Coachning och ledarskap

Coachning kan hjälpa dig att träna färdigheter och utveckla din potential. Få reda på hurman blir en ledare och hur man väcker en framgångsrik mentalitet på jobbet.

15 strategier för bra gruppledarskap

Bra gruppledarskap, särskilt på arbetsplatsen, är en mycket eftertraktad färdighet. Det verkar logiskt att varje organisation som vill vinna konkurrensfördelar sätter kvalificerade kandidater i ledarpositioner. Om vi ​​går tillbaka några år (vi behöver inte gå särskilt långt tillbaka) var vår…

Golemans och Boyatzis ledarstilstest

Golemans och Boyatzis ledarstilstest har en konkret målsättning: att utvärdera vilken effekt olika typer av ledare har på våra känslor. Första gången dessa båda experter presenterade detta test var i deras bok Primal Leadership, som publicerades 2011. Tanken var att…

6 fantastiska citat av Tony Robbins

För många har dessa citat från Tony Robbins alltid varit den inspiration de behövt. Det händer att världen ibland förser oss med fantastiska och inspirerande personer. Vissa av dem är ledare inom fält som vetenskap, konst och musik. Andra är…

Vikten av emotionell lön på jobbet

Om du vill att en anställd ska prestera bra så är det viktigt att tillhandahålla denne med en bra lön, bonusar eller andra incitament. Men pengar är inte det enda som håller anställda nöjda. Emotionell lön blir allt mer populärt på…

Ingen är oumbärlig på arbetsplatsen

Detta är historien om Andrew, en begåvad revisor som ville bli framgångsrik och oumbärlig på jobbet. Han slutförde sina studier med bra resultat, så hans lärare hjälpte honom att få ett jobb som assistent på ett prestigefyllt företag. Han lärde…

Hur man håller samman ett arbetslag

Arbetslag vill normalt sett definiera klara och tydliga mål som de vill uppnå. Vanligtvis sätter arbetsledaren upp målen och laget följer en struktur. Huruvida man uppnår dessa mål kommer att bero på lagets etablerade nivå av samarbete och kollaboration. Av den…