Empati: att sätta dig in i någon annans situation

Empati: att sätta dig in i någon annans situation

Senaste uppdateringen: 06 oktober, 2016

Vi har hört termen många gånger, men vad är egentligen empati? Empati är förmågan att uppfatta och tolka vad en annan person känner och kanske även tänker. Med andra ord är det ett sätt att förstå vad en annan person känner. Det innebär att du sätter dig in i någon annans situation.

Välutvecklad empati innebär inte bara att man förstår vad en annan person känner, utan att man även kan räkna ut dennes respons på en sådan känsla.

Genom att definiera det på detta sätt så låter det som om empati är någon form av gudomlig förmåga, men sanningen är den att många av oss har utvecklat empati någon gång i livet, till en större eller mindre grad. Det är bra att utveckla detta så mycket som möjligt eftersom det kommer göra oss starkare och underlätta våra relationer.

Så hur kan man vara mer empatisk? Förmågan att vara empatisk med andra beror helt på din förmåga att identifiera dina egna känslor. För att bemästra empati måste du vara medveten om dig själv. Du måste undvika att vara fördomsfull och ha förmågan att lyssna och observera den andra personen.

Empati handlar inte om att förstå den andra personen för att gagna oss själva. Det handlar istället om att vi gör något för personen. Uppmärksamhet är en nödvändig del i att vara empatisk. Om du lyssnar på någon samtidigt som du tänker på andra saker eller dina egna problem som du ska börja prata om då personen har slutat prata så kommer du aldrig riktigt förstå vad den andra personen känner.

Som människor uttrycker vi inte alltid vad vi känner med ord. Man kan säga en sak men mena en annan. Eller så kanske man inte säger något alls, men man känner något väldigt komplext. En person med empati kan se igenom ord och gester och förstå vad som döljer sig bakom dem.

Det är normalt att man nuförtiden är lite mer självisk utan att ens förstå detta. Vi är så ofta upptagna av våra egna problem, och tänker bara på oss själva, men detta innebär att vi tar en väg som leder bort från empatin. Empatin leder oss till att känna andras smärta, att återta vårt intresse för andra och stärka våra band med dessa personer. Det blir enklare om vi känner dessa personer eftersom frekvent umgänge låter oss upptäcka motiven bakom deras dåliga humör, glädje och tristess. Detta låter oss även förstå deras sätt att bete sig beroende på deras nuvarande sinnestillstånd.

Empati är en fantastisk förmåga som vi alla borde uppskatta. Då någon visar empati med oss så måste vi veta hur vi kan uppskatta detta. Och när någon annan behöver vår empati så måste vi utveckla denna fantastiska förmåga till fullo för att kunna hjälpa den andra personen, något som alltid leder till en stor känsla av tillfredsställelse.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.