Social ångest: när rädsla kontrollerar dina relationer

Har du känt dig rädd när du är på offentliga platser och med många människor? Gillar du inte trånga platser eller att tala inför publik? Kanske är det ett symptom på social ångest.
Social ångest: när rädsla kontrollerar dina relationer
Bernardo Peña Herrera

Skriven och verifierad av psykologen Bernardo Peña Herrera.

Senaste uppdateringen: 12 december, 2023

Rädsla är en väldigt kraftfull och ibland nödvändig kraft. Det är känslan som meddelar dig när det finns något hotfullt i din närhet så att du kan reagera. En zebra som inte är rädd för det smygande rovdjuret är en zebra utan stor chans att överleva. Men hos vissa människor blir ibland rädslan ett hinder, såsom vid social ångest.

Ångest är en intensiv känsla av oro och rädsla som orsakas av stimuli som egentligen inte är hot. Fobier är ett prima exempel på detta.

Spindlar, ormar, små utrymmen, höjder… Det finns ändlösa mängder stimuli som människor reagerar på med irrationell rädsla. Till och med relationer med andra människor kan aktivera denna typ av rädsla hos vissa personer, och det är just det som är social ångest, eller social fobi.

“Det jag är mest rädd för är rädsla.”

-Michael de Montaigne-

Vad är social ångest?

Social ångest, eller social fobi, visar sig när människor genomgår intensiva symptom på ångest när de befinner sig i sociala situationer. De har en irrationell rädsla för att bli dömdaförödmjukade eller hånade.

Personer med social ångest kan inte interagera med andra eller enkelt utföra aktiviteter i grupp. Det spelar ingen roll om det är på jobbet, på en fest eller när man sportar. Och att agera inför andra får dem att lida; det kan handla om att tala i telefon, be om notan eller att äta.

En person med social ångest har en intensiv rädsla för att interagera med andra människor.

Rädslan lurar alltid i skuggorna

Även om många personer uppfattar det som blyghet, är sanningen att social ångest är något helt annat. En blyg person känner sig skamsen och ibland till och med rädd, men på ett väldigt lätt sätt. En viss mån av blyghet är faktiskt normalt för de flesta.

Men någon som lider av social ångest kommer uppleva symptom av ångest och rädsla som är mycket mer intensiva och paralyserande.

Vilka är symptomen på social ångest?

De fysiska symptomen som upplevs av någon med social ångest kan inkludera rodnad, omfattande svettning, yrsel samt skakningar. Det kan gå så långt att det orsakar illamående, gastrointestinala problem, takykardi och ångestattacker.

Och dessa symptom dyker inte bara upp i ögonblicket när den sociala interaktionen äger rum. Ett av karaktärsdragen hos detta tillstånd är överdriven förväntan, vilket får drabbade att leva i ett tillstånd av ångest veckor innan en händelse de måste konfrontera.

Problemet är att ångesten ofta får dessa personer att undvika situationer som gör dem rädda, precis som andra fobier. På så sätt hamnar de i en ond cirkel där det huvudsakliga målet är att undvika interaktion med andra.

Social ångest gör livet mycket sämre för de drabbade. Det gör det svårare att hitta jobb, vänner och partners och njuta av upplevelser. Och genom att de undviker situationer som kan utlösa deras ångest, förstärker de rädslan och ökar dess makt. Det enda sättet att komma över en rädsla är att konfrontera den.

Kan du komma ut ur den onda cirkeln av social ångest?

Det är möjligt att komma över social ångest, men precis som med andra ångesttillstånd är resan lång och kräver hängivenhet samt styrka. Att erkänna och acceptera problemet är det första steget, men i de flesta fall är det vitalt att söka hjälp från en specialist.

Nedan kommer några nyckelpunkter som kan hjälpa dig att konfrontera och hantera social ångest.

Att vara medveten om problemet

Att veta vad som försiggår med dig är det första steget att jobba på. Det är även viktigt att du vet att du inte är problemet – du lider bara av ett problem. Alla har vi våra svackor och stunder av triumf, såväl som styrkor och svagheter. Alla har vi rätten att bli nervösa och begå misstag. Vad som är viktigt är att befinna sig på vägen mot återhämtning.

Att jobba på självkänslan och självacceptansen är vitalt när det kommer till att övervinna social ångest. Detta eftersom de sammankopplar dig med din essens så att du kan lära känna dig själv bättre. Och på så sätt kommer det vara enklare att acceptera vad som sker med dig.

Man med social ångest ute på havet i fåtölj

Att konfrontera rädslan lite i taget

Att skrida till handling är ytterligare ett oumbärligt steg. Det viktiga när det kommer till att övervinna en fobi är att konfrontera det som gör dig rädd. Men du måste göra det lite i taget. Du kan börja genom att öva i säkrare miljöer, såsom vid familjesammankomster, med en vän eller i små grupper.

Ett annat sätt att fortsätta framåt är att ta reda på dina personliga utmaningar. Om du är rädd för att äta bland folk kan du prova att packa en lunch tills du till slut kan sitta i parken och äta den. Om du är rädd för att delta i en kurs, anmäl dig till en aktivitet med färre personer och försök att interagera lite.

Ifall du är rädd för att konfrontera andra personers åsikter kan du börja med att debattera något med en vänlig familjemedlem.

Nyckeln är att börja gradvis och röra dig mot de situationer som ger dig mest ångest. Att hålla koll på dina steg framåt är verkligen bra motivation.

Samtalar med en vän

Att lära sig att bearbeta ångest

Det kommer att vara till stor hjälp att finna dina egna sätt att bearbeta ångesten. Du kan till exempel träna, meditera eller lära dig avslappningstekniker… Ju mindre ångest du känner, desto enklare kommer det vara att hantera den under dina svåraste stunder.

“Jag får inte vara rädd. Rädsla är sinnesdödaren. Rädsla är den lilla döden som medför total förödelse. Jag ska konfrontera min rädsla. Jag ska tillåta den att passera över mig och genom mig. Och när den har gått förbi kommer jag vända det inre ögat för att se dess väg. Där rädslan har passerat kommer inte något finnas. Endast jag kommer finnas kvar.”

-Frank Herbert-

Att söka professionell hjälp

Om du känner att du inte kan gå framåt själv eller att du behöver stöd utifrån, ska du inte tveka att tala med en specialist. Det har bevisats att kognitiv beteendeterapi och utveckling av sociala färdigheter såväl som verktyg för ångesthantering kan hjälpa dig att komma över social ångest.

Som du kan se är social ångest ett begränsande problem som försvagar relationer. Men du kan komma över det sakta men säkert om du anstränger dig. Framförallt måste du samla mod för att ge det ett försök!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.