Vikten av emotionell lön på jobbet

En motiverad, glad anställd är inte bara ett tecken på ett bra lönebesked. Att känna sig nöjd på jobbet kräver även en emotionell lön. En emotionell lön består av alla icke-monetära fördelar som företaget tillhandahåller. Läs vidare för att lära dig varför detta är så viktigt.
Vikten av emotionell lön på jobbet
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Om du vill att en anställd ska prestera bra så är det viktigt att tillhandahålla denne med en bra lön, bonusar eller andra incitament. Men pengar är inte det enda som håller anställda nöjda. Emotionell lön blir allt mer populärt på dagens arbetsplatser.

Dr. Steven Poelmans, professor i neurovetenskap och strategiskt ledarskap vid Antwerp Management School i Belgien, säger följande: “En emotionell lön är uppsättningen icke-monetära fördelar ett företag erbjuder sina anställda, och som kompletterar den traditionella lönen med nya, kreativa formler som anpassar sig till moderna behov.”

En emotionell lön motiverar anställda och låter företaget behålla sina talanger. Dessa sekundära förmåner är så viktiga att vi ska ägna denna artikel åt att diskutera dem.

Personer på kontor

Typer av emotionell lön

De olika typerna av emotionell lön varierar från företag till företag, men det finns vissa grundläggande som kan leda till glada anställda:

  • En bra arbetsmiljö: att ha en bra arbetsmiljö kommer försäkra att de anställda mår bra och arbetar effektivt som ett lag. Att ta in en företagspsykolog är ett sätt att hjälpa till att hantera konflikter som uppstår mellan anställda.
  • Personlig och arbetsmässig utveckling: att tillhandahålla kontinuerliga utbildningsmöjligheter för anställda är vitalt. Att fortsätta sin utbildning för att fräscha upp gamla förmågor och lära sig nya är ett bra sätt att hålla anställda motiverade. Att erbjuda anställda ett sätt att befordras kan också ha väldigt positiva resultat.
  • Kompatibilitet med privatlivet: att ge lediga dagar för sjukhusbesök eller för att ta hand om personliga ärenden, att ha ett flexibelt schema, att tillåta anställda att jobba hemifrån en gång i veckan eller att dela ut semesterdagar för att ha mött vissa mål är bra element att inkludera i en attraktiv emotionell lön.
  • Att ha en röst i företaget: att lyssna på dina anställdas åsikter innan man tar beslut är väldigt viktigt. De är en viktig del av företaget och inget skulle fungera utan dem. Att ge dem en röst, lyssna på dem och visa dem att deras åsikter och känslor spelar roll kan leda till positiva effekter.

“Det mest produktiva arbetet kommer från händerna hos en glad person.”

-Victor Pauchet-

Vikten av att behålla talangfulla anställda

På sätt och vis är en bra emotionell lön ett sätt att behålla talangfulla anställda hos företaget. Å andra sidan är det även viktigt att anställa rätt personer. Varje rörelse har sina egna värderingar, och om den potentiella rekryteringen inte passar in i dessa värderingar, spelar det ingen roll hur bra emotionell lön man erbjuder.

Det är därför varje företag måste ha en uppfattning om den “idealiska anställde”. Det kommer även hjälpa dem att välja typerna av emotionell lön som kommer vara viktiga för denna idealanställde, och vilka som inte är särskilt relevanta.

Kvinna arbetar hemifrån

Talangfulla anställda är väldigt värdefulla. De har kreativa sinnen som kan hjälpa företaget att gå framåt och nå mål som verkat onåbara. De faller under den “idealiska kandidat”-kategorin, och när de väl är en del av teamet är det ett misstag att släppa taget om dem.

En bra lön räcker inte för att behålla talangfulla personer. Om andra företag kommer och erbjuder dem mer flexibla arbetstimmar, förskola på plats, en kafeteria och ett bra personalrum, kommer de förmodligen säga upp sig och börja jobba där istället.

“Mitt jobb är att göra hela chefsteamet tillräckligt bra för att bli efterträdare.”

Steve Jobs, Apple

Alla anställda behöver en emotionell lön för att känna att deras arbete är betydelsefullt och att de har möjligheter att utvecklas professionellt. När anställda är motiverade på detta sätt kommer de vilja arbeta hårt för att nå sina mål. En framgångsrik arbetsplats är en där både företaget och de anställda är vinnare.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.