Coachning och ledarskap

Coachning kan hjälpa dig att träna färdigheter och utveckla din potential. Få reda på hurman blir en ledare och hur man väcker en framgångsrik mentalitet på jobbet.

6 fantastiska citat av Tony Robbins

För många har dessa citat från Tony Robbins alltid varit den inspiration de behövt. Det händer att världen ibland förser oss med fantastiska och inspirerande personer. Vissa av dem är ledare inom fält som vetenskap, konst och musik. Andra är…

Vikten av emotionell lön på jobbet

Om du vill att en anställd ska prestera bra så är det viktigt att tillhandahålla denne med en bra lön, bonusar eller andra incitament. Men pengar är inte det enda som håller anställda nöjda. Emotionell lön blir allt mer populärt på…

Ingen är oumbärlig på arbetsplatsen

Detta är historien om Andrew, en begåvad revisor som ville bli framgångsrik och oumbärlig på jobbet. Han slutförde sina studier med bra resultat, så hans lärare hjälpte honom att få ett jobb som assistent på ett prestigefyllt företag. Han lärde…

Hur man håller samman ett arbetslag

Arbetslag vill normalt sett definiera klara och tydliga mål som de vill uppnå. Vanligtvis sätter arbetsledaren upp målen och laget följer en struktur. Huruvida man uppnår dessa mål kommer att bero på lagets etablerade nivå av samarbete och kollaboration. Av den…

Den japanska 5S metoden för harmoni i livet

Den japanska 5S metoden består av fem grundläggande principer som kan förbättra vår livskvalitet. Dessa principer bygger på två hörnstenar: ordning och renlighet. Denna japanska teknik kan appliceras på vårt arbets- eller privata liv. Många företag väljer att implementera den här…