Emotionellt resonemang – när känslor skymmer tankarna

Emotionellt resonemang – när känslor skymmer tankarna
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Emotionellt resonemang är en kognitiv process där vi kan skapa en idé eller en övertygelse baserat på hur vi mår. Det är om möjligt det vanligaste sättet för självsabotage. Om vi till exempel känner oss ledsna är det för att bara dåliga saker drabbar oss. Om vi är svartsjuka är det för att vår äkta hälft har en hemlighet. Vi föreställer oss att han kommer att vara otrogen när vi minst anar det.

Resonemang baserat på hur vi mår är någonting som vi alla gjort oftare än vi vill erkänna. Det är en fälla, ett trick i vår hjärna. Den har ibland svårt att korrekt tolka och hantera våra känslor. Likaså kommer de faktiska bevisen inte att betyda någonting. Varje rationell eller objektiv sanning ratas till förmån för “sanningen” som våra känslor har fabricerat.

“Om vårt tänkande kör fast genom skruvad symbolisk mening, ologiskt resonemang och felaktiga tolkningar, blir vi verkligt blinda och döva.”

A. Beck

Frustration tas ut på andra

På det här sättet spelar det ingen roll om vi förstår att vårt arbete och hem är två olika platser. Ibland kommer vi hem stressade, utmattade och arga. När vår partner då gör en opassande kommentar slutar det med att vi blir arga på honom eller henne. Detta på grund av alla våra negativa känslor. Vi har en tendens att tro att “alla är ute efter samma sak”  – att reta och göra oss olyckliga.

Vi kan utan tvekan finna fler exempel, varav vissa ligger på gränsen till ologisk absurditet. Till exempel någon som beslutar sig för att åka den mest attraktiva attraktionen på en nöjespark. Kort därefter får den här personen en stark övertygelse om att hon kommer att för under turen. Sedan får hon en fast och desperat idé om att fly från den här risken. Enligt hennes egen åsikt är hotet verkligt och överhängande, så hon beslutar sig för att ta av säkerhetsbältet, och försätter därmed sitt liv i verklig fara.

Emotionellt resonemang leder oss till den perfekta stormen, det absoluta kaos av förvrängda tankar där vi sällan kommer ut oskadda.

emotionellt resonemang

Emotionellt resonemang – en väldigt primitiv mekanism

Vi kan ta upp den intressanta teorin av Paul MacLean om den treeniga hjärnan. Vi kan tala om den andra hjärnan – det limbiska systemet. Den här idé formades på basen av reptilhjärnan och kontrollerar och formar vårt emotionella beteende. För många människor är det det limbiska systemet som reglerar grundprocesser såsom klassisk och operant betingning. Det är också det som ibland får oss att bete oss oresonligt eller till och med irrationellt.

Hursomhelst är det viktigt att ha i åtanke att detta inte är en solid modell för neurovetenskapen. Detta på grund av att vår hjärna faktiskt är en unik, sammanlänkad och sofistikerad struktur. Det finns inte ett specifikt område som plötsligt kan få exklusiv kontroll.

Trots detta är det onekligen så att vi tillåter våra känslor att ta kontrollen och resonera åt oss större delen av tiden. Vi faller i en primitiv fälla där kraften hos en känsla bildar en övertygelse som inte har något med verkligheten att göra.

Logik krävs för stabilitet

Vi åsidosätter vår kapacitet för analys, reflektion, introduktion och logik. Vi glömmer logiken som är nödvändig för att etablera stabila förhållanden och ha en effektiv utveckling i vilken situation det än handlar om. Emotionellt resonemang är en av hörnstenarna i den kognitiva terapin, som grundades av Aaron Beck på 70-talet. Hans teorier och tillvägagångssätt är väldigt användbara för att bättre förstå den här ohälsosamma mekanismen.

Låt oss ta en titt på dem.

