Lär dig att uttrycka dig och få bättre relationer

Lär dig att uttrycka dig och få bättre relationer
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Kommunikation mellan människor är alltid bristfällig. Att uttrycka sig på ett helt pricksäkert sätt är omöjligt, speciellt när det kommer till att tala om känslor – du kan dock lära dig att uttrycka dig bättre. Det är mycket enklare att kommunicera idéer än känslor; detta eftersom vi är mer vana vid att tala om våra idéer.

Vi känner oss mindre sårbara med idéer. Det är även en av anledningarna till att det är lättare att bibehålla professionella relationer än personliga.

En sak vi kan göra är att förbättra våra kommunikationsförmågor. Det är värt att göra eftersom det har stor påverkan på våra interpersonella relationer. Verbal kommunikation är trots allt grunden för relationen. Vare sig kommunikationen fungerar väl eller fastnar, beror mycket av den på hur vi använder ord.

“Jag har misstro för det icke kommunicerbara; det är källan för allt våld.”

Jean Paul Sartre

Sanningen är att du kan bespara dig själv mycket problem om du lär dig att uttrycka dig bättre. Hur många relationsproblem orsakas av vad som sägs, vad som inte sägs eller hur något sades? Det är viktigt att lära sig att uttrycka tillgivenhet och oenighet. Här kommer några strategier som kan hjälpa dig att uttrycka dig.

Uttryck dig, håll inte tyst

Diverse studier stödjer idén om att negativa känslor som inte yttras kan göra oss sjuka. Att hålla tyst för att undvika konflikter eller för att vi är rädda för vad andra ska tro är aldrig ett bra val. Tystnad kräver sin egen kraft och påverkar våra känslor, ofta utan anledning.

Pratande vänner

Det är inte bara viktigt att lära dig att uttrycka dig när du har en negativ känsla. Det finns även många personer som har problem att uttrycka positiva känslor. De tror att de kommer uppfattas som tramsiga eller blödiga. Givetvis ska man inte överdriva, men om vi aldrig visar affektion eller gillande så är det inte heller bra.

Ljug inte om hur du känner

Även om vissa av er är sanna experter i denna konst, vet folk vanligtvis huruvida du är uppriktig med vad du känner. Kanske är det undermedvetet, men när du kommunicerar på ett slutet eller bedrägligt sätt så genererar du ett visst obehag omkring dig.

Vi ljuger om känslor för att vara andra till lags. Inte för att såra eller manipulera dem, men istället för att göra relationen starkare blir den svagare. Att ljuga, även med goda avsikter, förstör eller hämmar relationen från att växa i djup och tillit.

Studera känslorna för att kunna uttrycka dig bättre

Ofta vet vi inte hur vi ska uttrycka vad vi känner eftersom vi inte vet exakt hur vi känner. Våra känslor dyker vanligtvis inte upp i ett “rent” tillstånd, utan blandade med andra. De är komplicerade. Försök inte övergeneralisera vad du känner. Istället är det värt att anstränga sig att identifiera det mer pricksäkert.

En effektiv metod för att identifiera dina känslor är att plocka isär vad du upplever. Försök att separera delarna som utgör ditt emotionella tillstånd. När du nystar upp varje del kommer allt förmodligen bli tydligare och du kommer kunna uttrycka dig lättare.

Två diskuterande personer

Att uttrycka sig genom att omvandla ilska till ord

Okontrollerbar ilska är en av de värsta sakerna när det kommer till produktiv kommunikation. När vi är upprörda tänker och säger vi saker som kan såra relationen. Lösningen är att inte förneka ilskan eller undertrycka den. Istället ska du omvandla den till ord så att den kan bearbetas.

Vi bör inte tala när vi tror att ilskan fortfarande har tillräckligt med energi för att ta kontroll över vad vi säger. Vid den punkten är det viktigt att hålla tyst och vänta på att spänningarna ska släppa.

Kom ihåg: när något sägs med ilska kommer själva orden ofta inte kommas ihåg. Den andra personen kopplar bort vid verbalt våld. Så tonläge och attityd är ofta viktigare än budskapet, vilket är värdelöst om det aldrig når mottagaren.

När du lugnat ned dig ska du uttrycka anledningen för svaret. Tala om saken. Försök att uttrycka dig precist och tydligt. Håll inte tillbaka något, men bibehåll ständig självkontroll. På så sätt kommer vi lyssna mer och mottagaren av budskapet kommer behandla ämnet med allvaret det förtjänar.

Att jobba med vår kommunikation är värt det. Alla som utvecklar denna färdighet kommer få bättre relationer, både personligt och professionellt. Det är inte så svårt. Det kräver bara konstant ansträngning och medveten, avsiktlig övning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.