Konflikter

Psykologi tillhandahåller extraordinära verktyg och strategier för mer effektiv konflikthantering. Få reda på vad som ligger bakom vissa beteenden och hur man kan reagera på och övervinna situationer vi ställs inför varje dag.

Granntrakasserier kan få allvarliga konsekvenser

Idag vill vi tala om granntrakasserier och de konsekvenser detta beteende kan få. Begreppet ”trakasseri” är relativt vanligt i vårt dagliga liv. Exempelvis vet vi alla att många barn någon gång utsätts för mobbning i skolan. Det kan även ske…

Självförsvar enligt österländsk filosofi

Det finns tillfällen i livet då självförsvar är nödvändigt. Men detta koncept kommer i många olika former, och idag vill vi tala om självförsvar enligt österländsk filosofi. Oavsett hur fridfull du är så kommer du förr eller senare att råka i…

Mänskligt våld: varför vi inte kan utplåna det

Den huvudsakliga funktionen hos mänskliga rättigheter är att skydda fundamentala rättigheter som vi är medfött berättigade till i egenskap av människor. Men mänskligt våld sätter käppar i hjulet. Dessa rättigheter ska garantera respekt för våra liv, vår frihet och vår…

Sju sätt att förhindra beteendeproblem hos barn

Beteendeproblem hos barn och tonåringar orsakar ofta mycket stress för föräldrarna och lärarna. Även om man inte har upplevt detta direkt så är man medveten om att dåliga beteenden och ett utmanande beteende kan vara riktigt jobbigt. Den goda nyheten…

Länken mellan social klass och avhumanisering

Avhumanisering är en metod som syftar till att förneka att andra människor har mänskliga drag. Med andra ord, att avhumanisera är att se en annan människa som omänsklig. I allmänhet avhumaniserar människor medlemmar i vissa grupper. Det innebär att de…

Länken mellan läsk och aggressivitet hos barn

Många föräldrar kanske tycker att det är konstigt att läsk kan öka aggressivt beteende hos deras barn. Nåväl, även om de tycker att det är konstigt så säger vetenskapen att det är sant. Flera studier har visat på en koppling…

Hur du tar dig igenom ett gräl med din partner

Det är omöjligt att undvika konflikter i ett förhållande. Vid dagens slut är ni två väldigt olika individer. Men problemet är inte att människor grälar. Problemet är att många människor inte vet hur man hanterar gräl. Läs vidare för att…

De vanligaste relationskonflikterna som par kan ha

De vanligaste relationskonflikterna som par har nuförtiden skiljer sig mycket från de som våra farföräldrar hade. Relationer har ändrats drastiskt under de senaste 40 åren. Faktum är att nya konfliktorsaker har uppstått allteftersom att könsrollerna och familjestrukturerna har förändrats. Det…

Fem maskerade kontrollmekanismer

Maskerade kontrollmekanismer är strategier som vissa använder för att manipulera beteendet hos personer omkring dem. Dessa personer använder dem eftersom de vill ha kontroll och dominera andra. Därför är de alltid emot att vara självförsörjande. Ibland är dessa försök att få kontroll…

Förklaringen till djupt rotade konflikter

Djupt rotade konflikter växer ur en oenighet eller en motsättning av värderingar, övertygelser eller intressen mellan två eller fler personer. Brist på enighet innebär inte i sig en konflikt, utan är orsaken till den. En konflikt uppstår när oenigheten får…

Det är så här bestämda personer löser konflikter

Bestämda personer är varken undergivna eller underdåniga, varken arroganta eller narcissistiska. De är inte respektlösa och de är bra på att lösa konflikter och skillnader. De kan skickligt försvara sina rättigheter. De lindrar kreativt spänningar och korrigerar missförstånd. Anledningen till…

Hur demens påverkar familjen: att hantera konflikter

På senare år har den väntade livslängden ökat avsevärt: vi lever längre och bättre liv. Detta är uppenbarligen positivt, men det betyder även att hälsoproblem som tidigare inte existerat i någon högre utsträckning har börjat dyka upp. Ett av dessa…

Stolthet är källan till många konflikter

Eftersom det inte finns några definitiva kategorier eller absoluta definitioner i livet så finns det flera sätt att se på stolthet. Psykologi definierar två typer: en positiv och en negativ. Positiv stolthet kallas för självkänsla eller självsäkerhet, medan den negativa…

Att hantera konflikter med humor

Att hantera konflikter genom att ta saker med humor är inte bara ett sätt att lösa meningsskiljaktigheter, utan även stärka förhållanden. Olika studier visar faktiskt att man kan övervinna motgångar om man lyckas bibehålla sin glädje. Samma sak gäller konflikthantering…