5 symtom på emotionell berusning

5 symtom på emotionell berusning

Senaste uppdateringen: 20 mars, 2024

Känner du igen tecknen på emotionell berusning? I den här artikeln går vi igenom fem av de vanligaste. Dessutom ger vi dig några tips på hur du kan förebygga detta tillstånd.

Jag känner mig sårbar, jag blir lätt arg och ibland känner jag behovet av att ställa mig upp och lämna allt. Jag går från att vara intresserad till likgiltig på en sekund; direkt när jag har motiverat mig själv att starta ett projekt blir jag helt uttråkad av det.

Mitt liv är en berg-och-dalbana som aldrig tar slut; med skratt och tårar runt varje hörn som överraskar mig när jag minst väntar mig det. Det är en stor ansträngning att hantera mina nuvarande bekymmer, förflutna orosmoment och den överväldigande osäkerhet jag känner.

Jag reagerar ofta på sätt som inte är proportionerligt till förhållandena, och jag kan inte uttrycka mina tankar och känslor tydligt, vilket har blivit väldigt problematiskt. Ännu värre är det faktum att så fort jag beslutar att jag fått nog av allt och alla blir jag överväldigad av ett djupt behov av att någon ska hålla min hand…

Låter något av detta som dig själv eller någon du känner? Det är så här någon som lider av emotionell berusning kan beskriva sina upplevelser. De flesta av oss förstår effekterna av alkoholberusning; vi vet att våra sinnen förändras. Vår förmåga att reagera försämras, vår puls saktas ner…

…men känner du till tecknen på emotionell berusning?

Om du genomgår eller har genomgått en väldigt emotionell tid i ditt liv kan du vara eller ha varit emotionellt berusad. Eftersom vi i grunden är emotionella varelser kan orsakerna för emotionell berusning variera. Men det är generellt sett resultatet av en oförmåga att avsätta nödvändig tid varje dag för att vårda vårt inre jag.

1. Emotionell berusning förändring din uppfattning

Eftersom du ser världen genom en lins av känslor lyssnar du inte på reson, på dig själv eller på andra. Att göra detta verkar som ett slöseri med tid för dig, men i verkligheten kunde detta inte var längre från sanningen.

Du utvecklar nervositet och otålighet vid konfrontation med oväntade känslor som är bortom din kontroll eftersom du inte vet huruvida du kan hantera vad som komma skall.

Huvud

2. Dina osäkerheter får övertaget

Dina osäkerheter tar över och börjar styra ditt liv. Du blir mer reaktiv och defensiv, och ditt självförtroende hamnar i botten. Alla situationer gör att du känner dig sårbar. Du må inte vara i ditt esse, men dina känslor gör allting värre genom att hindra dig från att se ditt värde och dina förmågor. Du blir mer och mer emotionellt beroende, till den punkt när du ibland tror att du inte kan göra något själv.

Kvinna med dockor

3. Du blir emotionellt blockerad

Att tillåta dina känslor att vägleda dina handlingar utan att först föra dem genom ditt mentala filter begränsar din förmåga att kommunicera och frodas. Som ett resultat av din emotionella berusning vet du ofta inte hur man svarar på situationer i livet.

Om du är emotionellt berusad tänker du inte innan du talar och kan inte få perspektiv på situationer och händelser. Konfucius sade: du ska alltid hålla huvudet kallt, hjärtat varmt och handen lång. När vi reagerar utan att tänka med “het” skalle baseras våra handlingar på känslor och impulser snarare än en djupare självkänsla.

Konstigt rum

4. Emotionell yrsel håller dig fången i skadliga beteenden

“Rädsla för att släppa taget” är vad vi kallar emotionell yrsel. Detta är rädsla i dess renaste form; kort och gott terrorn som ställer oss ansikte mot ansikte med förlustens tomhet. Det är en rädsla för smärtan att förlora vad vi älskar och svagheten som skapas av vår masochism.

Du känner dig frustrerad om du viker av från vägen du tänkt dig för ditt liv. Du oroar dig över att detta kommer orsaka en katastrof och vända upp och ner på ditt liv. Vidare känner du dig oförmögen att leva om du överger dina skadliga vanor och personer du omgett dig med, trots att du vet att de inte är bra för dig.

Fåglar

5. Du har brist på mental energi

Om du är emotionellt berusad är det troligt att det ofta känns som att du inte hör vad andra säger och att både din uppmärksamhet och ditt minne har blivit helt selektiva.

Detta blir speciellt uppenbart när du befinner dig i ett gräl. Du vrider på den andra personens ord och lyssnar bara i enlighet med din egen tro. Det slutar med att du baserar slutsatser på dina uppfattade problem och frustrationer.

Det är inte så att du inte vill delta i en mogen och sansad diskussion. Snarare att det kräver oerhörd mental energi för dig att se saker från ett perspektiv som inte är ditt eget. Du har inte kapaciteten att hantera de mest vardagliga av problem och de interaktioner som kommer med dem.

Ligger i gräset och lider av emotionell berusning

Hur förebygger man emotionell berusning?

Det är extremt viktigt att förstå att ett liv under influens av våra känslor och osäkerheter är extremt tröttsamt. Vi kan inte effektivt tolka verkligheten och vi löper större risk att säga eller göra saker som vi senare ångrar.

Med dessa saker i åtanke är det viktigt att vi inser att vi kontrolleras av våra känslor. Vi måste ge oss själva den nödvändiga tiden för att låta dem lugna sig, för att vi sedan ska kunna acceptera dem.

Att vara medveten om dessa fem symtom på emotionell berusning ger oss förmågan att snabbt identifiera dem när de dyker upp. Därmed kan vi ta oss den nödvändiga tiden att återställa vårt emotionella tillstånd och förbättra vårt välmående.

Huvudbild från Little.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.