Aaron Beck: dina känslor och verkligheten runt dig är inte desamma

Ibland när vi går igenom en skog vid solnedgången eller när vi står på toppen av ett berg kan vi plötsligt se en tjock ridå av rök omfamna oss. Den här röken är dock inte resultatet av en eld. Det finns ingenting som brinner. Det är bara dimma. Den enkla handlingen att framhäva den där fina balansen mellan resonemang och känsla i våra sinnen kommer otvetydigt att hjälpa oss dra mer användbara och riktiga slutsatser i våra dagliga liv

De som dras med av sina känslomässiga impulser kommer att bli kidnappade av rädsla som suddar ut och förvränger allt. Vi kommer se eldsvådor där det bara finns lugna fält. Dessutom skapar det här fenomenet vad Aaron Beck på den tiden definierade som en typ av sabotage utfört av vårt eget sinne. En typ av kognitiv förvrängning där vi tillåter oss själva att ledas exklusivt av de värsta av våra negativa känslor.

“De flesta av oss uppmärksammar inte hur vi känner. Inte heller frågar vi oss själva varifrån våra reaktioner kommer. Nästan utan att ens inse det låter vi automatiska tankar att ta full kontroll.”

Negativa mekanismer som hindrar logiskt resonemang

  • Förhalning är ett annat intressant fenomen som inträffar vid emotionellt resonemang. Om det finns något som stör eller oroar oss så skjuter vi upp det istället för att konfrontera det. Detsamma gäller en aktivitet som vi tror att vi kommer att misslyckas med. Denna kontinuerliga uppskjutning vad det gäller att ta beslut kontrolleras av en rent emotionell och instinktiv värld som söker undvika risker till varje pris, och begränsar oss till vår komfortzon.
  • Ibland måste vi lägga till en överdriven generalisering av en kort eller specifik händelse till vår förhalning. Till exempel “om personen jag gillar har avvisat mig, är det uppenbart att kärleken inte är för mig…”
  • Slutligen finns faktumet av att döma andras beteenden eller känslomässiga tillstånd efter hur vi känner oss för tillfället. Detta är ett karaktärsdrag speciellt vanligt hos människor som är vana vid att föra emotionella resonemang.
emotionellt resonemang och dess effekter

Som vi kan se, skapar vi verklig rök från eld som inte finns och som fullkomligt påverkar vår livskvalitet, våra förhållanden och vår personliga tillväxt…

Hur kan vi kämpa emot emotionellt resonemang

Kognitiv beteendeterapi som baseras på Aaron Becks tillvägagångssätt är ett bra sätt att kämpa emot den här typen av kognitiva störningar. Nedan listas några av de grundläggande strategierna att reflektera över:

  • Vi måste identifiera våra automatiska tankar. För att vara kapabla till detta måste vi komma ihåg att våra tankar har ett direkt inflytande på våra känslor. Vi måste vara kapabla att å ena sidan identifiera dem och å andra sidan kunna utvärdera dem.
  • När emotionellt resonemang råder blandas känslorna ihop med fakta. Emotionellt resonemang gör stress värre, depression djupare och ångest mer nedsänkande. Därför är det nödvändigt att vi stannar upp och reflekterar varje gång vi upplever en negativ känsla. Vi måste analysera den, kanalisera den och bryta ned den.
  • Varje gång vi dömer någon – det spelar det ingen roll hur liten bedömningen må vara – måste vi undersöka den bakomliggande känslan. Vi måste också analysera tankarna som har lett oss till den specifika idén eller uppfattningen.
  • Vi måste fråga oss själva om vi är kapabla av att se den nuvarande situationen från ett annat perspektiv. Till exempel: om vi intalar oss själva att vi är naiva för att vi litade på någon som sedan bedrog oss. Vi kan dra slutsatsen att “du kan inte lita på någon”. Vi bör istället tänka att “vi är inte naiva. Idag har vi lärt oss en viktig läxa. Vi kommer inte att göra om samma sak igen.”
emotionellt resonemang och hur det förvränger

Ta kontrollen och eliminera emotionellt resonemang

Sammanfattningsvis vet vi att det finns ett grundläggande problem med emotionellt resonemang. När vi tillåter våra känslor att förvandlas till vedertagna sanningar är det väldigt svårt att förändras. Det är svårt att lätta ankar från dessa pinade öar i sinnet. Vi är dock tvungna att ta kontroll över våra emotionella universum.

“Om vi är vad vi tror, tillåt de tankar att göra det möjligt för oss att vara fria, lyckliga och kompetenta.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.