7 tecken på att du befinner dig i en giftig arbetsmiljö

7 tecken på att du befinner dig i en giftig arbetsmiljö
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

En hälsosam arbetsplats gör att man mår bra och har bra relationer med sina medarbetare. Detta är dock inte alltid fallet. Ibland kan man känna sig frustrerad, trött och omotiverad på arbetsplatsen, och det kan finnas individer där som gör att man inte vill gå till jobbet. En giftig arbetsmiljö har en negativ effekt på oss.

Om vi ser ett företag eller en organisation som en tryckkokare full av känslor så kan det uppstå konflikter. Problemet ligger i hur man hanterar dem, och inte deras anledningar. Nedvärderande behandling, ohälsosamma tävlingar och aggressiva, dåliga och manipulativa beteenden är kännetecknande för en giftig arbetsmiljö.

Det kommer hjälpa om du vet om du befinner dig i en giftig arbetsmiljö eller inte. Här nedan tar vi upp några vanliga kännetecken på en sådan miljö:

Människor sjukskriver sig i hög grad i en giftig arbetsmiljö

Det är normalt att människor blir sjuka, behöver gå till läkaren eller ta hand om saker som gör att de inte kan gå till jobbet. När detta blir ett vanligt förekommande beteende så kan det dock vara ett varningstecken.

Laptop på skrivbord.

Om man är frånvarande från jobbet i över tre månader eller alltid ber om ledigt så kan detta vara ett tecken på att man befinner sig i en arbetsmiljö som inte är så bra. Det finns också en annan typ av frånvaro: den mentala frånvaron. Det innebär att man går till arbetet men att man spenderar merparten av tiden med att utföra orelaterade uppgifter.

Dessa beteenden kan korrigeras om ledaren tar ansvar för att öka de anställdas motivation. Om de anställda känner sig motiverade kommer de också att prestera bättre och känna sig bättre.

Brist på respekt från cheferna

Ett annat tecken på en giftig arbetsmiljö är en brist på respekt från cheferna. Det kan exempelvis ha att göra med att cheferna är cyniska och använder sarkasm när de pratar med sina underordnade.

Nedsättande kommentarer, icke-konstruktiv kritik och jämförande av kolleger är också en reflektion av detta. Dessa beteenden uppmuntrar inte de anställda till att jobba som ett team, utan ger upphov till ohälsosamma tävlingsbeteenden och får de anställda att må dåligt.

Brist på kommunikation

Kommunikationsproblem på jobbet uppstår när det förekommer indirekt och ofullständig kommunikation. Detta ger upphov till dubbla betydelser och förvirring som i slutändan orsakar felaktigheter.

I många fall specificerar inte cheferna hur de vill att en viss uppgift ska utföras, och väntar istället på att de anställda ska “läsa deras sinnen” eller gissa detaljerna. De anställda kommer då känna sig frustrerade, osäkra och omotiverade.

Dåligt anställningsskydd kan bidra till en giftig arbetsmiljö

Detta händer då företaget prioriterar sina egna intressen (kunder, kostnadsbesparingar etc.) istället för de anställda. Det finns inte någon rotation när det gäller arbetsuppgifterna och de anställda blir inte befordrade. Det finns inte heller några fortbildningsprogram eller karriärplaner.

De anställda kan spendera tio år med att göra samma uppgifter utan någon befordran eller ens bli övervägda att få en. En annan sak som kan hända är att de interna reglerna kan ändras utan någon förvarning. Alla dessa tillstånd gör att de anställda känner att de befinner sig i en giftig arbetsmiljö.

Man som håller en annan man i en glasburk.

Diktatoriskt ledarskap

I detta fall tar ledarna alla beslut utan att tänka på gruppens idéer. De lyssnar ofta inte på andras åsikter, vilket gör att de anställda blir rädda för att uttrycka sin åsikt.

Diktatoriska ledare misstror ofta andra eftersom de tror att de kan göra jobbet själva och att ingen vet lika mycket som dem. Denna misstro kommer ofta från personliga osäkerheter, speciellt då en av de anställda står ut och uppfattas som ett hot.

Det som gör situationen än värre i en sådan giftig arbetsmiljö är att de anställda inte ser chefen som en person som kan hjälpa dem att lösa ett problem.

Dåligt definierade roller

Varje anställd uppfyller en viss roll. Dessa roller är extremt komplexa, men de måste vara väldefinierade för annars kommer de anställda inte förstå sin roll i företaget. När detta händer så kommer de ta sig an uppgifter som de inte är menade för eller som de inte klarar av.

Mobbning är en av de värsta källorna till en giftig arbetsmiljö

Det är väldigt vanligt med mobbning i en giftig arbetsmiljö. Det uppstår då en eller flera av medarbetarna gör arbetslivet svårt för andra kolleger genom att trakassera dem på en professionell och personlig nivå. Att ha en dålig relation med kollegerna kan ge upphov till mycket stress.

Alla dessa problem kan påverka de anställda både fysiskt och psykologiskt, vilket försämrar deras välmående. Det är därför viktigt att man tar upp dessa problem i tid.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.