Syftet med mänskliga beteenden

Vad motiverar vårt beteende? Vilka tekniker kan vi använda för att analysera och förstå vårt beteende? Och hur kan noggrann beteendeanalys hjälpa oss? Vi svarar på alla dessa frågor och mer i den här artikeln.
Syftet med mänskliga beteenden
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Har du någonsin funderat på varför vi agerar som vi gör? Ett av de många, och kanske bland de viktigaste, målen inom psykologin är att avslöja svaret på denna fråga. Således ska vi idag försöka identifiera och definiera det verkliga syftet med mänskliga beteenden.

För att göra detta kommer vi att diskutera grundläggande mänskliga behov, motivationer och hur vi kan ta tillbaka kontrollen när känslor överväldigar oss och instinkten börjar ta över.

Man kan inte välja klokt under ett liv om man inte vågar lyssna på sig själv, sitt eget jag, vid varje ögonblick av livet.

-Abraham Maslow-

En osäker kille tänker

Grundläggande mänskliga behov och syftet med mänskliga beteenden

Inom psykologins värld finns det en rad olika modeller och teorier som syftar till att förstå mänskliga behov. Den kanske mest kända är Abraham Maslows, en amerikansk psykolog som tog fram en femgradig hierarkisk modell över mänskliga behov, ofta avbildad som en pyramid. Han menade att för att tillgodose en viss uppsättning behov måste du först tillfredsställa de som finns på nivån nedanför.

Enligt Maslow är denna pyramid uppbyggd på följande vis:

 • Fysiologiska behov – inkluderar saker som mat, vatten, luft, sömn, vila och sex.
 • Trygghetsbehov – gäller vårt fysiska välbefinnande, jobb, familj, hälsa, privat egendom osv.
 • Behov av kärlek – är relaterat till vänskap, tillgivenhet, familj och sexuell intimitet.
 • Självhävdelsebehov – behandlar förtroende, självidentifiering, respekt och framgång.
 • Självförverkligande behov – såsom moral, spontanitet, kreativitet, självuppfyllelse och problemlösning.

I linje med denna teori kan syftet med mänskliga beteenden motiveras av våra grundläggande behov. Till exempel, om våra trygghetsbehov inte uppfylls, kommer vårt beteende att syfta till att hitta sätt att tillgodose dem. Samtidigt skulle vi också vara motiverade av vår nivå av fysiologiska behov.

Vi delar alla de mest grundläggande behoven, som utgör basen för pyramiden. Dessa fungerar som huvudsyftet med våra beteenden. Med andra ord är behovens drivkrafter och syftet med mänskliga beteenden nära kopplade till varandra.

Motivation och syftet med mänskliga beteenden

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien definierar motivation som ett ”inre behov som ligger bakom visst (potentiellt) beteende”. Bland andra faktorer är vårt beteende beroende av motivation. Detta kan vara en inneboende motivation, något som driver oss att agera för personligt nöje; eller en yttre, som drivs av externa incitament.

Förutom inneboende och yttre motivation finns det också flera andra typer, såsom:

 • Prestationsmotivation – vilket drivs av behovet av att prestera och en strävan efter perfektion.
 • Samhörighetsmotivation – vilket är relaterat till behovet av att vara en del av en grupp och att ha nära kontakt med andra människor.
 • Maktmotivation – vilket kommer från en vilja att påverka och kontrollera andra, samt en önskan att uppnå erkännande från andra.

Som du kan se finns det flera olika källor till motivation. Dessa kan variera beroende på hur medvetna vi är om det nära förhållandet mellan våra behov och våra handlingar. I vissa fall kan detta förhållande också påverkas av vår kultur och vår familj.

Även om många av oss delar samma källor till motivation är det också beroende på individen. Dessutom är inte alla fullt medvetna om vilka våra behov egentligen är. Som ett resultat kan vi agera för att tillgodose ett behov som vi inte medvetet har identifierat.

Det betyder att vi vid många tillfällen ofta kämpar för att hitta motivationen bakom våra handlingar. Vid andra tillfällen identifierar vi dem men ljuger om dem eller döljer dem för andra.

En kvinna som går barfota nerför en stig

Hur man undviker att bli styrd av sina tankar, känslor och vanor

När vi inte är helt medvetna om våra behov är det lättare för oss att känna oss vilsna, utan kontroll eller som om vi blir styrda av någon högre makt. Då vi till exempel blir styrda av känslor som rädsla eller skam är syftet med vårt beteende ofta undvikande. När vi låter känslor som ilska eller glädje styra oss så väljer vi ofta att agera.

Detsamma gäller våra impulser och vanor. Det betyder att när vi låter våra tankar omedelbart översättas till handling, eller om vi agerar uteslutande av vana snarare än logik, blir det svårare för oss att förstå vad vi verkligen vill.

Lösningar

För att säkerställa att dessa faktorer inte påverkar vårt beteende måste vi öka vår medvetenhet. För att göra detta måste vi:

 • Leva i nuet – kan hjälpa oss att känna oss mer kopplade till oss själva, vilket gör det lättare för oss att komma med nya och bättre lösningar.
 • Meditation – hjälper med reflektion och analys.
 • Till vem eller vad syftar ditt beteende? Att ställa dig själv denna fråga tvingar dig att fokusera mer på handlingar och beteenden som du annars skulle utföra automatiskt och utan att tänka. Detta hjälper dig att ta tillbaka kontrollen över ditt liv.

Du bör också försöka vara mer uppmärksam på ditt välbefinnande och ägna dig mer åt din mentala, fysiska och sociala hälsa. Detta hjälper dig att bli mer medveten om dina behov.

Du kan också prova att utöva meditation. Enligt olika studier kan dessa tekniker hjälpa en med att undvika att ge efter för irrationella beteenden.

Sammanfattningsvis finns det ett antal olika faktorer som bestämmer syftet med vårt beteende. Vi är alla olika. Men när vi försöker förstå varför vi agerar som vi gör blir det mycket lättare att förstå detta syfte. Detta i sin tur gör att vi kan återfå kontrollen över våra liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Kudesia, R.S. (2019). Mindfulness as metacognitive practice. Academy of Management Review, 44 (2). 405-423.

 • Maslow, A. (2014). A theory of Human Motivation. Floyd VA:Sublime Books.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.