5 hälsosamma beteenden du förmodligen tror är negativa

5 hälsosamma beteenden du förmodligen tror är negativa

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Dagens samhälle ger oss vissa riktlinjer kring vad som är korrekta och hälsosamma beteenden. Från barndomen berättar våra familjer, skolor och lärare för oss hur vi bör agera. Vi instrueras i vad vi bör göra och vad vi inte bör göra. De berättar hur vi ska och inte ska behandla andra.

I slutänden lär vi oss en serie normer för att kunna relatera till andra och accepteras i samhället. Om vi inte accepterar och följer dessa normer kommer vi inte accepteras. Det är en enkel och rättfram process.

“Jag var alltid en rebell… Men å andra sidan ville jag bli älskad och accepterad, och inte bara en musiker, poet, galning och stortrut. Men jag kan inte vara vad jag inte är.”

-John Lennon-

Att hålla vissa känslor inne på allmän plats, att kontrollera våra reaktioner… dessa är saker vi har internaliserat för att kunna vara i linje med beteendet hos någon annan som är accepterad. Men vad sker om allt vi undertrycker är positivt snarare än negativt?

En av anledningarna till att hålla inne och undertrycka vissa känslor och beteenden, såsom att gråta, är för att det anses demonstrera svaghet och sårbarhet. Men tänk om så egentligen inte är fallet? Tänk om samhället har fel?

Idag ska vi visa hur vissa typer av beteenden som vi anser vara negativa faktiskt kan vara hälsosamma beteenden. Vi ska lära oss att se dessa typer av beteenden från ett annorlunda perspektiv. Vi kanske till och med bevisar att det inte är bra att fortsätta undertrycka dem. Är du redo att upptäcka dem och ändra ditt perspektiv?

1. Att uttrycka vrede är faktiskt ett av våra hälsosamma beteenden

Ödlekvinna med ödla

Vrede är mycket mer än att bara känna sig arg. När vi känner vrede så känns det som om vi ska explodera, om vi inte redan gjort det. Att explodera på det sättet är inte ett socialt accepterat beteende, och uttrycker vi vrede kan vi uppfattas negativt.

Men är det bättre att undertrycka den? Om vi gör det kommer det bli som en tryckkokare. Förr eller senare kommer omständigheterna flöda över och allt explodera. Vi kommer i slutänden inte kunna kontrollera vår vrede, och vi kanske förlorar kontrollen över allt.

Detta kan vara väldigt skadligt i det långa loppet. Att bygga på oss vrede kan få känslor såsom bortstötning, hat och förbittring att samlas på hög. Vi bör aldrig ignorera eller samla på oss vrede. Att uttrycka den kommer hjälpa till att frigöra oss från denna känsla. Ej uttryckt kan den bara orsaka mer skada och erbjuder inget fördelaktigt.

En studie som utfördes vid Utrechts universitet visade att när personer känner vrede och uttrycker det så är de mer kapabla att uppnå sina mål, och till och med växa till att bli mer konsekventa och starkare personer.

2. Jag känner mig vilsen!

Finns det någon som inte känt sig vilsen i livet åtminstone en gång? Under vissa stunder av våra liv har vi alla känt som om vi helt enkelt inte visste hur vi skulle agera, vad vi skulle göra eller hur vi skulle bete oss. Detta är helt normalt, men det är en känsla vi generellt sett inte accepterar. Vi är rädda för att känna oss vilsna, och det kan orsaka stor ångest. Vi känner att vi förlorar tid och tappar kontrollen över allt.

Detta kan dock inte vara mer felaktigt. Att känna oss lite vilsna kommer bara hjälpa oss att uppmärksamma vad vi har runt oss. Våra sinnen kommer vara mer alerta och vi kommer lyssna på våra känslor på ett djupare och mer effektivt sätt. Vi kommer kunna observera oss själva och våra omgivningar, och detta kommer hjälpa oss att finna vår sanna väg.

Ibland är det nödvändigt att gå vilse i sig själv för att finna sig själv.

Flyger med paraply och fokuserar på hälsosamma beteenden

3. Att gråta tillhör våra mest hälsosamma beteenden

Att gråta är något som vi i takt med att vi blir äldre lär oss att kontrollera. När vi är små barn gråter vi över småsaker. När vi är vuxna anses det dock vara ett omoget beteende. Därför har vi lärt oss hur man undertrycker tårar som, när de fälls inför andra, kan sätta oss i en obekväm situation. Vi är sårbara och framstår som svaga och ömtåliga personer.

Men att gråta är väldigt fördelaktigt och ett av de hälsosamma beteenden vi verkligen bör anamma. Det kan lindra alla känslor som åsamkar oss smärta, som får oss att lida, som verkar oändliga och överväldigande. Är det inte sant att vi vanligtvis mår bättre efter att ha gråtit en stund? Detta eftersom gråten har förmågan att befria, och det är något vi inte kan ignorera eller leva utan.

Om du måste gråta, gråt. Släpp ut all din frustration, smärta och andra känslor du känner, och återfå känslan av inre balans.

4. Att slå dövörat till

Att lära sig att lyssna kan vara väldigt svårt. Många personer tror faktiskt att de är bra lyssnare, men andra håller vanligtvis inte med. Det är sant att det är bra att lyssna, men det behöver inte alltid vara fallet. Vad menar vi mer exakt med det? Om vi inte lyssnar på vissa åsikter eller viss kritik så slipper vi känna oss tvingade eller pressade att agera på ett eller annat sätt.

Ibland oroar vi oss för mycket över vad andra personer tänker eller säger om oss. När detta sker förlorar vi den del av oss själva som är mest genuin. Att lära oss att lyssna, men även att slå dövörat till sådant som egentligen inte gagnar oss, kan därför vara ett mycket positivt beteende.

För valet att inte lyssna betyder inte att man ignorerar eller stänger andra ute i en grupp. Att på detta sätt inte lyssna betyder helt enkelt att man är klok. Det betyder att man känner till sina gränser och att vi aldrig bör känna oss pressade av andra människors ord.

5. Oförmåga att anpassa sig

Bevingad flicka på cykel

Att anpassa oss efter omständigheter och situationer är något som förväntas av oss som människor. Men tänk om vi inte kan anpassa oss, oavsett hur mycket vi försöker? Kanske känner vi att vi inte passar in i vår arbetsmiljö eller i vissa sociala sammanhang… Om så är fallet, varför spelar det någon roll?! Vi måste lära oss att ta avstånd från dessa typer av situationer. Vi kan söka bortom dem för att finna en plats vi verkligen känner oss hemma på.

Det finns ingen anledning till att anpassa sig efter allt. Denna typ av beteende kommer endast få oss att lägga större vikt vid vår “komfortzon”. Det hindrar oss från att utforska nya möjligheter där vi kan känna oss mer uppfyllda.

“Endast dårar anpassar sig efter livet; de som är visa försöker anpassa livet efter sig själva.”

-George Bernard Shaw-

Reflektera över dessa fem typer av hälsosamma beteenden som verkar negativa, men som faktiskt kan ha positiva effekter. Lär dig hur man uttrycker dem som man borde, men släpp aldrig kontrollen över dem. Allt i måttlighet är hälsosamt. Det är även hälsosamt och viktigt att ifrågasätta våra övertygelser om vad som är socialt acceptabelt och att överväga att samhället kanske faktiskt har fel.

Bilder av Michael Cheval, Vladimir Kush och Nicoletta Ceccoli.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.