Sociala och familjemässiga mandat som vi bör släppa

Sociala och familjemässiga mandat som vi bör släppa

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Att göra sig av med rigida sociala och familjemässiga mandat är hälsosamt. Dessa koder och förpliktelser fångar oss nämligen i en livsplan vi inte valt. Ibland är det bättre att vara det svarta fåret än en personlighet skapad av den falska perfektion som definierar vissa familjer.

Alla har vi på något sätt blivit fångar i ett osynligt nätverk vävt av familjemässiga mandat. De går ofta i arv från generation till generation. De höjer upp sig som ett osynligt medvetande, likt en själ av ett arv där vi måste acceptera vissa saker utan att ifrågasätta. Det är faktiskt hur vi gör saker och ting när vi är barn, fram tills att något vaknar upp inom oss. Vi tröttnar på att vara gisslan under bannande blickar och förväntningar som skrivits in i familjebandet.

“Inget arv är så rikt som ärlighet.”

-William Shakespeare-

Varje familj är som en klan. Det är en dynamisk och väldigt komplex dimension där ett känslomässigt arv, ett förflutet, övertygelser, undertryck och givetvis mandat integreras. Viktor Frankl, den berömde österrikiske neurologen och psykiatrikern, skrev i sin bok The Doctor and the Soul att det enda som är värre än lidande är att vårt eget lidande förblir obevittnat. Därifrån kommer värdet av familjen som den första minnescirkeln, som arvingen av detta arv.

Om detta lidande är inlindat i hårda känslor kan det ge upphov till ett dåligt arv. För det troligaste är att detta kommer generera misstro som sitt huvudsakliga mandat.

Vi bjuder in dig att reflektera över detta.

Vingklippt pojke

De undermedvetna mandat som formar oss varje dag

Ett mandat är något mer än en underförstådd förpliktelse att gå ut och äta med våra föräldrar varje söndag. Vi talar främst om de tankemönster som bygger en stor del av vårt känslomässiga slott, sten för sten. Det är en del av den psykogenealogi som ofta agerar som en sann blockerare av vitala tillväxtimpulser.

Fraser såsom “jag får inte ha fel”, “jag måste kontrollera mina känslor”, “jag kan inte lita på människor” eller “om de säger att jag har fel, är det för att de inte älskar mig” definierar detta intryck. Oavsett om vi tror det eller inte så är avtrycket från alla dessa generationsöverbryggande mandat ristat i sten i vår personlighets djup.

Kognitiv psykologi är en av de bästa linserna för att förstå detta sköra ramverk. De mest betydande och fastslående övertygelserna antas i barndomen genom relationen med vår familj. Författare såsom Aaron Beck påminner oss om att en del av dessa mönster även har en genetisk komponent.

Enligt en studie som publicerades i tidskriften Natural Neuroscience överför vårt DNA information om stressiga och skrämmande upplevelser, vilken förs vidare från generation till generation.

Flygande människor

Med det sagt måste vi ha en sak i åtanke. Genetiska predispositioner fastslår inte vår personlighet; de påverkar den bara. Men om vi lägger till kontinuiteten hos dessa mandat, värderingar, riktlinjer och dikteringarna till vikten av våra gener, är det otvivelaktigt möjligt att etablera en kontinuerlig cykel av ömsesidig uppmuntran.

Hur man gör sig av med familjemässiga mandat

Att göra sig av med familjemässiga mandat är inte lätt. Det finns många kulturer och länder där vikten av familjen har en väldigt kraftig influens. Att ifrågasätta den är nästan att vanhelga det fundament som håller ihop samhället. Albert Einstein sade faktiskt en gång att “det är lättare att bryta isär en atom än en förutfattad mening”.

Nuförtiden har så kallad generationsöverskridande psykologi nått sin kulmen. Detta är en terapeutisk teknik där man dyker ned i släktträdet för att förebygga upprepade mönster från det förflutna som dyker upp i nuet. På det sättet hjälper man personen att bli mer medveten om osynliga dynamiker som lyckats bli ärvda och som stoppar dennes tillväxt och lycka.

Bortom detta fokus är det dock alltid hjälpsamt att vara medveten om vissa aspekter i våra dagliga liv som kan hjälpa oss att bli av med dessa mandat. Vi ska förklara dessa för dig nedan.

Kvinnlig marionettdocka som är styrd av familjemässiga mandat

Nycklar för att bryta sig loss från familjemässiga mandat

Vi måste se på familjemässiga mandat som kontrakt vi inte skrivit under. Vi kan besluta att gå med på dem om de berikar oss personligen och känslomässigt. Eller så kan vi helt enkelt vägra att skriva under dem eftersom vi inte går med på dem.

Ett mandat är en sammansättning av verbal och icke-verbal kod som vi måste känna till för att kunna avkoda. Vi själva integrerar många tankemönster som vi behöver ifrågasätta. Revolutionen att utföra denna befrielse måste därför börja hos oss själva.

Gör en djupdykning i dina övertygelser. Idéer såsom “jag är klumpig” eller “jag får inte svika dem” är som de “irrationella uppfattningar” som Albert Ellis beskrev. De är rötterna till dysfunktionella känslor som vi måste korrigera.

Börja ifrågasätta dessa väldigt vanliga frågor som kan höras i alla familjer. Uttryck såsom “din pojkvän/flickvän är inte tillräckligt bra för dig”, “i det här huset tillhör vi detta politiska parti/sportlag”, “att studera det där är slöseri med tid” eller “att göra något annat är bara dumt”… Detta är koder för att ogiltigförklara och börja bryta ned våra sinnen.

Att vara en familj betyder inte att vi måste tillhandahålla absolut lojalitet bara för att vi delar samma blod. Vi ska inte behöva bli påtvingade ett visst öde. Vi ska inte behöva lida av negativa konsekvenser för att vi är de vi är.

Ibland är motsättning och avskaffande av dessa familjemässiga mandat något mycket mer än en förpliktelse: det är ett behov. Vi har nämligen rätten att återbekräfta vår egen personliga integritet så att vi inte lever för att se vår identitet äventyras. Så vi kommer därmed ta avstånd från att vara marionetten som andra skapat och som de känner att de har kontroll över.

Bilder av Sara Riches.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.