Lättretade människor: Ilska som kommunikationsform

Lättretade människor: Ilska som kommunikationsform
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Lättretade människor är beroende av konstant ilska. Att slå i bordet, smälla i dörrarna, skrika och till och med raserianfall där allt slängs i väggen… Dessa människor vet inte hur de kommunicerar utan att höja rösten. De tappar humöret snabbt och man kan inte säga emot dem. Oftast gömmer sig en svag person bakom det här beteendet, och ilskan är enbart en försvarsmekanism.

Vi har alla tappat humöret någon gång. Vi vet hur det känns när ilskan tar över kontrollen. Nästan utan att veta vad det är som händer exploderar vi på det mest olämpliga och otaktiska sätt. Det viktigaste när det gäller de här erfarenheterna är att de blir viktiga och hjälpsamma läxor i självkännedom. Vi lär oss, vare sig vi vill det eller inte, hur viktigt det är att vara bestämd. Speciellt när det gäller att hantera komplicerade situationer som ställer vår emotionella mognad på sin spets.

En lättretad person är någon som har lärt sig att relatera till världen genom ilska och använder detta som medel för att få som hon vill.

Å andra sidan finns det en avgörande aspekt som är viktigt att överväga. Nuförtiden förstår vi inte riktigt ilska. Det bästa är dock att undvika lättretade människor i våra dagliga liv, för vår egen och vår emotionella hälsas skull.

Inget är viktigare än förståelse. Om vi tar en titt på psykologin kommer vi att förstå att bakom varje argt barn, en familjemedlem med dåligt temperament och den där chefen som ger efter för frustration finns det någon som inte har lärt sig att uttrycka sig på något annat sätt. Någon som inte vet hur de hanterar sina känslor. De vet inte vad de ska göra med all den här explosiva ilskan eller vad negativiteten kommer ifrån.

Lättretade personer behöver hjälp

Lättretade människor: Varför beter de sig så?

Fransoserna har ett väldigt bra ord för den här typen av passivt aggressivt beteende. De använder ordet “sous-entendu” för folk som använder ilska som kommunikation. Det betyder ungefär “det som är underförstått” eller “det som finns under”. Vad under vargens skinn får honom att använda sådan förödande emotionell intensitet? Svaret kunde inte vara enklare: det finns en annan varg, en sårad varg.

Vilka karaktärsdrag kännetecknar lättretade människor?

  • Överdriven rädsla. Människor som reagerar med ilska har en tendens att hysa mycket rädsla. Detta är människorna som blev rädda för minsta grej när de var barn. De svarade på vilka signaler som helst med rädsla och bestörtning. När de mognade blev detta motstånd mot allt som står utanför deras kontroll omvandlat till ilska. Ilska är alltså ingen annat än en försvarsmekanism som de använder som reaktionsmetod på allt och alla.
  • Ilska som svar på alla negativa känslor. En person med den här personlighetstypen kan inte känna igen om det är ledsamhet, besvikelse, rädsla, rastlöshet, förvåning eller skam. Alla dessa känslor översätts och uttrycks på samma sätt: genom ilska.
  • Ilska som ett kulminerande problem. När en känsla inte uttrycks på något sätt, när den är oförstådd och inte tas itu med så ackumuleras den. Ofta bär lättretade människor årtionden av olösta frustrationer inom sig. På grund av detta fungerar de viktigaste ämnena som utlösare för ilskan som lagrats inuti dem.
  • Ilska och paranoia. Det här förhållandet är lika problematiskt som det är anmärkningsvärt. Lättretade människor är märkta av rädsla och känslor som de inte förstår. Den här ilskan djupt inom den lättretliga personen skapar ett paranoiskt beteende. Allting är ett hot mot dem, de litar inte på någon, de tror att andra finns där för att göra dem illa eller för att göra de till åtlöje. Detta skapar en väldigt svår situation.
Lättretade personer svarar med ilska på allt

Hur lär man sig att hantera ilska?

Lättretade människor har inte hög livskvalitet. Detta är ett problem som från en klinisk aspekt inte bör ignoreras. Studier visa också att dessa människor i högre utsträckning lider av hjärtproblem, respiratoriska problem, sämre immunförsvar… Ilska kan också skapa oöverkomliga avstånd till människor vi älskar.

På grund av detta har dessa människor ofta vad som kallas missriktad ilska. De kan vara arga på någon eller något men projicerar det på någon som inte förtjänar det, såsom sin partner eller barn. Det är viktigt att ge dem alternativ och strategier så att de kan förstå att ilska inte är ett acceptabelt sätt att kommunicera. Istället är bestämdhet något som tillåter dig att hantera situationer på ett bättre sätt.

Vilka strategier kan hjälpa oss?

  • Vi måste förstå vad ilska är och vad dess funktion är. I grund och botten är den ett svar som vår hjärna skickar ut när vi måste fly från fara. Det är en ren biologiskt och fysiologiskt manifestation.
  • Det andra steget är att lära sig att identifiera sina känslor och förstå vad det är som motiverar dem. Är det jag känner ledsamhet? Vad utlöste det? Och om jag upplever skam, vad orsakade den?
  • Andningstekniker. Ett sätt att hantera ilska och raseri som påverkar kroppen är att lära sinnet att slappna av. Andas och koncentrera dig på de spända musklerna och den ökande hjärtrytmen. Använd medvetenheten till att få denna spänning att lösas upp och varva ned. Det är enbart när du har lugnat dig som du lyckas tänka och reagera på ett bättre sätt.
  • Byt ut ilska mot bestämdhet. Ett av de viktigaste målen för lättretade människor är att lära sig kommunicera på ett bestämt och rättframt sätt. Istället för att använda ilska som en form av kommunikation bör de arbeta på att använda rättfram kommunikation.
Är du offer för lättretade människor?

Sammanfattningsvis vill vi belysa en sista aspekt. Ibland använder en lättretad person inte bara verbalt våld utan ofta även fysiskt våld som blir ett återkommande problem. Tveka inte att ingripa i dessa situationer. Vidta åtgärder om du är ett offer för sådant våld och skaffa hjälp om du är den som utövar detta.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.