Är du blyg och önskar att du var osynlig?

Är du blyg och tillbakadragen och föredrar att se världen på avstånd istället för att delta i den. Vet du varför? Är det på grund av din uppväxt eller finns det genetiska faktorer?
Är du blyg och önskar att du var osynlig?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2024

Om du är blyg blev du förmodligen medveten om detta personlighetsdrag tidigt i ditt liv. Du kommer att ha upptäckt att den typen av situationer som för andra barn var normala och roliga, framstod som hotfulla för dig. Till den grad att du behövde gömma dig och söka skydd för att rädda dig själv från den sociala värld som orsakade dig sådant obehag och sådan ångest.

Men är blyghet bara problematiskt eller är det patologiskt? För det första är det ett personlighetsdrag med varierande grad. Till exempel visar vissa människor bara en viss blyghet i sitt beteende, medan det för andra helt begränsar deras liv. Hur det än är så är det en typ av personlighet där det är vanligt att uppleva social ångest och lidande.

Den relevanta termen här är lidande eftersom det är det element som skiljer en introvert från en blyg person. Lidande betyder att du är rädd för att bli avvisad, rädd för att göra bort dig och rädd för att bli exponerad för andra. Dessa är extremt begränsande dimensioner orsakade av en mycket kritisk och utmattande känsla av självmedvetenhet som orsakar tyst men återkommande obehag.

Om du identifierar dig med den här profilen kommer du förmodligen inte alltid att må bra med dig själv. Trots allt verkar världen tillhöra extroverta, till dem som inte känner någon rädsla och vågar tala högt. Men varför är vissa människor födda till att vara evigt självmedvetna medan andra erövrar varje skede av livet med sin gnistrande extraversion?

“Så många människor är stängda inuti sig själva som lådor, men de skulle öppna sig och utvecklas helt underbart om du bara visade intresse för dem.”

-Sylvia Plath

Man som funderar

De skygga träden och deras rötter

Begreppet blyghet användes först på 1700-talet för att referera till lättskrämda hästar. Men det har alltid också funnits människor som känner sig kvävda av skam och osäkerhet. Som lever sina liv bakom ett fönster, långt ifrån folkmassorna, och som ser livet passera förbi på säkert avstånd.

Intressant nog finns det så kallade skygga träd i naturens värld. Faktum är att i frodiga skogar, som tropiska, rör inga trädgrenar varandra. Så när du tittar upp hittar du en slående geometrisk baldakin separerad av kanalliknande mellanrum mellan tio och 50 cm.

Detta fenomen måste ha en viss ekologisk mening, men det är ännu inte helt klarlagt. Kanske är det för att undvika sjukdomar, för att tillåta ljuset att passera eller för att förhindra att vindens friktion får dem att träffa varandra. Enligt experter är det som om det finns en genetisk bestämning för att undvika sådan kontakt och bilda den fantastiska baldakinen.

Händer samma sak i den mänskliga naturen? Om du dagligen har att göra med social fobi och rädsla för att bli avvisad, kommer du förmodligen att fråga dig varför du är som du är. Vad har gjort dig så här?

Introverta mår bra med sig själva, gillar sina personligheter och umgås utan problem när de vill. Blyga människor önskar dock att de kunde utsätta sig för många sociala situationer, men känner sig oförmögna och gripna av skam och osäkerhet.

1. Miljön är viktigare än gener som förklaring till att du är blyg

Många tror att blyga barn kommer till världen med detta hämmade temperament. Det är dock inte helt sant.

Ett stort antal studier om detta personlighetsdrag har utförts med enäggstvillingar. Till exempel genomförde University of Colorado en studie 2012 som hävdade att även om blyghet har en genetisk utlösande faktor, är denna variabel inte 100 procent avgörande eller definitiv. Faktum är att miljön enligt forskarna är viktigare än gener för att utveckla ett blygt och hämmat personlighetsmönster. Även tvillingar utvecklar ibland olika karaktärer.

