Roller och förväntningar

Roller och förväntningar

Senaste uppdateringen: 26 mars, 2024

Alla människor är produkter av uppväxten, livets omständigheter, erfarenheter, relationer och kultur, fram tills att de bestämmer sig för att istället bli produkter av sig själva. Detta frigör dem från alla uppfattningar, roller och rädslor som är kopplade till deras förflutna.

Sedan barndomen har allt vi har gått igenom och allt som andra har sagt till oss blivit insvetsade i våra sinnen. Men vi kan modifiera detta om vi vill eftersom våra liv tillhör oss. Ingen kan förvänta sig mer från oss än vi själva. Som vuxna bestämmer vi hur vi vill leva, vilket antagligen inte går i linje med vad andra förväntar sig från oss.

Mental programmering

Från tidpunkten vi föds får vi utbildning och en kultur, och vi exponeras för olika typer av relationer. Detta lämnar utan tvekan ett avtryck på oss. På ett sätt blir vi programmerade av all den information som vi tar in. Detta bestämmer de roller som vi kommer att spela i de olika områdena i våra liv.

Mental programmering är något som vi tar emot hela tiden. Det lämnar ett djupt märke inom oss angående hur vi bör interagera med andra, vad andra personer förväntar sig från oss och hur världen fungerar. Som ett resultat av detta utvecklar vi även en uppfattning om hur vi bör hantera informationen från andra människor.

Fjärilar

Inflytandet från stereotyper och fördomar på våra roller

Sedan barndomen har vi fått en bild av oss själva och världen runt omkring oss som vi interagerar med som vuxna. Stereotyper och fördomar är generaliseringar om personer eller grupper av personer och deras egenskaper, vilket vi lär från vuxna människor runt omkring oss.

Roller är speciella förhållningssätt som beror på situationen vi befinner oss i. Men vi är dock inte riktigt säkra på vilka vi egentligen är. Anledningen till detta är att vi inte har upptäckt våra starkaste förmågor och svagheter. Av denna anledning så skulle man kunna säga att vi har vuxit upp med en låg självkänsla. Vi vet vilka vi borde vara, men inte vilka vi är eller vilka vi vill vara.

För vi känner egentligen inte oss själva. Undermedvetet väljer vi att vara de vi förväntas vara. Dessutom lägger vi mycket energi på att göra andra nöjda, att fylla den roll som vi har blivit lärda att spela sedan vi var små.

Mental omprogrammering

Det är dock möjligt att lämna de roller som vi har fått och att upptäcka vilka vi egentligen är och vilka vi vill vara. Vi bör arbeta med mental omprogrammering. Att kasta bort de vi “bör vara” och bli de vi “vill vara”.

Träd och kvinna

Detta är både en medveten och omedveten ansträngning. Det innebär att vi tittar djupt in i oss själva tills vi hittar den programmering som vi har fått sedan vi var små, men som inte längre gör oss lyckliga.

“Din största motståndare är den du vill bli.”

-Jim Taylor-

Jag har rätten att vara mig själv och välja mina roller

Att vara medveten om, att upptäcka och modifiera de roller som har förts över till dig, liksom de uppfattningar om relationerna och världen som du har fått lära känna, innebär att du måste vara dig själv. Frihet är förmågan att välja för dig själv, utan att känna dig nödgad att göra det som du har lärt dig att göra. Med andra ord, att sudda bort alla “borde” som du har lärt dig och att byta ut dessa mot “viljor”.

“Du är väldigt kraftfull om du vet hur kraftfull du är.”

-Yogi Bhajan-

Vi har alla rätten att vara oss själva och att göra det som gör oss lyckliga. Det enda sättet att vara lycklig är att ta bort det som andra vill ha från oss och istället bygga våra egna liv i enlighet med hur vi vill att de ska vara.

Ingen kan neka oss rätten att vara oss själva utom vi själva. Bara vi bör bestämma hur vi spelar våra roller som vuxna. Ingen bör kunna diktera vilka vi är utom oss själva. Ingen kan tvinga oss till något eftersom vi är fria att välja våra livs riktningar.

“Kom alltid ihåg att du inte bara har rätten att vara en individ,
du har skyldigheten att vara en.”

-Eleanor Roosevelt-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.