Meditationstekniker för nybörjare

I den här artikeln kommer vi dela med oss av några tekniker för de som precis har börjat meditera. Meditation har positiva effekter på både ditt humör och din fysiska hälsa, så det är värt att prova.
Meditationstekniker för nybörjare
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Idag kommer vi ta upp några meditationstekniker för nybörjare som kommer hjälpa dig att slå ut på din meditationsfärd.

Meditation har blivit ganska populärt. Då folk lär sig om fördelarna med daglig meditation så blir de allt mer intresserade av att integrera meditationen i sina dagliga liv.

Det finns många fördelar med att dagligen praktisera meditation. Detta kan hjälpa dig att reducera och hantera stress, förbättra din koncentration och öka din självmedvetenhet.

Många personer använder meditation som ett sätt att utveckla hälsosamma vanor, se positivt på livet eller få självdisciplin.

Detta kan också hjälpa dig att få bättre sömnbalans och öka toleransen mot smärta.

Som du kan se så medför det fantastiska fördelar för din mentala och fysiska hälsa att praktisera meditation varje dag. Det finns mycket information om meditation, men det kan vara svårt att veta var man ska börja.

Vi vill dela med oss av dessa meditationstekniker för nybörjare för att du ska bli mer motiverad att inkludera dem i din dagliga rutin.

Meditationens grunder

Alla meditationstekniker försöker lugna sinne så att de dagliga händelserna inte upptar all din koncentration.

De fokuserar sig allihopa på nuet. Under meditationen så bör du uppleva tillfället utan att känna att dig fångad. Du bör låta varje ögonblick gå så att du kan känna dig fri att uppleva nästa.

Tanken är att man ska sluta tänka alltför mycket på det förflutna eller på framtiden.

Alla meditationstekniker, oavsett om de är för nybörjare eller mer avancerade, ökar aktiviteten i de delar av hjärnan som har att göra med positiva tankar och känslor.

Studier har också visat att det kan ha positiva effekter på hjärnan på lång sikt att regelbundet utöva meditation.

Kvinna som mediterar på matta.

Meditationstekniker för nybörjare

Meditationstekniker delas generellt upp i två huvudkategorier: de som baseras på koncentration och de som inte gör det. Koncentrationsbaserade tekniker handlar om att fokusera sig på en fixerad punkt utanför en själv.

Den andra kategorin fokuserar sig på saker som andning eller kroppens interna tillstånd för att hjälpa en att meditera. Trots dessa skillnader så finns det tekniker som överlappar.

Låt oss titta på några av de mest grundläggande alternativen för daglig meditationspraktik.

Grundläggande meditationstekniker

Det viktiga när det gäller att släppa tankarna är att se sig själv som en enkel observatör av de saker som dyker upp i huvudet. Du observerar dem då de anländer och du släpper lös dem.

Tänk dig att dina tankar är som moln som rör sig över himlen. Bara titta på dem utan att beblanda dig med dem på något sätt.

Börja med att sitta i en bekväm ställning. Försök att tysta ditt sinne utan att tvinga det. Försök att inte låta dina tankar ta över.

När du börjar så kommer du inse att det inte är lätt. Men om du fortsätter öva så kommer du bli förvånad över hur snabbt du ser skillnad.

Fokuserade meditationstekniker

Nybörjare bör börja med sin andning. För många personer så är detta mycket enklare än att koncentrera sig på ingenting alls, även om idén kan verka likartad.

Tanken är att man ska stanna kvar i nuet och undvika att bli fångad av sina tankar.

Då man försöker fokusera på andningen så kan det vara till hjälp om man fokuserar på något externt. Det kan hjälpa med uppmärksamheten om man tittar på ett ljus eller en statyett.

Det kan också vara användbart med något som fokuserar ens hörsel, som att lyssna på vågor.

Mindfulnesstekniker och meditationstekniker för nybörjare

Dessa tekniker är väldigt effektiva, men de är inte alltid lätta att bemästra. Mindfulness innebär att man stannar kvar i nuet och att man inte försöker projicera mot det förgångna eller framtiden.

Mindfulness är betydligt enklare att förklara än att utföra.

Ett sätt att praktisera mindfulness är att fokusera sina känslor på den del av kroppen där man känner av dem. Tanken är att man ska försöka reda ut varför man känner på ett visst sätt.

Man bör uppleva känslorna i kroppen som om de vore vattendroppar som regnade ned på kroppen.

Aktivitetsbaserade tekniker

Vissa exempel på aktivitetsbaserade tekniker är aktiviteter som målning, trädgårdsarbete, yoga eller någon annan aktivitet som kräver koncentration.

Detta är en typ av mindfulness som innebär att man använder aktiviteter för att förstärka koncentrationen. Denna typ av meditation är relaterad till flödesteorin eller “att vara i zonen”.

Denna typ av praktik är jättebra för att lugna sinnet.

Målarpensel på duk.

Spirituell meditation och meditationstekniker för nybörjare

Meditation kan också vara en spirituell praktik, även om den inte är relaterad till någon speciell religion. Många använder meditation som ett sätt att uppnå sin inre visdom.

Då du lyckas sakta ner dina tankar så blir de klarare och enklare att tolka. Du kan då ställa dig själv de riktigt viktiga frågorna och få mer berikande svar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Goyal M, Singh S, Sibinga EMS, et al. Meditation Programs for Psychological Stress and Well-Being [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2014 Jan. (Comparative Effectiveness Reviews, No. 124.) Introduction. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK180092/
  • Sharma H. (2015). Meditation: Process and effects. Ayu, 36(3), 233–237. doi:10.4103/0974-8520.182756
  • Sun, Key (2011) A Simple Meditation Technique. For mental tranquility and clarity. Psychology Today
  • Scott, Elisabeth (2018) 5 Meditation Techniques to Get You Started. Benefits extend beyond a calmer state of mind. Verywell Mind.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.