När barn når 18-20 månader av livet börjar de förstå sociala normer. Det är vid den här tiden som de antingen går över gränsen som gör dem mer självsäkra eller stannar kvar i blyghetens rike. Faktum är att de första erfarenheterna de har med sin sociala miljö från två års ålder kommer att skulptera en stor del av deras karaktär.

2. Vårdnadshavare influerar också utvecklingen av blyghet

När någon frågar dig varför du är blyg, bör du se tillbaka och tänka på din barndom. I den miljön och det psykosociala sammanhanget breder du, precis som skygga träd, ut dina rötter för att växa och utvecklas. Så fråga dig själv hur din uppväxt var och vilken dynamik dina föräldrar skapade i praktiken.

Även om en bebis har genen för blyghet och dess temperament lutar mot den polen, motverkar ofta en dynamisk, öppen, stödjande och säker social miljö denna egenskap. Vad gäller barn som växer upp i en auktoritär, kritisk, känslolös och strikt familj, är det å andra sidan högst troligt att de kommer att vara blyga in i vuxen ålder.

Tänk till exempel på barn som lider av stark osäkerhet och rädsla för att bli avvisad när de börjar gymnasiet. Om de har föräldrar som vet hur de kan hjälpa dem att odla förtroendets färdigheter och vägleda dem att rationalisera sina rädslor och förbättra sina styrkor, kommer de att bli mindre oroliga.

Känslig, trygg, stimulerande och skicklig uppfostran och utbildning för att främja god självkänsla hos barnet, kan motverka utvecklingen av blyghet och blyghetsgenen.

Kvinna som genomgår psykologisk terapi online
Kognitiv beteendeterapi kan hjälpa oss att övervinna blyghet och sociala fobier.

3. Är du blyg kan det bero på internalisering och överdriven rädsla

Förutom gener och familjebakgrund, finns det ett tredje element som leder till blyghet. Överdriven rädsla. En forskningsstudie utförd av Dr. Nansy Eisenberg hävdar att denna typ av personlighet korrelerar med internaliseringen av negativa känslor. Det visar sig i barndomen och om man inte åtgärdar det kommer det öka i intensitet.

Blyga barn vill vara involverade i sociala situationer, leka med sina kamrater, experimentera och öppna sig för världen. De vill det av hela sitt hjärta, men de kan inte göra det. Det beror på att social rädsla överväldigar dem och hämmar varje närmande och kontakt med nya situationer och människor.

De har intensivt internaliserat rädslan för att bli dömd och kritiserad, göra misstag, avslöja sig själva och skämmas. Detta gör att de lider och de har det svårt då de saknar hanteringsverktyg inför rädsla. Så om du frågar dig själv, som vuxen, varför du är blyg, titta in i dig själv och fatta ett beslut.

Om du tycker att livet flyr dig på grund av din rädsla, om du förlorar jobbmöjligheter och skulle vilja träffa fler människor, gör det. Rationalisera alla dessa negativa känslor som griper dig och klipp dina vingar. Faktum är att det finns psykologiska tekniker som gör att du kan hantera din blyghet och sociala ångest. Så tveka inte att ta det här steget om du behöver det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Van Zalk N, Lamb ME, Jason Rentfrow P. Does Shyness Vary According to Attained Social Roles? Trends Across Age Groups in a Large British Sample. J Pers. 2017 Dec;85(6):830-840. doi: 10.1111/jopy.12291. Epub 2017 Jan 10. PMID: 27861890.
  • V, Akhila & Thomas, Sannet. (2020). A Study on Shyness and Psychological Well-Being among Young Adults. 10.
  • Eisenberg N, Shepard SA, Fabes RA, Murphy BC, Guthrie IK. Shyness and children’s emotionality, regulation, and coping: Contemporaneous, longitudinal, and across-context relations. Child Development. 1998;69:767–790.
  • Smith AK, Rhee SH, Corley RP, Friedman NP, Hewitt JK, Robinson JL. The magnitude of genetic and environmental influences on parental and observational measures of behavioral inhibition and shyness in toddlerhood. Behav Genet. 2012 Sep;42(5):764-77. doi: 10.1007/s10519-012-9551-0. Epub 2012 Jul 18. PMID: 22806186; PMCID: PMC3443291.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.