Personlighetspsykologi

I denna sektion får du chansen att lära dig mer om de mest relevanta teorierna om personlighetspsykologi. Du kommer lära dig mer om psykoanalys, humanism och kognitivism för att bättre förstå andra personer och dig själv.

Vad är den narcissistiska tillförseln för något?

Vad är den narcissistiska tillförseln? Innan vi definierar detta ska vi först analysera konceptet narcissism: vad innebär det att vara en narcissistisk person? DSM-5 definierar narcissistisk personlighetsstörning som ett dominant mönster av idealisering av beteende. Narcissisterna behöver konstant beundran från…

Relationen mellan psykopatologi och kreativitet

Relationen mellan psykopatologi och kreativitet har studerats i hundratals år. Aristoteles kände exempelvis redan till att de mest framstående forskarna, konstnärerna och andra väldigt kreativa personer hade en tendens att vara melankoliska. Faktum är att kreativa personer som Ernest Hemingway,…

Riskerna med överdriven självkänsla

Det är varken positivt eller sunt att ha överdriven självkänsla. Att ha för stort självförtroende eller att överskatta sitt eget värde leder till problematiska beteenden och attityder. Personer med dessa egenskaper tar inte ansvar för sina egna misstag och har…

Vad är beteendemissbruk och dess symptom?

Beteendemissbruk och dess symptom involverar inte substanser eller droger. Folk som lider av dem upplever ändå att många områden av deras liv bryts ned. De påminner på flera sätt om droganvändning när det gäller dynamiken och dess konsekvenser. Enligt en…

Egots födelse: mognad och inlärning

Vi kan förklara egots födelse som en process av mognad och inlärning. Den sker genom anskaffningen av våra sensoriska och motoriska färdigheter. Födseln och utvecklingen av vårt ego är noterbar eftersom den är kärnan för vår psykiska apparat. Det är kärnan…