Ibland ger vi allt men får ingen uppskattning

Ibland ger vi allt men får ingen uppskattning
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 16 augusti, 2023

Vi lever i en värld som ibland kan kännas svår. Det finns tillfällen då vi gör saker för andra människor utan att de visar oss någon uppskattning.

Ibland känner vi oss tvungna att göra något för någon, och det känns som att något förväntas av oss. Vi försöker då tillgodose detta.

Sanningen är dock att många gånger då vi väljer att göra allt för andra personer visar de inte någon uppskattning. Vi har kanske lagt ner mycket möda för att göra något, men den andre personen bryr sig inte om detta.

Flicka som behöver få uppskattning

Det viktiga med att markera vårt värde

Var och en värdesätter sig själv. Vårt enda sanna värde är det vi ger oss själva. Om du är en fri människa eller en slav beror på dig själv.

Epiktetos

Det finns personer vi gör allt för men som aldrig visar någon uppskattning; vi gör aldrig tillräckligt. Om vi slutar upp med att ge dem allt de vill ha börjar de kalla oss egoister och säger att vi inte bryr oss om dem.

Det är värt att nämna att denna typ av attityd inte alltid har att göra med egoism, utan kan även ha sin grund i brist på reella möjligheter att ge något tillbaka.

Med andra ord bör vi tänka på att vi själva kan orsaka en börda för den andre personen eftersom han eller hon känner sig oförmögen att kompensera oss. Denna känsla medför ibland att denne blir irriterad, vilket ytterligare förstärker det vi upplever som brist på uppskattning.

Det viktiga är att kunna vara återhållsam och inte ge alltför mycket till andra. Som vi tidigare har nämnt måste vi värdera oss själva och vara försiktiga med hur mycket vi ger av oss själva, speciellt om en person inte visar oss någon uppskattning.

Flicka och uggla i båt

Hur vi gör oss själva värdefulla

Gör dig av med dem som tvivlar på dig, förena dig med dem som anser dig vara värdefull, frigör dig från dem som kväver dig och älska de som ger dig stöd.

Paulo Coelho

Om vi vill vara fria bör vi frigöra oss från den egoism som omringar oss. Med andra ord; bara för att någon förväntar sig något från oss innebär inte detta att vi måste vara tillmötesgående.

Först och främst måste vi tänka på att vi inte blir bättre personer bara för att vi offrar allt. Om vi gör detta kommer vi att försämra både vår fysiska och emotionella hälsa, och det kommer vara svårt att upprätthålla livsglädjen.

Å andra sidan bör vi tänka på att de som gör oss illa med avsikt inte förtjänar oss vid sin sida eller att vi ger dem vår energi. Vi behöver inte tolerera dem; det är ok att säga adjö, och vi kommer att bli starkare i oss själva.

Det är väldigt naturligt att vi efter att ha analyserat problemet känner oss sårade. Vi bör därför tänka på att vara konstruktiva och inte skuldbelägga andra, men ej heller oss själva.

Krama och visa uppskattning

Vi behöver få uppskattning, bli respekterade och känna oss värdefulla

För att få personer som behandlar dig illa att inse detta bör du börja med mindre saker, som att vara öppen kring hur du känner. Du behöver inte vara aggressiv när du gör detta, utan helt enkelt bara vara vänlig och bestämd.

Tala i första person och börja meningarna i stil med “Det finns gånger då jag inte känner mig respekterad…” istället för “Du uppskattar inte mig”.

Med det sagt krävs det att vi uppskattar oss själva för att andra ska göra det. Detta kommer att hjälpa oss att fäkta bort personer som försöker göra oss illa eftersom vi vet vad vi tycker om och inte tycker om.

Tänk på att du alltid har rätt att bli respekterad, och du måste arbeta med dig själv så att ingen försöker ta denna rätt ifrån dig. Du är värdefull och du förtjänar respekt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Estrada, D. S. L., Vera, P. E. L., Taboada, M. M. M., & Juárez, R. S. (2020). La comunicación asertiva: una estrategia para desarrollar las relaciones interpersonales. Revista Latinoamericana de Difusión Científica2(3), 72-82.
  • Mora Ríos, K. A. (2019). La desilusión de un amor idealizado.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.