Hur demens påverkar familjen: att hantera konflikter

Hur demens påverkar familjen: att hantera konflikter
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 14 november, 2023

På senare år har den förväntade livslängden ökat avsevärt: vi lever längre och bättre liv. Detta är såklart positivt, men det betyder även att hälsoproblem som tidigare inte existerat i någon högre utsträckning har börjat dyka upp. Ett av dessa är demens, och idag ska vi tala om hur demens påverkar familjen.

Tidens gång innefattar i vissa fall kognitiv försämring. Detta gör det svårt att leva ensam och utföra dagliga sysslor. Sjukdomar som demens är faktiskt den huvudsakliga orsaken till beroende av andra i utvecklade länder. Alla vet dock inte hur demens påverkar familjen.

“Demens är som ett ögonblick av tvivel när jag inte vet om jag ska lita på mina ögon eller mitt minne, för båda verkar kapabla att begå samma lömska fel.”

-John Katzenbach-

Hur demens påverkar familjen: konflikter

Alla familjer har konflikter i sina dagliga liv. Vanligtvis blir dessa konflikter lösta helt eller delvis, beroende på varje familjemedlems förmåga inom problemlösning. Men när en medlem av familjen lider av demens kan gräl och spänningar uppstå.

Detta är sant eftersom demens involverar flertalet stressfaktorer som inte existerade tidigare. Först och främst råder det ofta brist på information om sjukdomen. Vidare är det svårt att se hur sjukdomen kommer utvecklas, vilket skapar ovisshet inom familjen.

“Demens slukar tankarna hos patienten och förstör i sin tur känslorna som de som älskar och tar hand om personen har för denne.”

-Nolasc Acarin Tusell-

Kvinna med kamera

Å andra sidan kan det vara dyrt att ta hand om någon med demens. Speciellt eftersom det kan kräva att man anlitar hjälp, betalar för medlemskap på behandlingscenter eller placerar personen på ett äldreboende.

Konflikter kan uppstå när en familjemedlem kräver så mycket resurser och tid att det inte finns någon att undvara när en annan medlem behöver hjälp.

Avslutningsvis kan konflikter ofta uppstå om hur man ska ta hand om personen med demens. Och inte bara det, för vissa kan uppfatta att rätt beslut inte tas och att det tas av själviskhet snarare än i den drabbades intresse.

Varför ligger dessa konflikter kvar?

Nu när vi vet hur demens påverkar familjen och vad roten är, måste vi förstå varför dessa problem förblir olösta. Sedan kan vi lära oss hur man löser dem. Kommunikationsproblem är det som huvudsakligen hindrar medlemmar i familjen från att finna ett alternativ som gör alla nöjda.

Denna blockering av kommunikationen får ofta vissa av dem att få problem att uttrycka hur de känner och vad de tänker om demensen. De är rädda för att be om hjälp, vilket leder till gräl. Barnen eller andra familjemedlemmar kan dessutom ha haft förflutna problem med personen som nu är sjuk. Detta kan skapa skuldkänslor och få vissa familjemedlemmar att reagera mer aggressivt än andra.

Barnen kan även börja tävla för att bevisa vem som tar bäst hand om den drabbade.

Äldre kvinna får hjälp

Vad kan vi göra för att lösa dessa konflikter?

När en familjemedlem lider av demens kommer det skapa komplexa situationer för hela familjen. Det är dock möjligt att minimera konflikterna. För att göra det är det viktigt att modifiera all skadlig dynamik i omhändertagandet av personen.

Det är vitalt att jobba på kommunikationen. Att kunna uttrycka våra känslor och åsikter i koppling till sjukdomen kommer bidra till att lösa konflikter. Vidare bör vi komma ihåg att familjemedlemmar som kommunicerar och håller ihop är bättre på att stödja varandra.

“Han ber om en hand som håller hans, ett hjärta som bryr sig om honom och ett sinne som tänker åt honom när han inte kan göra det; någon som skyddar honom på hans resa genom de farliga svängarna i denna labyrint.”

-Diana Friel-

Vidare kan vi tillhandahålla bättre stöd om vi är flexibla i de föränderliga rollerna och rutinerna när vi tar hand om en närstående med demens.

Slutligen måste vi lära oss att ta beslut på ett fokuserat sätt. Allt detta kommer hjälpa familjen att anpassa sig till demensen och minska lidandet som denna fasansfulla sjukdom orsakar.

Bilder från Cristian Newman, Tiago Muraro och Alex Boyd.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.