7 vanor hos framgångsrika personer

7 vanor hos framgångsrika personer
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Det går en tunn linje mellan framgång och nederlag. Det är inte alla personer som uppnår sina mål som är framgångsrika. Precis som att det inte är alla som inte uppnår dem som är misslyckade. Framgång och misslyckande är flexibla, dynamiska koncept. Båda är också relativa – om inte absoluta. Idag kommer vi titta på vanor hos framgångsrika personer.

Det som vanligtvis händer är att framgång och misslyckande visar sig inom våra liv vid samma tidpunkt. En sak som vi KAN göra är att bygga ett visst perspektiv på livet. Ett som främjar framgång. Framgångsrika personer kultiverar den där attityden, går efter det som de vill ha och får det förr eller senare.

Det sägs att skillnaden mellan framgång och misslyckande finns i våra vanor. Det innebär inte att vi mekaniskt bör följa dessa vanor. Det vi pratar om är att stärka och nära en attityd som leder till att ens drömmar går i uppfyllelse. Fortsätt läsa för att lära dig om sju intressanta vanor hos framgångsrika personer.

“Framgång innebär att man går från misslyckande till misslyckande utan att tappa sin entusiasm.”

Winston Churchill

Framgångsrika personer har vanan att fokusera sig på konkreta mål

Det sägs att om du inte vet vart du är på väg så kommer du antagligen att hamna vartsomhelst. Syftet är vår livskompass. Det är sant och bra då det kommer från en djup önskan som kräver självupptäckt och reflektion.

Att fokusera sig på definitiva mål kommer bli till en vana som pekar mot norr oavsett var du är. Låt dig inte tryckas ner av omständigheterna. Orientera dig istället och välj ut den riktning som du vill gå i. Bland dessa vanor hos framgångsrika personer har vi därmed förmågan att vara beslutsamma.

Pojke som rider på fågel

Att förstå din motivation

Motivation är fundamentalt för framgångsrika personer. Att vara på det klara med “varför” kommer ge dig styrka och beslutsamhet då du går efter dina mål. Att sätta konkreta mål går hand i hand med att förstå din motivation.

Vad som ger mening åt ett mål är dess motivation. Det utgör skillnaden mellan framgång och nederlag. Om det inte finns någon klar motivation kommer det bli svårt att hitta styrkan till att fortsätta framåt när det blir svårt.

Kvinna och fjärilar

En av de främsta av dessa vanor hos framgångsrika personer är att vara beslutsam

Alla beslut har ett värde för de resulterar alltid i framgång eller misslyckande. Det involverar även en viss risk. Oavsett vad du beslutar dig för så kan det leda till framgång eller misslyckande i slutändan. Så det kan vara väldigt skrämmande att ta beslut.

Framgångsrika personer delegerar inte sina beslut och tvekar inte då det inte finns någon som kan säga till dem vad de ska göra. De förstår att de är de enda som kan ta besluten och acceptera deras konsekvenser. Men det innebär inte att de inte kommer be om hjälp om de behöver det.

Hantera tiden ordentligt

Tiden kan vara livets mest värdefulla resurs. Den är faktiskt själva livet. Framgångsrika personer vet att tiden tar slut så de drar nytta av den. Detta innebär att man hanterar den med väl uttänkta prioriteter.

Folk anammar vanan att prioritera eller så gör de inte det. Om vi inte gör det kommer vi lämna viktiga saker till sista stund, och därmed sabotera för oss själva. Eller så gör vi det som är brådskande, men egentligen inte så viktigt. Framgångsrika personer distribuerar sin tid på ett konstruktivt och intelligent sätt. Därför lyckas de med att finna tid till att arbeta hårt, men även spendera tid med sina familjer.

Att dra nytta av möjligheter att förbättras är en av de viktigaste bland alla vanor hos framgångsrika personer

Lathet och framgång går aldrig hand i hand. För att kunna lyckas måste vi i alla fall ha lite självkontroll. Om vi vill växa och gå långt måste vi utveckla färdigheter för att kunna dra nytta av och skapa möjligheter. Detta gäller för varje nivå: intellektuell, fysisk eller emotionell.

Framgång kräver även ödmjukhet. Vi måste förstå att vi alltid kan bli bättre. Vi måste även vara väldigt medvetna om att vi inte kan uppnå mycket framgång alldeles själva. Detta gäller oavsett hur mycket tur vi har. En framgångsrik person anammar vanan av att ständigt leta efter möjligheter att växa.

Att hela tiden vara fokuserad

Distraktioner leder bara till förvirring och tvivel. Det sägs att vi inte är på det klara med vad vi vill ha, och om vi inte fokuserar på vad vi vill ha så kommer det bli svårt för oss att uppnå det. Faktum är att det kommer bli svårt för oss att gå framåt överhuvudtaget.

Man som syr

När du påbörjar många saker men aldrig slutför dem så spiller du bara din tid. Framgångsrika personer slutför det de försöker uppnå. De förstår vikten av att vara uthållig.

Att få ordentligt med vila – den kanske sundaste av dessa vanor hos framgångsrika personer

Kroppen, sinnet och själen behöver tid till att vila. Vi är holistiska varelser och att bara nära en av dessa dimensioner kommer till slut att hålla oss tillbaka. Vila och avslappning är sätt att respektera våra mänskliga begränsningar.

Kvinna i badkar

Det är en sak att fokusera sig på ett mål, men att vara besatt av det är något helt annat. Genom att vila kommer vi ladda om vår energi och få en paus från rutinen. Det hjälper oss att förnya vårt perspektiv. Det sägs att en person som vet hur denne njuter av sin fritid har större chans att uppnå sina mål.

De saker som vi ofta gör kommer ge upphov till vanor och vanor ger dig karaktär. Vi kan alltid programmera om oss själva. Får vårt sätt att tänka och handla att röra oss mot de mål vi vill uppnå? Har vi verkligen tänkt igenom detta, eller låter vi bara livet ta oss någonstans? Det är viktigt att vi ställer oss dessa frågor och besvarar dem.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.