Social psykologi

Social psykologi hjälper oss förstå hur samhället fungerar. I denna sektion kommer du få reda på teorier och metoder för att gå djupare i dina interakioner och få reda på mer om aspekter i folks personligheter som hjälper och stjälper er samlevnad.

Hur avund påverkar våra liv
Hur avund påverkar våra liv

Människans historia bekräftar att vi är sociala varelser. Från att de första hominiderna kom till kom till och långt efter utvecklingen av andra arter har män och kvinnor gått samman…