Sex vanliga problem bland ungdomar

Sex vanliga problem bland ungdomar
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Ungdomsåren kan vara en svår tid. Ofta mycket svår. De förändringar som ungdomar genomgår är förvirrande inta bara för dem själva, utan även för omgivningen. Det är viktigt att vi har empati och tålamod när vi försöker komma tillrätta med mycket av det som är vanliga problem bland ungdomar. Vi bör även hålla ögonen öppna för eventuella emotionella problem.

Många föräldrar förfasar sig inför tonåren, beroende på de särskilda utmaningar som förknippas med denna period i barnens utveckling. Detta är också en livsfas då ängslan och depression eller andra psykologiska problem kan uppstå. Läs vidare och lär mer om våra vanligast förekommande känslomässiga problem bland ungdomar.

En av fem ungdomar lider av någon form av emotionell störning.

1. Vanliga känslomässiga problem bland ungdomar – depression och dystymi

Depression är något som många ungdomar drabbas av. Behovet att passa in i en grupp, dåligt självförtroende till följd av akne och ihållande mobbning är bara några faktorer som kan ligga bakom depression.

Dystymi, som skiljer sig från depression, kan också förekomma. Detta är en mild form av depression som har en kronisk natur och ofta varar upp till två år.

Stöd från familjen är oerhört viktigt. Man bör vara försiktig så att man inte missar tecken på emotionella svårigheter, eller avfärdar förändringar som någon “tonårsgrej”. Visserligen är det sant att tonåringar ofta är fåordiga och inte gärna delar med sig hemma om det som händer i deras liv. Men därför måste man vara extra uppmärksam och se till att man inte negligerar sin tonåring.

2. Ångeststörningar

Ångest är det många som lider av idag, och det är ett vanligt problem bland ungdomar. Höga förväntningar på sig själva eller från omgivningen kan leda till allvarlig stress hos tonåringar. Pressen att mäta sig med andra eller konflikter med vänner kan också ge upphov till ångest.

Det finns klara tecken om något inte står rätt till. Vår tonåring kan ha svårt att sova eller vara lättretlig. Detta kan också vara uttryck för humörsvängningar, som är typiska under tonåren. Däremot är symptom såsom oförklarliga magsmärtor och muskelspänningar något som bör utvärderas av en specialist, som kan bedöma om någon behandling behövs.

“Rädsla skärper sinnena. Ångesten paralyserar dem.”

-Kurt Goldstein-

3. Anorexi, bulimi och hetsätning är vanliga problem bland ungdomar

Problem bland ungdomar som har med mat att göra är utan tvivel bland de vanligaste. Tonåringar upplever ofta att det är något fel på deras kroppar. Samtidigt omges de av dessa orealistiska skönhetsideal som samhället pådyvlar oss. Därför är det lätt att ungdomar fixerar sig vid maten som ett sätt att kontrollera kroppen med diet.

Ibland kan problemet ha en annan bakgrund. Ofta beror det på att ungdomar agerar utan att rådfråga någon. En del åtgärder kan vara mycket restriktiva och användas som en form av bestraffning eller i ångestdämpande syfte. Detta kan naturligtvis få katastrofala följder.

I somliga fall kan dessa störningar även vara yttringar av ett större underliggande problem. Som exempel kan det vara ett barndomstrauma som lämnat efter sig skuldkänslor och en svag självkänsla, vilket får tonåringen att använda maten för att utöva kontroll i sitt liv. Dessa störningar kan också leda till självdestruktiva beteenden.

4. Var inte aggressiv

Det är ytterst viktigt att inte bli aggressiv när man försöker hjälpa en tonåring att komma till botten med olika negativa beteenden. Föräldrar kan ibland känna sig så frustrerade över sina barns problem att de kan tappa fattningen. Men det är bäst att hålla sig lugn och, vid behov, anlita professionell hjälp.

Om din tonåring vill gå ned i vikt kan du gärna ta henne till en läkare, som kan ge remiss till en dietist. Dietisten kan ge råd om vad man bör äta för att hålla sig sund. Men håll ett vakande öga på din tonåring, som kan försöka dölja att hon har en ätstörning.

5. Social fobi är ett annat vanligt problem bland ungdomar

Social fobi är en ångeststörning och symptomen kan utlösas när tonåringen befinner sig i olika sociala situationer eller oroar sig inför dessa situationer. Att umgås med främmande människor eller att bege sig till platser med mycket folk kan bli till en mardröm för dem som lider av social fobi.

Därför är det vanligt att ungdomar väljer att stanna hemma under tonåren. Osäkerhet, negativ kroppsuppfattning, mobbning och behovet att bli accepterad kan vara faktorer som ligger bakom social fobi.

När hjärtklappning, ångest och andningssvårigheter uppstår i sociala sammanhang, kan det vara tecken på social fobi.

6. Antisocialt och trotsigt beteende

Stjäl tonåringen? Är han våldsam mot människor och djur? Personer utan professionell expertis kan ha svårt att skilja mellan vanliga tonårsproblem och personlighetsstörningar som tar sig uttryck i antisocialt eller trotsigt beteende. Den här typen av symtom kan dock avspegla ett mer allvarligt problem.

Olydnad mot vuxna, förakt för lagar, stöld och ihållande ilska är några tecken på mer allvarliga personlighetsstörningar. Unga människor som inte respekterar andra, som handlar obetänksamt, som är impulsiva och förnedrar andra. Det kan röra sig om en tillfällig personlig kris, men det kan även vara fråga om ett mer oroväckande tillstånd. Det bästa är att uppsöka någon som vet hur man arbetar med ungdomar med den här sortens problem.

Det är viktigt att söka hjälp. Föräldrar känner sig ofta maktlösa i dessa situationer och vänder sig till fel håll när de försöker hitta en lösning. De kan också känna sig misslyckade som föräldrar. Men sådana missuppfattningar kan få dem att anta en passiv och undergiven attityd gentemot barnet, vilket inte gynnar någon.

När en tonåring uppträder mycket fientligt och trotsigt och förbryter sig mot andra, kan detta vara tecken på en störning som inte får ignoreras.

Ungdomen – vi har alla genomlevt den

Vi har alla genomlevt ungdomsåren. Vi minns väl hur missförstådda vi kände oss och hur våra föräldrar tycktes dra sig tillbaka istället för att komma oss till undsättning. Därför är det viktigt att föräldrar inte utgår från att det vi diskuterat ovan bara är “tonårsgrejor”. Om de ingriper i tid kan de förhindra att en störning blir alltför allvarlig.

Vuxenstöd är viktigt för att lösa problem bland ungdomar

Tyvärr berörs en del ungdomar så illa att de faktiskt begår självmord. Andra lider otroligt av ensamhet. I detta svåra livsskede är vuxenstöd mycket viktigt. Vuxna kan förmedla den trygghet de unga så väl behöver. Vi bör sträva efter att hjälpa dem och se upp för varningssignaler. Vi får inte bara vifta bort kommentarer som “jag vill inte ha någon middag idag”, “det är jag som bestämmer” eller “jag tycker om att sitta instängd i mitt rum”.

Om vi kan se vad som ligger bakom dessa kommentarer och komma till rätta med problemet i tid, kan vi förhindra att situationen spårar ur. Och på så vis kan vi sätta stopp för de tragiska händelser som problem bland ungdomar kan leda till.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.