Vad händer vid en kapning av amygdalan?

Vad händer vid en kapning av amygdalan?

Senaste uppdateringen: 11 oktober, 2021

Har du någonsin känt dig hopplöst dragen av en väldigt kraftfull känsla som fick dig att tappa kontrollen? Har du någonsin låtit dig dras med och sagt saker som du senare ångrade? Eller har du någonsin känt att det fanns en viss känsla som kontrollerade din hjärna, och inte du själv? Om du har svarat ja på några av dessa frågor så innebär det att du har upplevt en kapning av amygdalan.

Kapning av amygdalan är en term som myntades av psykologen Daniel Goleman för att kunna förklara denna typ av okontrollerbara reaktion. Goleman, som är en expert inom emotionell intelligens, berättar för oss att hemligheten till att bli irrationell har att göra med en tillfällig brist på emotionell kontroll. Detta uppstår då amygdalan tar över vår hjärna.

“Intensiva negativa känslor absorberar individens fulla uppmärksamhet, och blir ett hinder för försök att göra andra saker.”

-Daniel Goleman-

Vad är amygdalan?

Amygdalan är en subkortisk struktur i den inre delen av den mediala temporära loben. Den tenderar att vara enkel att känna igen p.g.a. att den är formad som en mandel. Tillsammans med hippocampus, hypotalamus och orbitofrontala hjärnbarken formar de en del av den emotionella hjärnan eller det limbiska systemet.

Det limbiska systemet reglerar fysiologiska svar vid vissa stimuli. Med andra ord, alla dess strukturer är essentiella för den emotionella kontrollen av människans beteende. Men vad som får amygdalan att stå ut inom det limbiska systemet är att den är nyckeln till vår överlevnad. Anledningen till detta är att dess huvudfunktion är att integrera känslor inom de svarsmönster som korresponderar med dem, oavsett om det är på en fysiologisk nivå eller beteendenivå.

Det viktigaste för att förstå dess förmåga att utföra en emotionell kapning är att förstå att amygdalan inte bara producerar en emotionell reaktion. Istället, p.g.a. dess länk till den frontala loben, motverkar den vissa beteenden.

Hur går kapning av amygdalan till?

Hur uppstår en kapning av amygdalan?

En kapning av amygdalan är ett direkt och oproportionerligt svar på det stimuli som har orsakat det. Anledningen till detta är att detta stimuli upplevs som ett hot för ens emotionella stabilitet. Detta produceras då amygdalan motverkar aktiveringen av andra områden i hjärnan, speciellt hjärnbarken. Den dominerar individens beteende. Den stänger även av det område i hjärnan som gör oss mer rationella, mer mänskliga.

Det främre området av hjärnbarken som motverkas under kapningen är det som är ansvarigt för vårt logiska tänkande och planering av handlingar. Amygdalan utgör istället en del av de mest primitiva delarna av hjärnan. Det är den som reglerar våra känslor. Vårt logiska tänkande är därför underordnat våra känslor.

“Du måste komma ihåg att impulser är känslornas fordon och fröet av varje impuls är en expansiv känsla som försöker uttrycka sig själv genom handling.”

-Daniel Goleman-

Hur är kapning av amygdalan logisk?

Det kan verka lite konstigt att den mest utvecklade delen av vår hjärna, hjärnbarken, kan bli dominerad av en struktur som är så primitiv som amygdalan. Men det är logiskt om du ser på det från ett evolutionärt perspektiv. För tusentals år sedan handlade allt om överlevnad.

När vi exempelvis jagade i djungeln kunde vi plötsligt stå framför ett lejon. Vår amygdala avaktiverade resten av våra cerebrala funktioner, för det var inte dags att stanna och tänka på faran. Det var inte heller dags för matsmältning eller ägglossning. Det var istället dags att fly.

Men i den moderna världen, när det förekommer något som stressar oss, blir vi kapade av vår amygdala även om det inte hotar vår överlevnad. Detta kan exempelvis röra sig om en trafikstockning. Detta fyller hela vår kropp med adrenalin och kortisol. Dessa hormoner förändrar vår kropp under ca 4 timmar.

Efter en intensiv känsla skapad av ett sådant stimuli tenderar vi att känna av en s.k. “emotionell baksmälla” under en stund. Denna baksmälla uppstår p.g.a. de hormoner som fortfarande cirkulerar i vårt system och som gör att obehaget varar mycket längre.

Balans

Vad kan vi göra i dessa situationer?

Du kanske har hört det gamla rådet, “När du är arg, räkna till tio. Men om du verkligen är arg, räkna till tusen”. Detta är en väldigt intelligent strategi, för när du börjar räkna så kommer du att aktivera hjärnbarken. Detta är den frontala och logiska delen av din hjärna som, vilket vi tidigare nämnt, motverkas under emotionella kapningar.

Så om du börjar att räkna när en intensiv känsla som är orsakad av stress uppstår, så kan du distansera dig själv från den. Du kan ge dig själv utrymme och förstå vad som händer. Du kan som tur är börja använda den logiska delen av din hjärna. Detta kommer att hjälpa dig att undvika de impulsiva svaren som produceras under denna kapning.

En annan strategi som fungerar är att medvetet fokusera sig på andningen, det som används inom mindfulness. När din uppmärksamhet är fokuserad på din andning, för du dig själv tillbaka till nuet. Varje gång du tar in luft kommer du att hålla dig själv lugn. Du kommer därför att aktivera ditt parasympatiska nervsystem, som motverkar det sympatetiska. Det är det som aktiveras under den emotionella kapningen.

Du behöver definitivt fly undan en kapning när den aktiveras av en viktig stressfaktor. För att fly måste du få lite distans mellan det som hände och nuet. Det rekommenderas att du utför aktiviteter som kommer att aktivera den logiska delen av din hjärna. Andra aktiviteter, som mindfulness, är rekommenderade för att hjälpa dig att fokusera på nuet. Dessa lär dig också nya sätt att uppleva den känsla som du känner.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.