Personlighetspsykologi

I denna sektion får du chansen att lära dig mer om de mest relevanta teorierna om personlighetspsykologi. Du kommer lära dig mer om psykoanalys, humanism och kognitivism för att bättre förstå andra personer och dig själv.

Riskerna med överdriven självkänsla

Det är varken positivt eller sunt att ha överdriven självkänsla. Att ha för stort självförtroende eller att överskatta sitt eget värde leder till problematiska beteenden och attityder. Personer med dessa egenskaper tar inte ansvar för sina egna misstag och har…

Vad är beteendemissbruk och dess symptom?

Beteendemissbruk och dess symptom involverar inte substanser eller droger. Folk som lider av dem upplever ändå att många områden av deras liv bryts ned. De påminner på flera sätt om droganvändning när det gäller dynamiken och dess konsekvenser. Enligt en…

Egots födelse: mognad och inlärning

Vi kan förklara egots födelse som en process av mognad och inlärning. Den sker genom anskaffningen av våra sensoriska och motoriska färdigheter. Födseln och utvecklingen av vårt ego är noterbar eftersom den är kärnan för vår psykiska apparat. Det är kärnan…

8 olika drag hos omogna personer

Omogna personer kännetecknas av att de för med sig vissa önskningar och fantasier från barndomen. Brist på emotionell reglering och egocentrism är därför vanliga drag hos omogna personer. Impulsivitet och brist på empati är också utmärkande drag hos omogna personer.…

En stark karaktär och motståndskraft

En stark karaktär och motståndskraft har en väldigt nära relation. Folk med dessa två egenskaper vet hur man hanterar verkligheten och de problem som kan tänkas uppstå. De mobbar inte andra personer. De har istället mjuka hjärtan som skyddas av…