Lärdomar om motgångar från Viktor Frankl

Lärdomar om motgångar från Viktor Frankl

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2022

Viktor Frankl, psykolog och författare, sattes i Auschwitz, Dachau och andra koncentrationsläger under andra världskriget. Under denna upplevelse utvecklade han en livsfilosofi han skulle komma att uttrycka i flera böcker, framförallt i Man’s Search for Meaning.

Han grundade logoterapi och existentiell analys. Termen kommer från “logos”, som myntades av Herakleitos av Efesos under 500-talet f. kr., vilket refereras till av Viktor Frankl som “mening”. Logoterapi är därför terapi som fokuserar på att upptäcka meningen med livet för varje person. Det är en terapi som används av personer som lider av existentiella problem eller djup personlig kris med koppling till förändring.

Vi genomgår alla situationer i livet som orsakar lidande vi inte vet hur vi ska hantera. Det finns ingen formel som fungerar varje gång, men vi måste acceptera att lidande är en del av livet.

“Han som har ett varför att leva kan bära nästan vilket hur som helst.”

-Friedrich Nietzsche-

Dessa är några av lärdomarna Viktor Frankl har gett oss:

1. Viktor Frankl om vikten av att välja

Personer som vet hur man övervinner sina problem och ställs inför svårigheter beslutar, väljer sin väg, trots omständigheterna de måste uppleva.

Promenad barfota

2. Livet har mening i alla omständigheter enligt Viktor Frankl

Doktor Frankl talar om förtvivlan som en matematisk operation i detta anseende. Förtvivlan är likvärdigt med lidande utan syfte. Om en person inte kan finna mening åt sitt lidande tenderar denne alltså att känna förtvivlan. Men om personen lyckas hitta mening i sina motgångar kan denne omvända sina tragedier till en prestation, som ett sätt att övervinna.

“Att älska sig själv är startpunkten för tillväxten hos personen som känner modet att ta ansvar för sin egen existens.”

-Viktor Frankl-

3. Dina dagliga handlingar gör dig till den bästa versionen av dig själv

Varje dag måste vi fråga oss själva vilka vi är och vilka vi vill vara för att kunna bli den bästa versionen av oss själva.

4. Tänk på för vem eller vad livet är värt att levas

Vi har alla ett varför, en anledning som gör att vi fortsätter kliva upp på morgonen, som motiverar oss och ger mening till varje sekund av vår existens, varje steg och varje handling.

Om vi är maktlösa att förändra situationen kan vi alltid välja vår attityd till den. Det finns alltså något inom oss som låter oss ändra hur vi känner. Det finns alltid en del av oss själva som endast beror på oss.

Vidare spelar det ingen roll att vi inte väntar oss något från livet, för livet väntar sig något från oss. Tänk på vad du tillför livet och vad livet förväntar sig av dig, för våra liv utmanar och kräver saker från oss konstant.

Vad vi måste fråga oss själva är vad vi kan göra för att förändra våra liv, vad vi ger till världen, och agera i linje med det.

5. Motgångar och lidande existerar

Dåliga saker existerar i livet, och vi måste acceptera detta. Motgångar skapar en spänning mellan vad som redan uppnåtts och det som fortfarande väntar på att uppnås. Vi måste således helt enkelt acceptera att utmaningar existerar, att de är en del av livet och att vi måste kämpa för något som är värt det, något som känns logiskt.

“Att vara det vi är och bli vad vi är kapabla till är livets enda syfte.”

-Robert Louis Stevenson-

Färgglad blomma

6. Ingen är oumbärlig, men vi är alla oersättliga enligt Viktor Frankl

När vi accepterar att vi är oersättliga kommer vår känsla av ansvar för våra egna upplevelser skifta. En man som blir medveten om att en person väntar sig något av honom eller att han har ofärdigt arbete, tar ansvar och vet varför; meningen med livet.

Upptäck ditt livs mening

Människans intresse är inte att finna njutning eller undvika smärta, utan att finna en mening med livet. Varje gång vi lider måste vi finna en mening med det lidandet.

Ingen kan sätta sig i ditt ställe och lida åt dig, så din enda chans är attityden du väljer att ha till lidandet. Vi har alla en anledning, men ibland är vi inte medvetna om denna anledning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.