Vill du ha motiverade kollegor? Undvik dessa fraser!

Vill du ha motiverade kollegor? Undvik dessa fraser!

Senaste uppdateringen: 09 januari, 2017

Paul. G. Thomas sade: “Hjälp andra att bli motiverade personer genom att vägleda dem till källan för sin egen makt.” Så hur kan vi faktiskt göra detta och vilka steg bör vi undvika?

Specialister i motivation och företagsledning har studerat effekterna av språk, fraser och strategier för motivation. Vissa fraser kan antingen motivera eller avmotivera personer.

Motivation är inte bara nödvändigt på en arbetsnivå; det behövs i alla aspekter eller projekt i livet. Det är viktigt att tänka på sättet du talar och ger råd till personer som redan är motiverade.

“Livet är 10% vad som drabbar mig och 90% hur jag reagerar på det.”

-Charles Swindoll-

Fraser du aldrig bör säga till motiverade personer

Om du inte gillar ett specifikt sätt du blir behandlad på så ska du komma ihåg att inte behandla andra på samma sätt. Så om du hört dessa fraser och vet att de fick dig att må dåligt så bör du fråga dig själv varför du utsätter andra för dem. Respektera alla, motiverade eller inte.

  • Du kan inte göra något rätt. Om du drömmer om att få en persons eller anställds självkänsla på fall är detta frasen som kommer åstadkomma det. Så använd aldrig denna fras med någon, framförallt inte barn. Den attackerar direkt mottagarens säkerhet, självgång och kapacitet för korrekt utveckling.
Inre kritik
  • Du bör vara tacksam för att jag låter dig arbeta här. En anställd gör skäl för sin lön genom en ärlig ansträngning, mod och erfarenhet. Det är helt klart ett bilateralt förhållande. Detta koncept bör heller aldrig användas i koppling med sociala grupper, familjer eller omgivningar där en person har mer makt än en annan.
  • Det är ditt problem. En annan bannlyst fras för en bra ledare. I ett team, oavsett om det är på jobbet, i skolan, i samarbeten etc., blir alla problem lösta av gruppen. Ingen får vända orosmoln ryggen, för alla medlemmar utgör en del av det hela. Empati och kommunikation är vitalt.
  • Det är vad jag betalar dig för. En vanlig fras som aldrig bör användas. I en tid där samarbete är högre värderat och ansvar delas, är det mycket kontraproduktivt att yttra denna fras.
  • Det bör vara så för att det alltid varit så. Vi lever i en föränderlig värld som konstant utvecklas. Vad som en gång var dogma är nu oproduktivt. Så uppmuntra kreativitet hos alla.
Chef kritiserar anställd
  • Jag betalar dig inte för att tänka. Om en anställd inte betalas för att tänka, varför vill du då ha denne där? Att inte värdesätta eller förbättra en persons färdigheter är negativt för projekts framgång, både i arbetet och livet. Alla har vi något intressant och giltigt att bidra med.
  • Ta inte med dig dina problem till jobbet. Människan kan fortfarande inte dela sig mitt itu. Alla anställda eller andra personer med problem bär därför alltid dem med sig. Istället för att avfärda dem bör vi visa empati med individen och hjälpa denne att övervinna den dåliga situationen. Förhoppningsvis kommer personens problem inte tynga ned dennes arbete lika mycket.
  • Jag är chefen här. En annan fras vi alla hört någon gång på arbetsplatsen, i ett grupprojekt eller till och med hemma. Det är ett stort misstag eftersom delning av ansvar är mycket mer produktivt. Alla ska känna sig som en del av laget och bli motiverade att göra sitt bästa.

“Allt som en människas sinne kan tänka ut och tro, kan uppnås.”

-Napoleon Hill-

Dessa fraser kommer aldrig ha en motiverande effekt. Att använda empati och behandla andra med rättvisa är en mycket mer produktiv och lämplig policy.

7 tips för att höja din motivation

Motivation är mycket viktigt för att genomföra det vi vill uppnå. Motivation är den drivande kraften som kommer inifrån och som hjälper oss att övervinna hinder vi ställs inför, prestera på topp med det vi jobbar med och framgångsrikt nå det… Läs mer»