Det limbiska systemet: vad är det och hur fungerar det?

Det limbiska systemet: vad är det och hur fungerar det?
Lorena Vara González

Skriven och verifierad av psykologen Lorena Vara González.

Senaste uppdateringen: 08 maj, 2023

Vår hjärna är en av de mest fantastiska strukturerna i kroppen. Även om det är ett av de mest studerade organen så har vi ännu inte lärt oss allt om hur den fungerar. Trots det vet vi att det finns olika system i hjärnan som har specialiserade roller för att få kroppen att fungera. Ett av de viktigaste systemen är det limbiska systemet.

Första gången det limbiska systemet diskuterades – om än på ett mindre konceptualiserat och mer primitivt sätt – var när Paul Broca döpte ett område nära tallkottkörteln. Han kallade det för området hos den “stora limbiska loben”. Därmed det nuvarande namnet på systemet eftersom det ligger i “limbo”, eller vid gränsen av andra strukturer som vi redan känner till.

Men det limbiska systemet som vi känner det idag konceptualiserades av fysiologen MacLean 1949. Han utökade den inledande konceptualiseringen av systemet som Papez påbörjade 1939, och gav det sitt nuvarande namn.

MacLean utökade även antalet strukturer som utgör det limbiska systemet. Han ansåg att utvecklingen av cerebrala cortex var precis lika viktigt i evolutionen som utvecklingen av vår emotionella hjärna.

“Lycka är ett mentalt tillstånd som aktiveras av det limbiska systemet.”

-Antonio Damasio-

Av denna anledning är det limbiska systemet känt som den emotionella hjärnan. Men är denna term verkligen helt korrekt? Vilka är beståndsdelarna av detta system? Gör det något speciellt viktigt? Om du fortsätter läsa kommer du finna svaren på dessa frågor!

Delar i det limbiska systemet

Vilka är de huvudsakliga strukturerna i det limbiska systemet?

Det limbiska systemet består av många hjärnstrukturer, alla sammankopplade. Detta gör det svårt att slå fast just vilka strukturer som utgör det och den konkreta funktionen hos varje struktur. Men studier menar att strukturerna som utgör det limbiska systemet och deras funktioner är följande:

Hypotalamus

Denna struktur ligger vid basen av hjärnan, nedanför talamus. Mer specifikt ligger den på båda sidor av den ventrala delen av den tredje ventrikeln, eller mot hjärnans mitt.

Det är en liten hjärnstruktur som består av många kärnor och fibrer som är viktiga för vår överlevnad. Varför? För att de ansvarar för vårt autonoma nervsystem och endokrina system. De organiserar även de viktigaste beteendena kopplade till artens överlevnad: kamp, flykt, födointag och fortplantning.

En av de viktigaste strukturerna i hypotalamus när det kommer till det limbiska systemets funktion är vårtkropparna. Vårtkropparna är utbuktningar av ögonkroppen i hjärnan, vid den bakre änden av hypotalamus.

De innehåller flera hypotalamiska kärnor och ansvarar för mottagning av impulser från amygdala och hippocampus. De vidarebefordrar dessutom dessa impulser till talamus. Därför är de ett viktigt instrument för att motta och förmedla information.

Hippocampus

Hippocampus är en struktur vid framdelen av hjärnan vid temporalloben som är formad som en sjöhäst. Det är ett av de äldsta områdena i den mänskliga hjärnan. Därför är det den huvudsakliga struktur som är kopplad till hypotalamus, och spelar en viktig roll för reglering av grundläggande överlevnadsprocesser.

Vidare är hippocampus så viktig att vi utan den inte skulle ha någon identitet. Detta eftersom det är en viktig del av vad som får vårt minne att fungera.

Den styr främst över avlägset minne, vilket är vad som låter oss minnas saker som skett i det förflutna. Den konfigurerar därmed den del av vår personlighet som baseras på våra erfarenheter. Vidare är hippocampus väldigt viktig för att lära sig nya saker.

När det kommer till dess koppling till det limbiska systemet är hippocampus den huvudsakliga strukturen för emotionellt minne. Det innebär att varje händelse vi genomgått eller känt filtreras genom just hippocampus.

Tillsammans med hypotalamus låter den oss sedan minnas inte bara vad vi upplevde, utan känslorna som associeras med detta.

Amygdala

Amygdala ligger i den laterala ventrikeln i temporalloben. Det innebär att den är en del av den så kallade “djupa hjärnan”. Det är här grundläggande känslor och överlevnadsinstinkter finns.

