5 sätt att öka motivationen på din arbetsplats

5 sätt att öka motivationen på din arbetsplats

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Som chef är det viktigt att veta hur du ska gå tillväga för att öka motivationen bland de anställda på din arbetsplats. Utan medarbetarna är företaget ingenting och därför är det av stor vikt att de mår bra. De måste känna sig motiverade till att komma till arbetet och utföra ett bra jobb varje dag.

Arbetsglädjen kan dock inte alltid vara på topp. Så är det inom alla branscher och på alla företag, och det är helt normalt. Vi har därför tagit fram en liten lista med saker som du som chef kan göra för att öka motivationen på din arbetsplats när den dalar. Använd den gärna som vägledning efter eget behov!

1. Öka motivationen på din arbetsplats med ett välkomstpaket

Det är sällan du får en andra chans att göra ett bra första intryck. Därför är det viktigt att du som chef ser till att välkomna ny personal på bästa möjliga sätt. Förutom att introducera de nya arbetsuppgifterna för personen, att presentera denne för medarbetare och att visa runt på arbetsplatsen, finns det ytterligare något du kan göra.

Du kan förbereda ett välkomstpaket som den nyanställda tilldelas på första dagen. Fyll det här paketet med praktisk och snygg merchandise. Det kan till exempel inkludera en mugg, en anteckningsbok och en tröja med tryck av företagets logotyp. Det här kommer med stor säkerhet att få personen i fråga att känna sig ordentligt sedd och välkomnad till företaget.

2. Sätt upp gemensamma mål

Genom att sätta upp gemensamma mål för dina medarbetare kan du skapa en starkare lagkänsla bland dem, vilket är nödvändigt på en arbetsplats. För att ni som företag ska kunna nå bra resultat krävs det att ni gör det tillsammans. Många gånger presterar vi nämligen bättre i grupp än vad vi hade gjort på egen hand.

Gemensamma mål kan också få personalen att ta sikte på något och att enas om ett tillvägagångssätt. Dessutom kan det uppsatta målet eller målen sporra dina anställda till att gå till jobbet varje dag.

3. Öka motivationen på din arbetsplats genom att uppmuntra bra prestationer

Att uppmuntra bra prestationer bland dina medarbetare kan vara väldigt betydelsefullt. Det bidrar starkt till att skapa en trevlig stämning på arbetsplatsen och höja personalens motivation. Om det är något som kan hämma en persons motivation till något så är det känslan av att vara stressad. Men visste du att beröm kan leda till en lägre stressnivå hos den som blir uppmuntrad?

Förutom att personen som presterat bra får känna sig värdefull, kan den här typen av uppmuntran även motivera andra personer på arbetsplatsen att göra ett bättre jobb.

4. Inkludera de anställda när ni tar beslut

Ytterligare något som kan höja motivationen på en arbetsplats är att låta de anställda vara med och säga sitt innan ni fattar stora beslut. Genom att inkludera dem visar du att du ser och hör dem och att deras åsikter har betydelse för företaget. Enligt WHO är det mindre risk att arbetstagare känner sig stressade när de får delta i beslut som rör de egna arbetsuppgifterna. Många gånger kan de också komma med bra synpunkter som du själv inte haft en tanke på innan.

Det är självklart inte alltid möjligt att ta hänsyn till varje enskild medarbetares önskemål. Men ibland är det viktigaste det faktum att de får chansen att yttra sig och känna sig inkluderade.

5. Anordna gemensamma aktiviteter utanför arbetstid

För att öka gemenskapen bland personalen kan det också vara ett bra alternativ att med jämna mellanrum anordna gemensamma aktiviteter utanför jobbet. För att vi ska kunna göra ett bra jobb på arbetsplatsen är det viktigt att vi känner oss trygga i den miljön. En avgörande faktor här är många gånger relationen till kollegorna. Att umgås med kollegor utanför arbetstid kan göra det lättare att lära känna varandra, något som i sin tur gör att vi känner oss tryggare på jobbet.

Som chef är det därför viktigt att du styr upp gemensamma aktiviteter. Dessa aktiviteter behöver inte kosta en förmögenhet, utan det viktigaste är att personalen kommer samman. Det kan handla om allt från en afterwork till gruppträning.

Det är värt det!

Vi kan alla enas om att de flesta företag inte hade varit mycket utan sina medarbetare. En motiverad personal får mycket gjort och når goda resultat. Som chef är det därför viktigt att upprätthålla och ibland öka motivationen på din arbetsplats för att nå dit företaget vill. Det gör du bland annat genom att sätta upp gemensamma mål, uppmuntra bra prestationer och inkludera dem i stora beslut.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.