3 fysiska aktiviteter som hjärnan älskar

3 fysiska aktiviteter som hjärnan älskar
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 06 september, 2023

Vi vet alla att träning är fantastiskt för hjärnan. Fysisk aktivitet syresätter blodet och stimulerar cirkulationen, och båda dessa saker är fördelaktiga för din hjärna. Det förbättrar och skärper de intellektuella funktionerna och perceptionen. Men det är inte allt. Det motverkar även produktionen av kortisol, som är stresshormonet, och håller därmed dina känslor mer balanserade. Det finns därför fysiska aktiviteter som hjärnan älskar.

Något annat som fysisk aktivitet gör för hjärnan är att främja ett tillstånd av välmående och lycka. Anledningen till detta är att träning stimulerar produktionen av serotonin. Denna kemiska förändring får oss att känna oss bättre.

“Att dansa är som att drömma med dina fötter.”

-Constanze-

Man har genomfört en intressant studie på detta område. Forskarna ville se vilka fördelar det fanns med promenader, dans och stretching. De undrade vilken av dessa aktiviteter som hade mest positiva effekter. För att reda ut detta utförde de ett experiment med en grupp frivilliga. Låt oss titta på deras slutsatser och se vilka fysiska aktiviteter som din hjärna älskar.

Fysiska aktiviteter som hjärnan älskar: ett experiment

Det första forskarna gjorde var att samla ihop en grupp frivilliga, totalt 174 personer. Alla var över 60 och vissa var över 70. Det är känt att det förekommer en nedbrytning av den vita substansen i hjärnan i denna ålder. Detta har många olika effekter, såsom minnesförlust och en nedbrytning av de kognitiva funktionerna generellt.

Håller hjärna i hand

Alla dessa frivilliga hade ganska stillasittande livsstilar. De flesta av dem ägnade sig inte åt någon fysisk aktivitet. De som tränade gjorde det bara sporadiskt och under korta perioder. Det var den perfekta gruppen för att se vilka förändringar som uppstår i hjärnan tack vare fysisk aktivitet.

I början gick de alla igenom aerobiska tester. De fick även genomgå tester för att utröna deras kognitiva förmåga och hur snabbt de kunde processa information. Dessa tester utgjorde därmed grunden för de frivilliga.

Fysiska aktiviteter som hjärnan älskar: en jämförelse

De frivilliga delades in i tre underliggande grupper, där varje individ blev slumpvis placerad. Den första gruppen påbörjade ett promenadprogram. Deltagarna fick gå i marschtakt under en timme, tre gånger per vecka.

Kvinna på promenad

Den andra gruppen fick stretcha. De utförde muskelstretching tre gånger per vecka. De fick även utföra övervakade balansträningar och andra liknande aktiviteter.

Den tredje gruppen fick gå till en dansstudio tre gånger per vecka. De fick inte bara dansa utan fick även lära sig koreografi. Koreografin blev gradvis mer komplex. De använde en enkel rytm som bas: countrymusik.

Slutsatser

Experimentet varade under sex månader. Efter denna tid använde forskarna tomografier och MRI för att se vilka förändringar som hade uppstått i hjärnan. Vissa resultat gick i linje med det förväntade, men det fanns andra som verkligen var fantastiska.

Det första var att den vita substansen hade brutits ner ännu mer hos patienter som hade haft en stillasittande livsstil innan experimentet. Det hade dock förekommit en synlig förbättring hos alla deltagarna. Samtliga fick bättre resultat på det kognitiva testet och minnestestet än de hade haft vid början av experimentet.

Aktivitet som hjärnan älskar

Den stora förvåningen gällde den tredje gruppen. Detta var den grupp som hade spenderat tid med att lära sig en komplex danskoreografi. Alla deras resultat var bättre än de andras.

Experterna menade att anledningen till detta var att den fysiska aktiviteten kom med en mental och social aktivitet. Den var därför mer fulländad. Faktum är att många av deltagarna som forskarna undersökte uppvisade en ökning av den vita substansen i hjärnan.

Agnieszka Burzynska, en av forskningsledarna, sade att en liknande studie hade utförts 2014. Vid den tiden kunde det bevisas att ju längre en person satt ner, desto mer bröts hjärnan ner, även om han tränade innan slutet av dagen.

Man hade därmed kommit fram till två stora slutsatser. Först och främst att en stillasittande livsstil påverkar hjärnan. Och för det andra att fysisk aktivitet återaktiverar hjärnan. Och bonusslutsatsen? Av alla de fysiska aktiviteterna som din hjärna älskar så är dans den mest effektiva.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.