arbeta i en grupp kan leda till att människor anstränger sig…

Hur avund påverkar våra liv

Människans historia bekräftar att vi är sociala varelser. Från att de första hominiderna kom till kom till och långt efter utvecklingen av andra arter har män och kvinnor gått samman för att leva och bo ihop. Vi har utvecklat känslor…

Högfungerande autism: vad är det?

För lite över ett decennium sedan fick Anthony Hopkins en diagnos som föga förvånade honom. Läkarna sade att han hade Aspergers syndrom, vilket innebär att han faller under kategorin högfungerande autism. Enligt han själv är högfungerande autism en fördel. Varför? För…

Skolfobi: när skolan blir ett problem

Det finns en rädsla som verkligen är svår för många barn att hantera. Rädslan för att gå till skolan. Denna rädsla kan bli så påfrestande att den kan klassas som en ren fobi, som kallas just för skolfobi. Många människor…

Sexism i det moderna samhället

Sexism i det moderna samhället innebär bland annat att man antar att kvinnor som grupp är underlägsna män. Människor har hållit fast vid denna attityd och utvecklat den genom tiden av många sociologiska anledningar. Men sexism har historiskt sett ofta…