Så lär du dig att samarbeta med andra

Teamwork är en av de färdigheter som företag efterfrågar mest. För de flesta projekt räcker det faktiskt inte med individuella initiativ. Därför är effektiviteten i ett teams samlade ansträngningar extremt viktigt när det kommer till att uppnå mål.
Så lär du dig att samarbeta med andra
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Som människor är vi sociala varelser. Vi relaterar till andra, och vår framgång och vårt välbefinnande beror på vår förmåga att göra det. Det spelar ingen roll om vi pratar om ett arbetsprojekt, en familj eller ett idrottslag. I alla situationer som involverar en grupp människor är det viktigt att alla inblandade vet hur man kan samexistera och samarbeta med varandra för att uppnå sina mål. Men vi får inte alltid lära oss hur man gör.

Det finns dock vissa personliga förutsättningar som kan försvåra samarbete. Till exempel perfektionism och självkrav, oförmågan att delegera eller det ständiga behovet av att ha kontroll. Även låg tolerans för frustration och dåliga sociala färdigheter gör sitt till. Dessa faktorer har generellt en negativ inverkan. De skapar ofta ett fientligt klimat, utlöser maktkamper och för oss bort från våra önskade mål. Lyckligtvis är det möjligt att förbättra vår samarbetsförmåga.

Människor som arbetar som ett team
Samarbete är viktigt i arbetslag för att uppnå de uppsatta målen.

Varför är det nödvändigt att lära sig att samarbeta?

Du lever i ett individualistiskt och tävlingsinriktat samhälle som uppmanar dig att fokusera på dig själv, söka personlig framgång och hävda dig själv. Däremot är tillväxten och resultaten som du kan uppnå genom att anta den här typen av attityder begränsade. Faktum är att det under alla omständigheter är nödvändigt att samarbeta med andra för att ge dig själv näring, öppna ditt sinne för nya perspektiv och gå längre.

En akademiskt bildad person, eller en med mycket erfarenhet inom sitt område, som inte vet hur man arbetar i ett team, kan faktiskt bli en belastning för organisationen. Även i personliga relationer behöver du veta hur man samtalar, lyssnar och förhandlar. När allt kommer omkring är “att ha rätt” till liten nytta om du inte kan samarbeta och nå en konsensus.

Men att utveckla denna färdighet betyder inte att alltid ge efter, att förlora din bedömningsförmåga eller att inte ha en röst. Det handlar inte om en uppoffring du gör för andra. Faktum är att det ger dig flera fördelar på ett personligt plan.

 • Det främjar långsiktigt engagemang och bibehållande av teammedlemmar.
 • Hjälper dig att förbättra din självkänsla och känslor av personligt värde.
 • Främjar ett positivt klimat som gynnar din hälsa och tillfredsställelse.
 • Främjar utvecklingen av dina sociala och kommunikationsmässiga färdigheter.
 • Uppmuntrar en känsla av individuellt ansvar gentemot andra.
 • Främjar din förståelse för mångfald.
 • Stimulerar kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga.
 • Förbättrar din kunskap och uppnående av mål (eftersom teammedlemmarna delar förmågor och talanger)

Hur man lär sig att samarbeta

Som alla färdigheter kan din förmåga att samarbeta förbättras och utvecklas. Tillämpningen av tekniker och resurser kommer att variera beroende på sammanhanget. Här är några idéer som du kan börja arbeta med:

1. Uppmuntra kommunikation

För att alla mänskliga system ska fungera är kommunikation avgörande. Även om det kan tyckas självklart, är du inte alltid uppmärksam på den här punkten. Först och främst måste du lära dig att kommunicera genom att använda aktivt lyssnande och bestämdhet. Stanna upp och försök förstå den andra personen och ta genuin hänsyn till hans eller hennes synpunkter. Fokusera inte bara på att svara eller ge din åsikt.

För det andra måste du arbeta aktivt med din kommunikation, skapa och upprätthålla specifika utrymmen för att den ska flöda. Att bara tala när en konflikt uppstår är inte tillrådligt. Det är att föredra att utbyta idéer regelbundet.

