Att lida av ångest: Vad det är, symptom och behandlingar

Att lida av ångest: Vad det är, symptom och behandlingar

Senaste uppdateringen: 05 april, 2024

En av de obehagligaste känslorna som människor kan lida av är ångest. Nivån av obehag beror på styrkan hos känslan och sammanhanget den uppstår i.

Generellt stör ångesten det dagliga livet, men ibland är det omöjligt för de drabbade att utföra sakerna de normalt sett måste göra under en dag.

I denna artikel ska vi försöka förklara de grundläggande aspekterna av ångest, och om du identifierar dig med någon av dem kan det vara en god idé att söka professionell hjälp från en klinisk psykolog som specialiserar sig på detta område.

Vad innebär det att lida av ångest?

Ångestsjukdomar är de vanligaste psykologiska åkommorna bland befolkningen. Eftersom det är en väldigt bred term är det bra att veta hur man skiljer mellan de olika sätten som den visar sig på. För att göra det ska vi nu förklara skillnaden mellan panik, rädsla och fobier.

Ångest är en känslomässig reaktion som involverar känslor av stress, farhågor, nervositet och oro som aktiverar det autonoma nervsystemet. Panik är samma känsla, men med främst fysiska symptom, medan ångest främst handlar om psykologiska symptom.

Rädsla är associerat med identifierbar, extern stimulans, men ångest dyker upp utan ett igenkännbart, externt hot. Fobier är oproportionerlig rädsla som vanligtvis resulterar i irrationella undvikande beteenden.

Ångest är anteciperande, vilket gör det till en väldigt obehaglig och inkräktande känsla. Dess natur är kognitiv och den riktas mot framtiden, vilket betyder att den kan dyka upp när som helst.

Utöver personens egna kognitiva natur finns det ett element av inlärning som är konduktiv för dess uppkomst. Vidare finns det en biologisk komponent; hyperaktivitet i locus coeruleus, en obalans i neurotransmittorn GABA samt skillnader i de neurologiska nätverken mellan talamus och amygdala har alla observerats hos personer som lider av ångest.

Speglade kvinnor

Hur fungerar det?

Ångest är inte ett förenat system, utan utgörs snarare av ett trippelt systemsvar: det subjektiva systemet, det fysiologiska systemet och det motoriska systemet. Samtliga kan inträffa samtidigt, eller var och en för sig.

Folk upplever vanligtvis obehagliga tankar (subjektiva systemet) samt ojämn hjärtrytm, utvidgning av pupillerna och skakningar (fysiologiska systemet). De känner även av det i sitt ansiktsuttryck, sina gester och sätt att undvika (motoriska systemet).

Symptom på ångest

Ångest är i grunden karaktäriserat av två vanliga, dominerande känslor hos personerna som lider av det:

  • Hjälplöshet: att känna av en total brist på kontroll, som om du inte kan göra något för att undvika överhängande, obehagliga händelser – interna såväl som externa.
  • Osäkerhet: att känna som om du inte vet vad som kommer hända i framtiden, vilket är förvirrande och orsakar elände och psykologisk oro.

Det har många symptom gemensamt med depression, men det finns även en stor mängd andra symptom som skiljer de två. Några av de vanligaste symptomen som det delar med depression karaktäriseras av hög negativ påverkan. Dessa inkluderar oro, låg koncentration, irritabilitet, sömnlöshet, psykomotorisk agitation, gråt, känslor av underlägsenhet, skuld och låg självkänsla.

Symptomen som är mer specifika för ångest är rädsla, panik, nervositet, undvikande, instabilitet, hypervaksamhet, uppfattning om hot eller fara, hög aktivitet i det sympatiska nervsystemet etc.

Under ångestens paraply finns det många olika syndrom som beror på symptomens organisation. Dessa inkluderar bland annat agorafobi, panikattacker, specifika fobier, social fobi, generaliserat ångestsyndrom och selektiv mutism.

Smältande ansikten

Ingen ska behöva lida av ångest, det finns bra behandlingar

Det finns många möjliga behandlingar beroende på typen av ångestsjukdom du lider av, men vissa har visat sig vara effektivare än andra. Allt beror på specialisten du träffar och vilken behandling som är bäst för dig.

För generaliserat ångestsyndrom är den vanligaste behandlingen kognitiv beteendeterapi, som inkluderar avslappning, kognitiv terapi, utsättning och förebyggande av återfall. Läkemedel är också en effektiv behandling, medan hypnos befinner sig på det experimentella stadiet.

För andra vanliga åkommor, såsom fobier, är den främsta behandlingen utsättning. För social fobi är den rekommenderade behandlingen kognitiv beteendeterapi tillsammans med kognitiv omstrukturering samt träning i sociala färdigheter.

I syfte att konfrontera din ångest måste du först lära känna den, lära känna dig själv och leta efter ett proffs som kan hjälpa dig kontrollera den, för det finns många olika behandlingar som kan justeras för att passa personen och typen av ångest. Om den behandlas korrekt bör behandlingen inte möta mycket motstånd.

Bilder av Patricia Ariel.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.