Effekten av svaga sociala band: ett vanligt problem i världen idag

Det sägs att våra relationer blir alltmer bräckliga. Men hur kan du acceptera det faktum att någon som idag verkar vara en av dina bästa vänner kanske inte vill veta av dig imorgon? Ta reda på det här.
Effekten av svaga sociala band: ett vanligt problem i världen idag
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2023

Vi måste inse att våra kärleksförhållanden, liksom vänskaper, tenderar att bli allt bräckligare och kan krackelera närsomhelst. Som den polske sociologen Zygmunt Bauman påpekade, är våra relationer idag friare och mer oberoende, men också ytligare. Detta till den grad att vi ofta ersätter vissa relationer med andra. Vi skapar helt enkelt svaga sociala band.

Till exempel kan du spendera hela ditt liv på att leta efter en partner på dejtingappar utan att engagera dig för någon av dem. Det är nästan samma sak med vänskap. Det finns appar som låter dig kontakta människor med liknande intressen och bygga kortvariga vänskaper.

Kanske skapar vi ett samhälle där banden med andra glider bort eller går förlorade till följd av ointresse allteftersom. Så vart leder detta oss? Vi har trots allt sociala hjärnor och vi behöver bygga solida och meningsfulla band med andra för att känna oss trygga.

Är detta nya sätt att leva det som tillfredsställer oss mest? Eller är det kanske en del av orsaken till vår olycka?

Ytliga relationer blir stressande eftersom de inte täcker våra grundläggande behov av att knyta an till andra.

Ledsen pojke som lutar huvudet mot väggen
Ungdomar lider mest av tyngden av att inte ha solida sociala relationer.

Priset för svaga sociala band

Utan tvekan bidrar svaga sociala band till det allmänna missnöjet i dagens samhälle. Att ha vänner som sviker oss är lika illa som att inte ha några alls. Att gå från ett känslomässigt uppbrott till ett annat är som att inte ha någon partner alls. Apparna som låter oss se ett oändligt antal personer att välja mellan gör inte saken bättre.

Vi lever faktiskt i en tid då sociala band har blivit alltmer ytliga. Detta beror på att det finns fler möjligheter att hoppa från en vän till en annan, eller att gå från ett kärleksförhållande där lågan har falnat till ett annat som ger mer känslor och en dos dopamin. Den digitalt dominerade nutiden har faktiskt förändrat vårt sätt att förhålla oss till andra. Detta fungerar dock inte alltid till vår fördel.

Faktum är att Generation Z, personer som är födda mellan 1997 och 2012, uppvisar allt oftare känslor av ensamhet och lider av psykiska problem. De växte upp i en tillvaro där teknik var deras sätt att upptäcka världen, underhålla sig själva och relatera till andra. Detta har lett till att de konsekvent är missnöjda med sina sociala band.

Den moderna individen drivs av tillfredsställelse och förstärkning. Så fort ett förhållande inte längre ger oss tillräckligt med dopamin hoppar vi till nästa eftersom det enligt oss alltid finns någon bättre.

Individualism och tendensen att sätta sig själv först hela tiden bidrar till svaga sociala band

Ingen kan förneka att ett av våra mest grundläggande behov, som människor, är att värna om vår frihet. Att hela tiden kunna bestämma vad vi vill och behöver är nyckeln till vårt välmående. Vi känner oss uppfyllda när vi agerar i harmoni med våra värderingar och önskemål.

Med det sagt ser vi alltmer individualistiskt beteende fokuserat på att uteslutande tillfredsställa våra egna intressen. “Först jag och sedan jag” är en dynamik som har fått fäste i vårt sociala substrat och även i vår kultur. Det är också en hård och omogen individualism som ligger bakom fenomen som ghosting.

Känslornas marknad: om du inte uppfyller mig så lämnar jag dig

Idag har svaga sociala band blivit vanligare eftersom vissa individer inte är intresserade av att ha vänner eller partners. I själva verket letar de bara efter känslor att konsumera. Detta leder till att man inleder vänskaper eller förhållanden för nyhetens behag och den sprudlande ström av förnimmelser som de ger i de tidiga stadierna. Faktiskt enbart för känslor av delaktighet och behag, och för nöje och underhållningsvärde.

