Emotionella problem – 7 fysiska tecken som avslöjar dem

Emotionella problem – 7 fysiska tecken som avslöjar dem
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 03 april, 2023

Kropp och själ utgör en helhet. Som en effekt av detta lämnar emotionella problem alltid spår efter sig i kroppen i form av fysiska känslor. Detta är helt logiskt om man beaktar att hjärnan är den funktionella motorn för kroppen. Ännu mer självklart blir det om man även väger in att hela kroppen är full av nerver som kommunicerar med hjärnan.

Det finns ingen fysisk olustkänsla som inte har ett eller flera emotionella problem som referens eller kontext. Utifrån detta är det bra att lyssna på de signaler som kroppen ger oss. Vanligtvis är de indikationer på att det finns någon form av obalans i livet.

Vissa av dessa kroppsliga signaler är väldigt vanliga. Det handlar inte direkt om sjukdomar, utan emotionella problem som meddelar sin närvaro i kroppen. Vi ska dela med oss av sju av de vanligaste indikatorerna som antyder emotionella problem.

“Hemligheten till god hälsa är att kroppen skakar och sinnet vilar.”

-Vincent Voiture-

1. Huvudvärk, ett symptom på emotionella problem

Återkommande huvudvärk är ett mycket vanligt symptom. Tusentals människor runt om i världen lider av detta. Huvudvärk är sammankopplat med stress och oro. Av den anledningen är det självklart att så många människor har det här problemet.

Det som huvudvärk betyder kan summeras i ett enda ord – anspänning. Det finns interna krafter som ställs mot varandra och detta yttrar sig i form av spänningar. Ofta kan detta bottna i en önskan om att göra något fullt ut och bra, vilket ställs mot tidsbrist. Eller så kan det vara behovet av vila ställt mot krav på att utföra sina åtaganden. Bakom huvudvärk döljer sig ofta emotionella problem. Det är därför medicinsk behandling ofta inte har önskad effekt.

Emotionella problem i form av spänningar kan orsaka huvudvärk

2. Värkande nacke

En spänd och/eller värkande nacke är ett tydligt tecken på extrem stelhet orsakad av fysiska känslor. Det är inte alla delar av livet som ger upphov till detta, utan särskilt en: svårigheter att förlåtaIlska och bitterhet tar sig uttryck som kraftig muskulär spänning i nackområdet.

Om man har svårigheter med att förlåta kan det också komma med andra känslor, som missnöje eller förakt. Om din nacke gör ont bör du fundera över eventuell bitterhet som du går och bär på. Kanske tynar även smärtorna bort om du släpper de här känslorna.

3. Stelhet och axelproblem

Axlarna är den del av kroppen som vi använder för att bära stora tyngder. Detta gäller för både fysiska tyngder och de som innefattar mental eller andlig belastning. Smärtor i axlarna, särskilt om de krampar, är tecken på överbelastning. 

Du bär antagligen en för stor börda för dig. Kanske är det ett ansvar som inte svarar mot dina förmågor eller ett åtagande som du inte känner att du kan fullfölja. Smärtan i dina axlar avslöjar, oavsett vilket, att du har emotionella problem kopplade till överbelastning.

Emotionella problem i form av ensamhet kan låta sig märkas i övre ryggen

4. Obehag i övre ryggen är också ett vanligt symptom på emotionella problem

Den övre delen av ryggen är ett annat område där anspänning och emotionella problem koncentrerar sig. Har du ont här är det sannolikt att du känner dig ensam. Det är ett tecken på svårigheter med att relatera till andra.

Det kan även vara ett tecken på bristande kärlek till sig själv. Självkänslan kan vara skadad. Det kan finnas en massa rädslor. Dessa relaterar generellt sett till otillräckliga sociala band.

5. Problem i ländryggen

Smärtor i den nedre delen av ryggen har också med överbelastning att göra och är en av de viktigaste fysiska känslorna. I det här området pekar det dock inte mot överbelastning i form av abstrakta ansvar, utan mot materiella och ekonomiska bekymmer.

Smärta i ländryggen indikerar stor oro vad gäller pengar. Kanske bottnar det i ökad konsumtion eller i många lån. Underliggande finns en rädsla för att inte kunna ta ekonomiskt ansvar på ett effektivt sätt.

6. Smärta i händerna

Händerna är ett område på kroppen som är nära sammankopplat med hur vi uttrycker oss och med kontakten med andra. När vi får smärta i händerna är det dags att se över våra relationer.

Det är mycket vanligt förekommande att det finns en otillfredsställd önskan om att skapa eller ha fler förtroliga relationer. Obehaget eller smärtan kan spegla ett tillstånd av social avsaknad som du vill komma över. Kanske har du dock inte funnit ett sätt att göra detta ännu.

7. Besvär med knäna kan faktiskt också vara ett tecken på emotionella problem

Knäsmärtor är ett av de vanligaste besvären. De är nästan alltid relaterade till ett förstorat ego. Detta är något som uppstår när man upptas av tankar som cirklar runt en själv och man har en något föraktfull attityd mot andra. Detta pekar mot ett behov av att komma ut ur den självcentrerade bubblan som inte gör oss generösa i hur vi uppfattar andra.

Emotionella problem i form av ett förstorat ego kan ge problem i knäna.

Kroppen är som en bok där varje del berättar sin egen historia genom de fysiska känslorna. I linje med detta skickar varje del av kroppen meddelanden. Vet du hur man lyssnar på dem? Detta är frågan som du bör ställa dig själv. Särskilt om du vet att du har emotionella problem som du beslutat dig för att inte ta tag i, eller som du inte vet hur du ska hantera.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.