Din frihet slutar där min börjar

Din frihet slutar där min börjar

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Frihet är den dyrbaraste skatten som människor besitter. Det är vårt ansvar att respektera den, njuta av den och förhindra att andra stjäl den från oss. Vi har alla rätten att behålla och ta hand om den. Så hur vågar du ens tänka tanken att du har rätten att ens ta ett gram av din grannes frihet?

Om du åtnjuter din frihet får det aldrig ske på din grannes bekostnad. Tänk verkligen på detta, för varje gång du tar något som inte är ditt så skadar du din värdighet lite till.

“Frihet, Sancho, är en av de dyrbaraste gåvorna som himlen har skänkt till människan; ingen skatt som jorden håller begravd eller havet döljer kan jämföras med den; för frihet, liksom ära, kan och bör livet vågas.”

Miguel de Cervantes

Fåglar

Frihetens gåva

Frihetens gåva är något fantastiskt gott som alla människor på planeten föds med.

Men missbruk av frihet från alltför många människor kräver att vi upprättar lagar som skyddar den. Trots detta slutar det ofta med att dessa lagar bryts av samma personer som svor att upprätthålla dem.

Vi får aldrig förväxla frihetens gåva med libertinism. En person som anser sig själv vara “fri” har inte rätten att trampa på någon annan person i sagd “frihets” namn.

Därför får frihetens gåva, som ges vid födseln till alla som lever på denna planet, inte förstås på ett trivialt sätt.

Respekt måste framför allt annat vara konstant, så att vi alla kan leva tillsammans och säga att vi är fria. Frihetsbegreppet får alltså inte förstås som brist på respekt för andra.

“Jag sårar dig för att jag är fri och jag gör vad jag vill”. Hur ofta har du hört denna fras? Miljontals personer har använt den för att göra vad helst de vill, utan att inse att det i verkligheten inte är frihet de utövar, utan snarare stöld av frihet från personerna de sårar.

Tankens frihet

I verkligheten lever vi i en värld av lagar som lämnar små marginaler för människans sanna frihet.

Vi måste ha respekt för andra, och för att kunna skydda de svaga mot dem som vill trampa på deras rättigheter måste åtgärder tas för att förhindra detta agerande.

Din frihet hittar du dock inte bara i rörelsen från hit till dit. Det finns mycket mer, som vi hittar i djupet av våra hjärtan och våra själar. Man måste bara veta hur man blickar in i sig själv för att stöta på det.

Lyckligtvis har många av oss friheten att tänka, älska, drömma, känna, skapa… Trots att vi lever i ett samhälle där vi känner att vi ofta blir missförstådda så finns det mycket vi kan göra inom vår egen värld.

“Extern frihet kommer inte ges till oss förutom i den exakta utsträckning som vi har vetat hur, vid ett specifikt tillfälle, man utvecklar sin inre frihet.”

Mahatma Gandhi

Solnedgång

Endast när vi kan fokusera på oss själva och ägna oss åt övningar för autentisk självinsikt, kommer vi upptäcka den sanna friheten och alla dess meningar.

Inom dig, i din sanning, i ditt sätt att vara verklig, i din uppriktighet mot dig själv, är där du är fri i ordets striktaste mening.

Felaktig användning av ordet “frihet”

Idag använder vi ordet “frihet” på ett väldigt arbiträrt sätt. Vi talar om “frihet att besluta”, “frihet att agera”, “att kämpa för din frihet” etc.

I många fall av röstning eller val av politiska ledare ingår inte sann användning av frihet. Många av dessa fall är nämligen korrupta och beslutade i förväg.

I verkligheten är dessa ofta system som faktiskt försvagar din sanna frihet. De tillhandahåller dig med diverse sätt att vara, tänka eller tillhöra, men inte ditt sanna sätt.

Den verkliga friheten finns inom oss. Vi utövar den genom vår uppriktighet och vår dedikation åt att vara de vi verkligen är. Och det spelar ingen roll vilket land du är ifrån eller vad ditt ID-kort säger, för dessa är juridiska strukturer som inte får begränsa ditt sanna sätt att vara. Dessa är restriktioner.

Så kom alltid ihåg att din frihet slutar där min börjar. Du kan vara dig själv och njuta av livet, men du kommer aldrig kunna säga åt mig hur jag ska vara, vilken grupp jag får tillhöra eller vad jag får tänka.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.