Men så snart dessa känslor tappar sin intensitet och det nya blir rutin, lämnar vi dessa relationer för att leta efter nya figurer för att “uppfylla” dem.

Trivialitetens och utseendets kultur

Det verkar som att livet idag präglas av svaga sociala band. Men det betyder inte att de som föddes i en tid präglad av ny teknik accepterar detta faktum och känner sig nöjda med de typer av relationer som snabbt tar slut. Tvärtom. Faktum är att om det är en sak som en tonåring behöver, är det att etablera solida vänskapsband.

En studie gjord av Lissabons universitet i Portugal visar hur brist på vänner påverkar ungdomars psykiska hälsa. De känner sig mindre nöjda med sina liv. Detta har en uppenbar kostnad för deras psykosociala utveckling.

Det är ofta en direkt följd av den trivialitetskultur som tenderar att säljas in på sociala medier. I ett universum där utseende är allt, tappar unga människor sin individuella essens. Dessutom tappar de förmågan att engagera sig och respektera sina sociala band.

De flesta vill ha stabila relationer och starka vänskaper. Men de kan inte ta hand om dem eftersom de prioriterar sina egna behov mer.

Ett inkongruent samhälle: vi vill ha kärlek men vet inte hur man vårdar den

Du vet säkert hur det är att ha svaga sociala band. Det är den typen av relationer där kommunikationen misslyckas, där det inte finns något verkligt intresse och där du känner att du lever i en lögn. Den här typen av relationer är sårande och utmattande. Så varför tolererar så många människor den här typen av situationer som får dem att känna sig så tomma inombords?

En faktor som måste beaktas är att vissa människor inte vet hur man bygger solida relationer. Det beror antingen på att de saknar emotionella färdigheter eller att de har vissa psykologiska problem. Till exempel kan ångest, bristande självkänsla, tyngden av trauma eller uppfostran i dysfunktionella familjer göra dem inkompetenta i sociala relationer.

Dessa män och kvinnor saknar kongruens. De längtar efter kärlek och vänskap men saknar kompetens att vårda dem. I själva verket är de så fokuserade på sina egna behov och önskemål att de inte kan måna om andra emotionellt.

Omfamnande vänner lämnar svaga sociala band bakom sig
Varje relation kräver engagemang, tillit och respekt. De är pelare som båda parter måste bidra till.

Vänskap och kärlek byggs

Det finns många anledningar till detta allt vanligare fenomen som definieras av bandens bräcklighet. Tekniken har gett oss den typ av mentalitet som prioriterar individualism. Det orsakar psykologiska problem som får oss att tro att vi är alltmer ensamma, trots att vi har fler möjligheter att få kontakt med andra än någonsin tidigare.

Denna enorma ironi är en av de största utmaningarna för samhället idag. För till skillnad från vad vi kanske tror, är sociala band våra dagliga ankare som upprätthåller vårt psykologiska välbefinnande. Vänskap, liksom kärlek, “konsumeras” inte, den byggs, genom engagemang, tillit, respekt och omsorg på daglig basis.

Vi måste främja dessa pelare. De tillåter oss att hitta den typ av människor som verkligen är värda det. Det spelar ingen roll att dessa typer av människor är få. För i slutändan ligger vårt välbefinnande inte i antalet relationer vi har, utan i kvaliteten på dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Field, Julaine & Crothers, Laura & Kolbert, Jered. (2006). Fragile Friendships: Exploring the Use and Effects of Indirect Aggression among Adolescent Girls. Journal of School Counseling.
  • Steger MF, Kashdan TB. Depression and Everyday Social Activity, Belonging, and Well-Being. J Couns Psychol. 2009 Apr;56(2):289-300. doi: 10.1037/a0015416. PMID: 20428460; PMCID: PMC2860146.
  • Tomé, Gina & Matos, Margarida & Camacho, Inês & Simões, Celeste & Diniz, José. (2013). The lack of friends amongst adolescents and well being. International Journal of Sciences;. 43-51.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.