Kan stress få mig att tappa minnet?

Kan stress få mig att tappa minnet?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 14 december, 2023

Stress är vår tids stora ondska. Det finns många strategier för att hjälpa dig att reducera den, men om du lider mycket av stress kan du faktiskt komma att tappa minnet.

Det finns två typer av stress som kan få dig att tappa minnet: akut och kronisk. Varför händer detta? Eftersom stress har stor påverkan på minnet. Det påverkar både skapandet av nya minnen och även bevarandet och hämtningen av dem.

Välhanterad stress är dock något annorlunda. Faktum är att detta är vad Yerkes-Dodsons lag säger. Denna lag förklarar att kontrollerade stressnivåer kan förbättra minnet och den intellektuella prestationsförmågan.

Det är vad vi inom psykologin kallar “det inverterade U:et”. Om vi svarar på den omkringliggande miljön med måttlig stress kommer vår prestationsförmåga att förbättras och minnesförlusten att minska.

Yerkes-Dodsons lag

Effekterna av stress på minnet är väldigt olika och beror på huruvida stressen är akut eller kronisk.

Men hur är det med den där akuta och kroniska stressen som vi nämnde? Allt beror på situationen och den typ av stress vi har att göra med. Vi kommer här att se hur vi kan placera allt detta i ett pussel som vi kan förstå.

Akut stress och att tappa minnet

Vad menar vi med akut stress? Det är stress som är temporär och intensiv. Den varar under en begränsad tid och den kommer inte vara längre än nödvändigt, för annars hade vi dött.

Låt oss exempelvis säga att vi är på arbetet och det kommer in ett brådskande projekt som inte kan vänta. Vi kan komma att bli stressade på grund av mängden jobb vi har framför oss. Men efter att vi slutfört det så kommer stressen försvinna.

En av egenskaperna hos denna typ av stress är “tunnelseende”. Med andra ord fokuseras vår uppmärksamhet på ett visst stimuli som ökar vårt obehag. Vi kan inte se situationen med ett vidare perspektiv, så vårt fokus blir till stress. Men denna typ av “syn” är tillfällig.

För mycket stress kan få dig att tappa minnet

“Tunnelseende” är inte lika negativt som det kan verka, eftersom det hjälper oss att konsolidera minnen. Enligt Yerkes-Dodsons lag kan denna typ av stress förbättra skapandet av nya minnen, så länge som spänningarna inte blir för höga.

Studenter är exempelvis bra på att dra nytta av fördelarna med denna effekt när de på något sätt lyckas ta åt sig informationen innan ett prov.

Akut eller temporär stress påverkar bara minnen som redan är där, och har ingen påverkan på förmågan att skapa nya.

Men när dessa tillfällen med hög stress blir väldigt frekventa eller intensiva, slutar de att vara fördelaktiga för ditt minne. De börjar istället att skada det, speciellt när det kommer till skapandet av nya minnen och konsolideringen av de gamla.

Kronisk stress, den skadligaste formen av stress

Kronisk stress orsakar allvarliga förändringar i minnet och kan även orsaka “kroniska” skador på hjärnan. I fallet som vi diskuterade ovan, är stress något övergående.

Men tänk om detta tillstånd fortsätter? Om arbetsstressen exempelvis hindrar oss från att sova ordentligt. Om vi fortfarande inte kan njuta när vi är hemma eller på en fest… Då kanske vi har kronisk stress.

När vi lider av akut stress så känner vi ett starkt tillstånd av ångest som försvinner. Efter stressen blir vi med andra ord lugna igen; mer eller mindre, men vi slappnar av. Detta händer inte vid kronisk stress.

I det fallet kan huvudvärk och andra symptom drabba kroppen. Stressnivån är inte så intensiv, men problemet är att du inte kan slappna av.

Kvinna som gungar

Vilka är konsekvenserna?

Denna typ av stress kan ha väldigt allvarliga konsekvenser. Den kan leda till depression, social isolering, oförmåga att ha roligt…

Vi börjar uppleva att vi inte kan växa i miljön vi befinner oss; vi känner oss fast samtidigt som vi drabbas av väldigt allvarlig minnesförlust.

Kronisk stress ökar risken för hjärtsjukdomar.

Akut stress kan ibland vara positiv, ge oss energi och förbättra prestationsförmåga såväl som effektivitet, men det är viktigt att tänka på att man kan komma att tappa minnet.

Det är även viktigt att man lär sig att skilja på akut och kronisk stress. Den senare varianten är nämligen något som man verkligen bör uppmärksamma. Dess effekter är mycket svårare att se på kort sikt, men blir uppenbara på lång sikt.

Om den fortsätter kommer den inte bara att leda till konstant depression, utan möjligen till och med demens. Där är minnesförlusten som orsakats av stressen mycket allvarligare och synligare.

Låt oss därför försöka minska vår dagliga stress. Låt oss försöka hålla den på en måttlig nivå och hantera arbetet vi utför så att vi inte blir för stressade. Det stämmer att stressiga situationer är en del av livet, men det är även sant att vi kan försöka slappna av och motverka de “naturliga” stressmomenten.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.