Personlighetspsykologi

I denna sektion får du chansen att lära dig mer om de mest relevanta teorierna om personlighetspsykologi. Du kommer lära dig mer om psykoanalys, humanism och kognitivism för att bättre förstå andra personer och dig själv.

Betydelsen av katarsis inom psykologi

Katarsis, eller rening, inom psykologi refererar till en process genom vilken vi ”rensar” bort negativa känslor. Det är som att öppna ett fönster för att ventilera de utrymmen där problem har funnits under en lång tid. Det är att låta din vrede och…