Den består av tre huvudsakliga kärnor: basolaterala kärnan, centrala kärnan och kortikomediala kärnan.

Dess huvudsakliga funktion är att integrera känslor med rätt svar, fysiologiskt och beteendemässigt. Dess kopplingar producerar inte bara emotionella reaktioner, utan möjliggör även hämmande av beteenden tack vare sin koppling till frontalloben.

Detta kallas för emotionell kidnappning eller “kapning av amygdala”.

Inom det limbiska systemet är amygdala kaptenen över våra känslor. Och inte bara det, för i samarbete med hippocampus genererar den även emotionella minnen. Tillsammans med hypotalamus impregnerar den sedan våra grundläggande processer med emotionell färg.

Den kan till exempel associera ångest eller negativa känslor med mat, sömn eller sexuellt beteende.

Nervkopplingar i hjärnan

Fornix

Fornix är en samling axoner i form av ett valv som sammankopplar hippocampus med andra hjärnområden. Det spelar en roll i det limbiska systemet och sammankopplar vårtkropparna med hippocampus.

Därför är detta valv den huvudsakliga struktur som ansvarar för att förmedla information mellan de viktigaste strukturerna i det limbiska systemet.

Limbiska cortex

Limbiska cortex i mediala temporalloben i hjärnan är nära kopplad till minnet. Mer specifikt konsolidering och hämtning av deklarativa minnen: både episodiska och semantiska. Vidare spelar den likt fornix en viktig roll i att skicka information mellan hjärnstrukturer.

Andra strukturer som associeras med det limbiska systemet

Som vi sagt tidigare är inte alla neurologer och neuropsykologer överens om det limbiska systemets sammansättning, eftersom dess funktioner är så komplexa. Därför kan även vissa experter inkludera följande strukturer i förklaringen av dess funktion:

  • Gördelvindlingen: tillhandahåller en väg från talamus till hippocampus och associeras med luktminne och smärtminne.
  • Septala regionen: deltar i hämningen av det limbiska systemet och alarmnivåerna när selektiv uppmärksamhet kräver det. Det verkar även ingripa för att relatera minne, motivation, känsla och vakenhet genom att modulera njutbara känslor och externa aktiveringstillstånd.
  • Ventrala tegmentområdet: anses vara ett av flera belöningscentrum, vilket påverkar regleringen av njutning och beroenden.
  • Prefrontala cortex: detta är den rationella delen av hjärnan som skiljer oss från djur. I det limbiska systemet är dess jobb att tysta eller stoppa emotionella “impulser” som kommer från det. Det är strukturen som har hand om att kontrollera våra impulser och utvecklas senare än andra hjärnstrukturer.
Hjärna och hjärta

Är det limbiska systemet en rationell hjärna?

Enligt många författare är det helt korrekt att använda termen “emotionell hjärna” för att beskriva det limbiska systemet eftersom dess huvudsakliga funktion är emotionell reglering. Historiskt sett har faktiskt den huvudsakliga funktionen hos detta system varit att hantera känslor.

I dagsläget ser man dock på teorin att detta system endast hanterar känslor som reduktionistiskt. Detta eftersom forskare har upptäckt många andra strukturer och funktioner som inkluderas i det limbiska systemet.

Vi tror nu att det även påverkar motivation, inlärning och minne. När man tänker på detta system måste man därför gå bortom bilden av en simpel emotionell hjärna.

Är det limbiska systemet verkligen viktigt för vår överlevnad?

Som vi har sett ansvarar detta system för många olika funktioner. Detta inkluderar sådana som är vitala för vår överlevnad, speciellt när det kommer till hypotalamus. Vi skulle inte överleva utan det.

Här kommer några sjukdomar som kan uppstå om strukturerna i detta system skadas:

  • Alzheimers: produceras av en försämring av olika hjärnstrukturer, speciellt hippocampus. Orsakar progressiv minnesförlust bland andra symptom.
  • Klüver-Bucy-syndrom: involverar amygdala och temporala lober bilateralt. Det producerar agnosi, eller brist på visuell igenkänning, hypersexualitet och hyperfagi, bland andra symptom.
  • Amnesi: i huvudsak anterograd på grund av hippocampus involvering.
  • Alexitymi: karaktäriseras av en oförmåga att uttrycka och känna igen känslor, både ens egna och andras.

Dessa och många andra sjukdomar illustrerar vikten av det limbiska systemet. Vi kan se hur det påverkar vårt beteende, från minnet till aspekter så pass grundläggande som hunger. Det limbiska systemet är av yttersta vikt för vår hjärna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.