2. Bedöm idéer, inte människor

Att samarbeta betyder inte att acceptera alla förfrågningar som andra ställer till dig. Du kan analysera, kritisera (konstruktivt) eller till och med förkasta idéer. Det är dock tillrådligt att komma ihåg att du bör rikta alla bedömningar eller utvärderingar mot idén eller det specifika beteendet, och inte mot individen själv.

Detta hjälper dig att undvika konflikter eller underlätta deras lösning när de dyker upp av andra skäl. För att göra detta måste du granska etiketterna du använder för att identifiera andra.

3. Var empatisk för att samarbeta bättre

Individualismen sätter jaget i centrum för allt. Detta gör att du tappar perspektivet och helt frikopplar dig från andras verklighet. På den här nivån är empati avgörande. Det är förmågan att förstå vad andra tycker, hur de känner, vad de behöver och vad som inspirerar dem.

Denna förståelse gör att du kan vara tolerant och flexibel. Du är lyhörd för dina egna och andras behov och kan matcha dem med talangerna hos alla inblandade.

4. Sätt upp gemensamma mål

Detta är kanske den viktigaste punkten. All samverkan sker i syfte att nå ett gemensamt mål, ett som är önskvärt för alla inblandade och som de arbetar mot tillsammans. Det är viktigt att detta mål är överenskommet och känt av alla och att varje individ förstår vikten av sin roll i processen.

I en organisation kan målet vara att öka försäljningen. I ett par kan det vara att bilda familj. Nyckeln är att detta mål är fördelaktigt för alla och genererar ett högre engagemang. Genom att arbeta mot ett gemensamt mål är det lättare att utrota tanken på konkurrens och ersätta den med samarbete.

5. Säkerställa rättvisa och förtroende

I linje med ovanstående måste alla parter uppfatta att situationen är rättvis och att det ömsesidiga förhållandet är öppet för samarbete. Dessutom måste nyttan vara ömsesidig och det måste finnas öppenhet och transparens.

Därför måste alla inblandade i förväg vara säkra på vilka rollerna, avsikterna och belöningarna är för varje individ. Utan denna klarhet kan situationen uppfattas som obalanserad och leda till förbittring och maktkamp.

Bröder som pratar om vikten av att samarbeta
Att veta att det finns en ömsesidig fördel uppmuntrar till öppenhet och empati när man samarbetar.

6. Upprätthåll självkontroll för att samarbeta med andra

Slutligen är det lättare att delta och samarbeta i den typ av demokratisk miljö som ger dig en viss känsla av kontroll. Att kunna ge din åsikt, debattera och hävda dig själv (när det gäller att bestämma hur du ska bidra till projektet) gör dig mer motiverad.

Av denna anledning är det att föredra att undvika alltför hierarkiska och toppstyrda strukturer. I själva verket borde alla parter få bidra utifrån sina egna perspektiv och med sina idéer till förbättringar.

Kort sagt, för att lära dig samarbeta behöver du känna dig som en del av ett gemensamt projekt, vara motiverad och delaktig, bygga förtroende hos de andra parterna och åtnjuta en viss frihet. Dessa tillstånd främjar inre motivation och hjälper dig att bryta ner de barriärer och myter som gör att du uppfattar andra som konkurrenter.

Att tillämpa dessa perspektiv i organisationer, par, familjer eller grupper av alla de slag, kräver medvetet arbete och omsorg i varje enskild aspekt. Resultaten kommer dock att bli mycket mer positiva, inte bara när det gäller produktivitet (förmågan att nå mål) utan även när det gäller personlig tillfredsställelse och kvalitet på relationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Cano-Hays, R., Lomeli, B., Lau, S. & Wagner, P. (2015). Guía de recursos para construir colaboración efectiva e integración de programas. Project concern international (PCI).  https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/Guia%20de%20Recursos%20para%20la%20Colaboracion%20Efectiva.pdf
 • Maienschein, J. (1993). Why collaborate?. Journal of the History of Biology26(2), 167-183
 • Mejia-Arauz, R., Correa-Chavez, M., Ohrt, U. K., & Aceves-Azuara, I. (2015). Collaborative work or individual chores: The role of family social organization in children’s learning to collaborate and develop initiative. Advances in child development and behavior49, 25-51.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.